İletişim +90 312 267 16 11

Kazan Hanlığı Tarihi, 2018

₺34.00 ₺20.40
  • Yazar: Ayaz İSHAKİ (Türkçeye Çev.), İlyas KEMALOĞLU (Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-1.1 Dizi, Sayı: 2_1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751621757
  • Barkod : 9789751621757
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xx, 325 s., resim(kimi renkli), soyağacı; 24 cm.

  • Ürün Barkodu


Yayına Hazırlayanın Notu
Önsöz

BİRİNCİ BAP
KAZAN HANLIĞI'NIN SATVETLİ DEVRİ (1438 – 1487 )


Kazan Hanlığı'nın Tesisi. Uluğ MuhammedHan
Uluğ Muhammed Han'ın Halefleri. 1467 – 1469 Harbi
Ali Han. Rusya Taraftarlarının Güçlenmesi


İKİNCİ BAP
KAZAN HANLIĞI'NDA RUS TAHAKKÜM DEVRİ (1487 – 1521)


Muhammed Emin Han
Mamuk Han. Şehzade Abdüllatif Kel Ahmed Hükûmeti
1505-1507 Harpleri. Muhammed Emin Han
Rusya ile Ebedî Sulh. Şah Ali Han

ÜÇÜNCÜ BAP
MİLLÎ İNTİBAH DEVRİ DEVRİ (1521 – 1550)


Şarkçı Millî Fırkanın Hâkimiyeti. Osmanlı'nın Himayesi
Rusya ile İttifak. Can Ali Han. Gevherşad Sultan'ın Vasiliği
Can Ali Han'ın Kazan Tahtından Azledilmesi. Koalisyon Hükümeti
Seyyid Burhan Hükümeti. Şah Ali Han
Safa Giray ile Ötemiş Giray. Süyümbike'nin Vasiliği. Kuçak Oğlan Hükümeti

DÖRDÜNCÜ BAP
KAZAN HANLIĞI'NIN SUKUTU (1551 – 1556)


Rus Hükûmetinin İstila Siyaseti
Kuçak Oğlan Hükûmetinin Sukutu. Huday Kul Hükumeti
Kazan Hanlığı'ndaki Kurultay (14 Ağustos 1551). Kazan Hanlığı'nın Rusya'ya İlhakı Projesi
9 Mart 1552 İnkılabı. Emir Çapkun Otuçev Hükûmeti
İstiklal Muharebeleri. Hanlığın Yıkılışı
İstiklal Harplerinin Devamı. Ali Ekrem
Kazan'ı Kurtarmak İçin Yapılan Harpler
Kazan Hanlarının Mukadderatı


BEŞİNCİ BAP
KAZAN HANLIĞI'NIN DÂHİLÎ YAPISI

Kazan Hanları
Karaçiler ve Emirler
Kurultay
Ruhaniler
Kazan Hanlığı'nda Knezler ve Büyük Toprak Sahipleri
Oğlanlar ve Kazaklar
Kazan Hanlığı'nda Memurlar
Vergiye Tabi Zümre
Köleler ve Kullar
Kazan Hanlığı'nın İktisadi Durumu
Hanlığın Askerî Yapısı
Tatarların Rusya Üzerindeki Kültürel Tesirleri
Kazan Hanlığı'nın Sukutunun Sebepleri


ALTINCI BAP
KAZAN ŞEHRİ

Kazan Şehrinin Kuruluşu
Şehrin Bulunduğu Mahal
Kazan Kalesinin Duvarları
Kremlin Tepesi
Voskresenkiy Tepesi
Kazan Şehri Etrafındaki Kasabalar
Kazan Kalesinin Banliyöleri
Kazan Şehrinin Umumi Manzarası
Kazan Tatardlarının Mimarisi

BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
RESİMLER

<font color="#666699"> <B> <br> Yayına Hazırlayanın Notu <br> Önsöz <Br> <Center></B> <P> BİRİNCİ BAP <B> <Br> KAZAN HANLIĞI'NIN SATVETLİ DEVRİ (1438 – 1487 ) </B> </Center> <Br> </B> <P> Kazan Hanlığı'nın Tesisi. Uluğ MuhammedHan <Br> Uluğ Muhammed Han'ın Halefleri. 1467 – 1469 Harbi <Br> Ali Han. Rusya Taraftarlarının Güçlenmesi <Center><Br> <P> İKİNCİ BAP <B> <Br> KAZAN HANLIĞI'NDA RUS TAHAKKÜM DEVRİ (1487 – 1521) </B> </Center><Br> Muhammed Emin Han <br> Mamuk Han. Şehzade Abdüllatif Kel Ahmed Hükûmeti <br> 1505-1507 Harpleri. Muhammed Emin Han <br> Rusya ile Ebedî Sulh. Şah Ali Han <Center><Br> <P> ÜÇÜNCÜ BAP <B> <Br> MİLLÎ İNTİBAH DEVRİ DEVRİ (1521 – 1550) </B> </Center><Br> Şarkçı Millî Fırkanın Hâkimiyeti. Osmanlı'nın Himayesi <br> Rusya ile İttifak. Can Ali Han. Gevherşad Sultan'ın Vasiliği <br> Can Ali Han'ın Kazan Tahtından Azledilmesi. Koalisyon Hükümeti <br> Seyyid Burhan Hükümeti. Şah Ali Han <br> Safa Giray ile Ötemiş Giray. Süyümbike'nin Vasiliği. Kuçak Oğlan Hükümeti <Center><Br> <P> DÖRDÜNCÜ BAP <B> <Br> KAZAN HANLIĞI'NIN SUKUTU (1551 – 1556) </B> </Center><Br> <P> Rus Hükûmetinin İstila Siyaseti <br> Kuçak Oğlan Hükûmetinin Sukutu. Huday Kul Hükumeti <br> Kazan Hanlığı'ndaki Kurultay (14 Ağustos 1551). Kazan Hanlığı'nın Rusya'ya İlhakı Projesi <br> 9 Mart 1552 İnkılabı. Emir Çapkun Otuçev Hükûmeti <br> İstiklal Muharebeleri. Hanlığın Yıkılışı <br> İstiklal Harplerinin Devamı. Ali Ekrem <br> Kazan'ı Kurtarmak İçin Yapılan Harpler <br> Kazan Hanlarının Mukadderatı <Center><Br> <P> BEŞİNCİ BAP <B> <Br> KAZAN HANLIĞI'NIN DÂHİLÎ YAPISI </B> </Center> <P> Kazan Hanları <br> Karaçiler ve Emirler <br> Kurultay <br> Ruhaniler <br> Kazan Hanlığı'nda Knezler ve Büyük Toprak Sahipleri <br> Oğlanlar ve Kazaklar <br> Kazan Hanlığı'nda Memurlar <br> Vergiye Tabi Zümre <br> Köleler ve Kullar <br> Kazan Hanlığı'nın İktisadi Durumu <br> Hanlığın Askerî Yapısı <br> Tatarların Rusya Üzerindeki Kültürel Tesirleri <br> Kazan Hanlığı'nın Sukutunun Sebepleri <Center><Br> <P> ALTINCI BAP <B> <Br> KAZAN ŞEHRİ </B></Center><P> Kazan Şehrinin Kuruluşu <br> Şehrin Bulunduğu Mahal <br> Kazan Kalesinin Duvarları <br> Kremlin Tepesi <br> Voskresenkiy Tepesi <br> Kazan Şehri Etrafındaki Kasabalar <br> Kazan Kalesinin Banliyöleri <br> Kazan Şehrinin Umumi Manzarası <br> Kazan Tatardlarının Mimarisi <B> <Br> </ol> <br> BİBLİYOGRAFYA <br> DİZİN <br> RESİMLER