İletişim +90 312 267 16 11

İstanbul'da Fransız Elçiliği Marki de Bonnac'ın Tarihi Hatırat ve Belgeleri, 2017

₺32.00 ₺19.20
  • Yazar: Ali Şevket BİZER (Türkçeye Çev.), Prof. Dr. Mustafa DAŞ (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-4. Dizi, Sayı: 20
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751633873
  • Barkod : 9789751633873
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xvi, 344 s., 24 cm.

  • Ürün Barkodu

TAKDİM

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

İSTANBUL'DAKİ FRANSIZ ELÇİLİĞİ ÜZERİNE TARİHİ HATIRAT

BİRİNCİ BÖLÜM

M. de La Haye Vantelay'ın Elçiliği

M. de Nointel'in Elçiliği

M. de Guilleragues'nün Elçiliği

M. de Girardin'in Elçiliği

M. de Châteauneuf'ün Elçiliği

M. de Ferriol'ün Elçiliği

M. de Alleurs'ün Elçiliği

İKİNCİ BÖLÜM

Babıâli Nezdindeki Elçiliğinden Dönüşünde M. de La Haye Vantelay'ın Krala Sunduğu rapor

İstanbul'dan Dönüşünde M. de Châteauneuf'ün Elçilik Dönemine Ait Gelişmeleri Anlatmak İçin Kral'a Sunduğu Rapor

M. de Ferriol'ün Elçilik Dönemini Anlatan Raporu (10 Ağustos 1711)

Kral'ın Babıâli Nezdinde Elçisi Olan Marki de Bonnac'ın Elçiliği Zamanında Cereyan Etmiş Olan Önemli Olaylar ve Babıâli'nin Kararlarına İlişkin Kral'a Sunmuş Olduğu Rapor

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EK BELGELER

DİZİN