İletişim +90 312 267 16 11

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu III: Germiyanoğulları Beyliği, 2017

₺48.00 ₺28.80
  • Yazar: Prof. Dr. Mehmet ERSAN, Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: VIII. Dizi, Sayı: 22
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751634047
  • Barkod : 9789751634047
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xxii, 548 s.., resim, harita, plan, tablo, tıpkıbasım ; 24 cm.

  • Ürün Barkodu

AÇIŞ KONUŞMALARI

SEMPOZYUM PROGRAMI


SİYASİ TARİH

Tuncer BAYKARA, Gediz Vadisinde Germiyan-Aydın Çekişmesi ve Germiyanlıların Menşei Hakkında

Kenan Ziya TAŞ, Germiyan Tahtında İlk Osmanlı: Kütahya'nın Osmanlılara İlhakı Yıldırım Bayezid'in Kütahya Sancak Beyliği

Hasan Basri ÖCALAN, Germiyan Sarayından Bursa Sarayına Bir Gelin Gider: Devlet Hatun

Yusuf AYÖNÜ XIV. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu'da İki Rakip Güç: Germiyanoğulları Beyliği ve Bizans İmparatorluğu

Şakir TURAN, Moğol Gölgesinde Selçuklu-Germiyan Rekabeti

Mustafa ALİCAN, Germiyanoğulları ve Sahip Ataoğulları Arasındaki İlişkiler Üzerine Notlar

Kemal Ramazan HAYKIRAN, İlhanlı-Germiyanoğulları Arasındaki Siyasi İlişkiler

Altay Tayfun ÖZCAN, XIII ve XIV. Yüzyıllarda Kütahya Şapının Dünya Ticaretindeki Yerine Dair


SANAT TARİHİ

Emine GEDİK, Germiyan Beyi II. Yakup Külliyesine Ait Taş Vakfiye ve Vakfedilmiş Mülklerin Ad ve Bulundukları Yer Açısından Değerlendirilmesi

Hakkı ÖNKAL, Uşak Ulu Camii

Mustafa Çağhan KESKİN, II. Yakup Bey Türbesi Çini Dekorasyonu Üzerine Görüşler

Betül TEOMAN-Gültekin TEOMAN, Germiyanoğulları Beyliği Sikkeleri

Enis AKOVA, Germiyanoğulları Beyliği Mimari Eserlerinden Kütahya Kurşunlu Camii'nin Koruma Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma

Erdal EREN, Germiyanoğulları Beyliği Dönemi Kütahya'da İnşa Edilen Anıtların Yeniden İşlevlendirilmesi İçin Öneriler

Ali Osman UYSAL, Germiyanoğullarının Beylikler Devri Mimarlığındaki Yeri


KÜLTÜR – DİL - EDEBİYAT

Mehmet ŞEKER, Germiyanoğulları Beyliğinin İlim ve Kültür Hayatına Genel Bir Bakış

Dmitry KOROBEYNİKOV, Royal Titles of the Germiyanoğulları

İbrahim ŞAHİN, Germiyan Kökadı (Etnonimi) Üzerine: Germiyân mı Germen (< Kermen) Mi?

Mehmet TÜTÜNCÜ, Türkiye'de En Eski Türkçe Kitabe (Seyitgazi Kurd Abdal Vakfiyesi - 1369 Yılı)

Ali TEMİZEL, Ahmedi-yi Germiyânî'nin Mirkâtu'l-Edeb İsimli Manzum Lügati

Kadir GÜLER, Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l-Cevâhir'i

Mustafa ALKAN, Germiyanoğlu Süleyman Şah ve Kula'daki Vakıfları

Mustafa GÜLER, Hisarcık ve Çevresinde Germiyan Döneminde Yurt Tutmuş Şeyh ve Vakıfları

Özlem Soyer ZEYREK, Ahi Mustafa Zaviyesi ve 18. Yüzyıldaki Görünümü

Cevdet YAKUPOĞLU, Aslanapa Yöresinde Türk İskânının Belgeleri: Yer ve Şahıs Adları (XII-XVI. Yüzyıllar)

Turan GÖKÇE-Özer KÜPELİ,Germiyanoğulları Tarihine Işık Tutan Bir Kaynak: II. Bayezid Dönemine Ait Vakıf ve Mülk Defteri

Ayşe KAYAPINAR,Bulgaristan Coğrafyasında Osmanlı Döneminde Germiyanoğullarının İzleri

Levent KAYAPINAR,Yunanistan Coğrafyasında Osmanlı Döneminde Germiyanlu İsmi Taşıyan Yerleşim Birimleri

DEĞERLENDİRME OTURUMU