İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye Selçuklularında Ordu, 2018

₺28.00 ₺16.80
  • Yazar: Erkan GÖKSU
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.1.2. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622723
  • Barkod : 9789751622723
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
KAYNAKLAR, TEDKİKLER

A) VEKAYİNAMELER 
1- Yerli Vekâyinâmeler
2- Yabancı Vekâyinâmeler 
a) Arapça Vekâyinâmeler 
b) Farsça Vekâyinâmeler 
c) Bizans Vekâyinâmeleri 
d) Ermeni Vekâyinâmeleri 
e) Süryanî ve Gürcü Vekâyinâmeleri 
f) Haçlı Vekâyinâmeleri 

B) DİPLOMATİK VESİKALAR 
1- Münşeat Mecmualan 
2- Mektuplar 

C) SİKKE ve VAKFİYELER 

D) HARP SANATI, FURUSİYE VE BAYTARİYE'YE DAİR ESERLER 

E) COĞRAFÎ ESERLER VE SEYAHATNAMELER 

F) SİYÂSETNÂMELER VE EDEBÎ ESERLER 

G) TEDKİKLER 
 
GİRİŞ
I. BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSUNU OLUŞTURAN İNSAN UNSURU

A) DAİMÎ KUVVETLER

1- Gulâmlar 
a) Gulâm Sistemi 
b) Türkiye Selçukluları Devrinde Gulâm Sistemi 
c) Gulâmân-ı Dergâh 
d) Gulâmân-ı Hâs 
e) Mefâride 
f) Mefaride-i Halka-i Hâss 
g) Mülâzımân-ı Yatak 
h) Gulâm Tedâriki 
ı) Türkiye Selçuklu Gulâmlannm Etnik Kökenleri

2- Iktâ' Askerleri 
a) Iktâ' Sistemi 
b) Askerî Iktâ
c) Merkeziyetçi Devlet Anlayışı ve Iktâ' 
d) Türkiye Selçuklu Iktâ'ı ve Özellikleri 
e) Iktâ' Askerleri ve Türkiye Selçuklu Ordusundaki Yeri
f) Iktâ' Nizamının Bozulması ve Askerî Yapıya Etkisi

B) YARDIMCI KUVVETLER 
1- Ücretli Askerler (Ecrîhor) 
2- Tâbi Devlet Kuvvetleri 
3- Türkmenler ve Uc Kuvvetleri 
 4- Gönüllüler

II. BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU ASKERÎ TEŞKİLÂTI
A) DÎVÂN-I 'ARZ ve ORDUNUN İDARÎ İŞLERİ 
B) ORDUDA KOMUTA VE HİYERARŞİ 

1- Melikü'l-Ümerâ (Beglerbegi) 
2- Emîr 
3- Serleşker (Subaşı) 
4- Ellibaşı 
5- Serhayl 
6- Visâk (Otağ) Başı 
7- Kûtvâl - 
8- Diğer Askerî Rical 

C) SINIFLAR 
1- Muharib Sınıflar 
2- Gayr-ı Muharib Sınıflar 

D) ASKERÎ EĞİTİM 

E) MAAŞ ve ÖDEMELER 

III. BÖLÜM
TÜRKİYE SELÇUKLU ORDUSUNUN TEÇHİZATI
A) SİLAHLAR
 
1-Hafif Silâhlar 
a) Ok ve Yay 
b) Kılıç 
c) Mızrak 
 d) Gürz 
e) Balta 
f) Hançer 

2- Savunma Araç Gereçleri 
a) Zırh 
b) Miğfer 
c) Kalkan 

3- Ağır Silâhlar 
a) Mancınık ve ' Arrâde 
b) Çarh 
c) Diğer Muhasara Aletleri

B) ZEREDHÂNE (SİLAHHÂNE)

C) BÎNİT ve YÜKLETLER 
1- At
2- Diğer Binit ve Yükletler

SONUÇ 
KÎTÂBİYÂT