İletişim +90 312 267 16 11

Eşrefoğulları Beyliği: Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu I, 2018

₺54.00 ₺32.40
  • Yazar: Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: VIII. Dizi, Sayı: 23
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751635522
  • Barkod : 9789751635522
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur Kağıt, Taslama Kapak, xxix, 670 s. resim (renkli) şekil, harita, plan, tablo; 24 cm.

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ…………………………………………………………………………………………..…1

PROTOKOL KONUŞMALARI………………………………………………………………………3

SEMPOZYUM KURULLARI………………………………………………………………………...11

AÇILIŞ KONFERANSI……………………………………………………………………………….14

TARİH-SANAT TARİHİ

Hasan Basri Karadeniz, Eşrefoğullarının Anadolu Beylikleri Arasındaki Yeri ve Önemi (1284 1326)…………………………………………………………………………………………………...21

Sait Kofoğlu, Selçuklu Sonrası Güneybatı Anadolu'da Bir Uç Beyliği: Eşrefoğulları……………......38

Mehmet Ali Bozkuş, Ortaçağda Alanya’nın Ticari Konumu……………………………………...53

Ahmet Çaycı, Eşrefoğlu Camii'yle İlgili İkonografik Tahliller……………………………………….60

Hakkı Önkal, Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Türbesi’nin İkonografisi Hakkında Düşünceler……………………………………………………………………………………………..71

Ali Osman Uysal, Kubâd-Âbâd’da Eşrefoğullarının İzleri Hakkında Notlar………………………..86

Osman Kunduracı, Selçuklu Kervansaraylarının Eşrefoğlu Beyliği’ne Sunduğu Katkılar……...…103

Yaşar Erdemir, Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii’nin Unesco Süreci ve Yöreye Katkıları……………………………………………………………………………………................123

Ali Fuat Baysal, Eşrefoğlu Camii Ahşap Üzeri Kalem İşleri………………………………………..158

Mustafa Çetinaslan, Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ndeki Mahfillerin Anadolu Cami Mimarisindeki Yeri ve Önemi………………………………………………………………………………………..........173

Mustafa Çetinaslan, Taş Vakfiyeler ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nin Taş Vakfiyesi..…………...202

Kenneth Hayes, The Eşrefoğlu Cami: Foundation Of An Emirate.....................................................234

İsmail Efe, Beylikler Döneminin Nadide Eserlerinden Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii…………….256

Hüseyin Kayhan, Eşrefoğulları Beyliği Sikkeleri ve Düşündürdükleri…………………………….285

Betül Teoman, Gültekin Teoman, Eşrefoğulları Beyliği Sikkeleri………………...………………316

Ahmet Yavuzyılmaz, Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi’nde Bulunan Eşrefoğullarına Ait Çiniler………………………………………………………………………………………………...337

KÜLTÜR

Mehmet Şeker, Eşrefoğlu Bey’ine İthaf Edilen “el-Füsûlü’l-Eşrefiyye” Adlı Eser İle “Takârîru’l-Manâsıb”a Genel Bir Bakış………………………………………………………………………......361

Mehmet Akif Erdoğru, Osmanlı Belgelerinde Eşrefoğulları ve Eşrefoğlu Külliyesi……......…………...375

Aziz Ayva, Beyşehir ve Çevresinde Halk Kültürü Varlığı…………………………………………..383

Özlem Tekin, Seda Yetimoğlu, Beyşehir’de Eşrefoğulları Beyliği Dönemi Kültürel Mirası, Kültürel Mirasın Aktarımına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri…………………………………………...401

M. Ismail Marcinkowski, The Ashrafids (Eşrefoğullar) In Aflākī’s Manāqib Al-ʽĀrifīn:

Some Observations…………………………………………………………………………………...415

Ahmet Yavuzyılmaz, Eşrefoğulları Beyliği Bibliyografyası………………………………………..439

ŞEHİRLEŞME-MİMARİ

Tuncer Baykara, Eşref-Oğulları ve Yörede Gelişen Türk Şehir Hayatı……………………………456

Kamil İbrahimov, Bakü-İçerişehir…………………………………………………………………..461

Koray Özcan, Selçuklu Çağında Beyşehir Havzası “Mekânsal ve İşlevsel Rol”…………….……473

M. Erdal Eren, Eşrefoğulları Beyliği’nin Mimari-Kültürel Yapısı ve Günümüzde Koruma Önerileri….…………………………………………………………………………………………...480

Enis Akova, Eşrefoğulları Beyliği Mimari Eserlerinden Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii’nin Koruma Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma…………………………………………….490

Osman Gümüşçü, İlker Yiğit, XI-XIV. Yüzyıllarda Beyşehir ve Çevresinde Ulaşım Ağı………...506

Osman Gümüşçü, İlker Yiğit, Anadolu İskan Sürecinde Terk Edilen/Kaybolan Yerleşmeler: XVI. Yüzyıl Beyşehir Sancağı Örneği……………………………………………………………………...514

Hasan Bahar, Eşrefoğlu Beyliği Öncesi Bölgenin Antik Jeopolitiği………………………………..554

Hüseyin Muşmal, Eşrefoğullarından Günümüze Beyşehir Kent Merkezinin Demografik Gelişimi..584

İrfan Unutmaz, Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde Doğal İklimlendirme Gözlemleri…………………602

DEĞERLENDİRME OTURUMU…………………………………………………………………...626

SEMPOZYUMDAN FOTOĞRAFLAR……………………………………………………………...633