İletişim +90 312 267 16 11

Belleten 293. Sayı, 2018

₺10.00 ₺10.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: LXXXII, NİSAN 2018
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 00414255
  • Barkod : 00414255
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖZDÖL, KUTLU, SERAP: Erbaba'dan İçi Buğday Dolu Minyatür Bir Çömlek ve Çatalhöyük Kanıtları Bağlamında, Neolitik Dönemde Boğa Sembolizmi ve Ritüel

TAŞÇI, BURCU - AKYÜZ LEVİ, ETİ: Kent İçi Arkeolojik Alanlarda Katmanlaşmanın Analizi ve Koruma Sorunları: Foça Örneği

ERKOÇ, HAYRETTİN İHAN: Çin ve Tibet Kaynaklarına Göre Göktürk Mitleri

SAĞLAM, AHMET: Memlûk - İlhanlı Diplomatik İlişkileri

GÖHER VURAL, FEYZAN: Çeng Çalgısının Selçuklu Seramiklerine Yansıması

ÇÖTELİ, METHİYE GÜL: Vakfiyelere Göre Ticaret Yapılarına Dair Kentsel Bilginin Mekâna İndirgenmesi

GEL, MEHMET: Islâhat Çağında Osmanıl Halkının Dini Hayatını "Islâh"a Yönelik Saçaklızâde'nin İlginç Bir Önerisi: "İlim ve 'Amele Da'vet ve İcbâr"

BİRBUDAK, TOGAY SEÇKİN: 1853-1856 Kıram Harbi'nde Osmanlı - Avusturya İlişkileri

DOĞAN, HASAN: Osmanıl Devletinin Son Döneminde Grev Hakkı ve Ta'til-i Eşgâl Kanunu

ÖZTUNÇ, HÜSYİN BAHA: 20. Yüzyılın Başında Biga'da Yangın Afeti ve Sosyal Yardımlaşma

ŞİMŞEK, MUTTALİP: Alman Misyonerliğinin Yakın Doğu'daki En Büyük Müessesesi: Suriye Yetimhanesi (1860-1917)

Kitap Tanıtma:

GÜNAYDIN, YUSUF TURAN: Süleyman Berk, Zamanı Aşan Taşlar: Zeytinburnu'nun Tarihi Mezar Taşları

Özetler

İngilizce Özetler

Belleten Dergisi Yayın ilkeleri ve Başvuru Şartları

Belleten Journal Editorial Principles and Application Requirements