İletişim +90 312 267 16 11

Belleten 292. Sayı, 2017

₺10.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: LXXXI, ARALIK 2017
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 00414255
  • Barkod : 00414255
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

FİDAN, ERKAN: Madenciliğin Beşiği Anadolu: Tarih Öncesi Dönemlere Ait Bakır Yatakları

KÖSE, VELİ: Theoretical Approach for the So-Called Mycenaean Migration in Turkey

KAPLAN, AYTÜL: Yukan Seyhan Havzası - Yukan Ceyhan Havzası Bağlantılarını Sağlayan Antik Yol Güzegahmm Merkezi: Almadere (Elmedere) Geçidi

BAKIR, ABDULHALİK: Ortaçağ İslam Dünyasında Köle Fiyatları

KAVAS, İSLAM: Trees, Intestines and William The Conqueror

ORBAY, KAYHAN: Osmanlı Imparatorluğu'nda Tarımsal Üretkenlik Üzerine Tetkikat ve Notlar

GÖKTEPE, KAYA: İstanbul'un İaşesinin Temini Meselesi ve İstanbul'un iaşesine Katkı Sağlayan Bir Merkez: Tekirdağ Kazası (XVIII.-XIX. Yüzyıllar)

GÜNAY, NEJLA: Osmanlı Devleti'nde Kurulan Spor Cemiyetleri ve Jimnastik Derslerinin Milliyetçilik Hareketlerindeki Rolü

DAĞLAR MACAR, OYA: Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Kurumsal Tarihinde Önemli Bir Deneyim: Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

KILIÇ, SEZEN: Alman Belgeleri Işığında Osmanlı Ermenilerine Dair Tespitler (1915-1918)

AKCAN, EROL: İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye'de "Gençlik Teşkilatı" Oluşturmaya Dönük Bazı Tasavvur ve Teşebbüsler

Kitap Tanıtma:

ARTUÇ, NEVZAT: Vak'anüvis Halil Nuri Bey, (Yayına Haz.: Şeydi Vakkas Toprak), Nûrî Tarihi

Özetler

İngilizce Özetler

Belleten Dergisi Yayın ilkeleri ve Başvuru Şartları

Belleten Journal Editorial Principles and Application Requirements