İletişim +90 312 267 16 11

Kazan Hanlığı Tarihi, 2018

₺34.00 ₺20.40
  • Yazar: Ayaz İSHAKİ (Türkçeye Çev.), İlyas KEMALOĞLU (Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-1.1 Dizi, Sayı: 2_1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751621757
  • Barkod : 9789751621757
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xx, 325 s., resim(kimi renkli), soyağacı; 24 cm.

  • Ürün Barkodu


Yayına Hazırlayanın Notu
Önsöz

BİRİNCİ BAP
KAZAN HANLIĞI'NIN SATVETLİ DEVRİ (1438 – 1487 )


Kazan Hanlığı'nın Tesisi. Uluğ MuhammedHan
Uluğ Muhammed Han'ın Halefleri. 1467 – 1469 Harbi
Ali Han. Rusya Taraftarlarının Güçlenmesi


İKİNCİ BAP
KAZAN HANLIĞI'NDA RUS TAHAKKÜM DEVRİ (1487 – 1521)


Muhammed Emin Han
Mamuk Han. Şehzade Abdüllatif Kel Ahmed Hükûmeti
1505-1507 Harpleri. Muhammed Emin Han
Rusya ile Ebedî Sulh. Şah Ali Han

ÜÇÜNCÜ BAP
MİLLÎ İNTİBAH DEVRİ DEVRİ (1521 – 1550)


Şarkçı Millî Fırkanın Hâkimiyeti. Osmanlı'nın Himayesi
Rusya ile İttifak. Can Ali Han. Gevherşad Sultan'ın Vasiliği
Can Ali Han'ın Kazan Tahtından Azledilmesi. Koalisyon Hükümeti
Seyyid Burhan Hükümeti. Şah Ali Han
Safa Giray ile Ötemiş Giray. Süyümbike'nin Vasiliği. Kuçak Oğlan Hükümeti

DÖRDÜNCÜ BAP
KAZAN HANLIĞI'NIN SUKUTU (1551 – 1556)


Rus Hükûmetinin İstila Siyaseti
Kuçak Oğlan Hükûmetinin Sukutu. Huday Kul Hükumeti
Kazan Hanlığı'ndaki Kurultay (14 Ağustos 1551). Kazan Hanlığı'nın Rusya'ya İlhakı Projesi
9 Mart 1552 İnkılabı. Emir Çapkun Otuçev Hükûmeti
İstiklal Muharebeleri. Hanlığın Yıkılışı
İstiklal Harplerinin Devamı. Ali Ekrem
Kazan'ı Kurtarmak İçin Yapılan Harpler
Kazan Hanlarının Mukadderatı


BEŞİNCİ BAP
KAZAN HANLIĞI'NIN DÂHİLÎ YAPISI

Kazan Hanları
Karaçiler ve Emirler
Kurultay
Ruhaniler
Kazan Hanlığı'nda Knezler ve Büyük Toprak Sahipleri
Oğlanlar ve Kazaklar
Kazan Hanlığı'nda Memurlar
Vergiye Tabi Zümre
Köleler ve Kullar
Kazan Hanlığı'nın İktisadi Durumu
Hanlığın Askerî Yapısı
Tatarların Rusya Üzerindeki Kültürel Tesirleri
Kazan Hanlığı'nın Sukutunun Sebepleri


ALTINCI BAP
KAZAN ŞEHRİ

Kazan Şehrinin Kuruluşu
Şehrin Bulunduğu Mahal
Kazan Kalesinin Duvarları
Kremlin Tepesi
Voskresenkiy Tepesi
Kazan Şehri Etrafındaki Kasabalar
Kazan Kalesinin Banliyöleri
Kazan Şehrinin Umumi Manzarası
Kazan Tatardlarının Mimarisi

BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
RESİMLER