İletişim +90 312 267 16 11

Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018

₺66.00 ₺39.60
  • Yazar: Hatice DURGUN
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.12. Dizi, Sayı: 20
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3600-3
  • Barkod : 9789751636003
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, Taslama Kapak, xxvi, 464 s.: resim (çoğu renkli), harita, grafik, tıpkıbasım, tablo; 22 cm

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GRAFİKLER VE TABLOLAR

KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR

GİRİŞ

 

BİRİNCİ BOLUM

İDARÎ VE ADLÎ TEŞKİLAT

1. Elmalı Kazasının 1864 Vilayet Nizamnamesine Kadar İdari Durumu... 19

2. Kaza Yonetimi

a. Kaza Muduru

b. Kaymakam

c. Kaza Meclisi

d. Belediye Teşkilatı

3. Elmalı’nın Mahalleleri

a. Mahalle Muhtarları

b. Mahalle İmamları

4. Elmalının Koyleri

5. Elmalının Nahiyeleri

a. Kaş Nahiyesi

b. Kalkan Nahiyesi

c. İğdir maa Kardıc Nahiyesi

d. Finike Nahiyesi

Finike Nahiyesinde Rusumat İdaresi ve Belediye Teşkilatı

Finikenin Kaza Merkezi Yapılması

6. Adli Teşkilat

a. Kadı

b. Naib

c. Mahkeme Gorevlileri

 

İKİNCİ BOLUM

SOSYAL YAPI

1. 19. Yuzyılda Elmalı Kazasında Nufus

a. Musluman Nufus

b. Gayrimuslim Nufus

c. Yoruklerin Nufusu

d. Nufus Memurları ve Katipleri

2. Elmalı Kazasında Muslim-Gayri Muslim İlişkileri

a. Hukuki Alanda Muslim-Gayrimuslim İlişkileri

b. Ticari Alanda Muslim-Gayrimuslim İlişkileri

c. Sosyal ve Kulturel Alanda Muslim-Gayrimuslim İlişkileri

3. Aile Yapısı

a. Evlilik

b. Boşanma

c. Vasi Tayini

d. Nafaka Tayini

e. Tereke

4. Elmalıda Cocuk Sayısı, Cinsiyeti ve Cocuklara Verilen İsimler

5. Elmalıda Kullanılan Sıfat ve Lakaplar

6. Elmalıda Asayiş Olayları

a. Hırsızlık

b. Hakaret

c. Darp ve Yaralama

d. Cinayet

e. Zina ve Irza Gecme

7. Folklorik Unsurlar

8. Elmalıda Eğitim

a. Medreseler

Omer Paşa Medresesi

Huseyin Efendi Medresesi

Arif(i) Ahmet Paşa Medresesi

Debbağ Baba Medresesi

Şeyh Ummi Sinan Medresesi

Haydar Baba Medresesi

Hacı Şeyh Efendi Medresesi

Babazade Hacı Abdurrahman Medresesi

Mustafa Efendi Medresesi

Hasan Efendi Medresesi

Diğer Medreseler

b. Sıbyan Mektepleri

c. İbtidai Mektepleri

d. Ruştiye Mektebi

e. Gayrimuslim Okulları

f. Kutuphaneler

9. Sağlık Hizmetleri ve Salgın Hastalıklar

a. Veba

b. Humma

c. Cicek Hastalığı

d. Kolera

e. Frengi

10. Doğal Afetler

a. Deprem

b. Sel

11. Dini ve Sosyal Yapılar

a. Cami ve Mescitler

Cami-i Atik

Omer Paşa Cami

Şeyh Ummi Sinan Cami

Demirciler Cami ve Tahtani Mescit

Kabmescid Cami

Cami-i Cedid

Tahtamescid Cami

Toklular Mahallesi Mescidi

Musa Efendi Mahallesi Mescidi

Hatice Hatun Mescidi

Karyağdı Mescidi

Koylerde Bulunan Cami ve Mescitler

Nahiyelerde Bulunan Cami ve Mescitler

b. Tekke ve Zaviyeler

Abdal Musa Tekkesi

İlyağı Baba Zaviyesi

Seyyid Hızır Zaviyesi

Kuyucu Baba Zaviyesi

Halil Baba Zaviyesi

Hamza Kethuda Zaviyesi

Haydar Baba Zaviyesi

Ahi Mustafa Zaviyesi

Hacı Baba Zaviyesi

Diğer Zaviyeler

c. Turbe ve Yatırlar

d. Kiliseler

e. Hamamlar

f. Hanlar

g. Ceşme, Kopru ve Kuyular

 

UCUNCU BOLUM

İKTİSADÎ HAYAT

1. Tarım

a. Tarım Arazileri ve Tarım Usulleri

b. Hububat ve Bakliyat Tarımı

Buğday Uretimi

Arpa Uretimi

Melez Uretimi

Darı ve Mısır Uretimi

Yulaf Uretimi

Burcak Uretimi

Nohut Uretimi

Mercimek Uretimi

c. Tutun Tarımı

d. Yonca Tarımı

e. Bostan Tarımı

f. Bağcılık

g. Bahce Tarımı

h. Sebze Tarımı

2. Hayvancılık

a. Buyukbaş Hayvancılık

b. Yuk ve Binek Hayvanları

c. Kucukbaş Hayvancılık

d. Arıcılık

3. Ticaret

a. Esnaf Zumresi

b. Tuccar Zumresi

4. Para ve Fiyatlar

a. Para

b. Fiyatlar

Hububat ve Gıda Maddeleri Fiyatları

Canlı Hayvan Fiyatları

Taşınmaz Malların Fiyatları

Gunluk Hayatta Kullanılan Eşya Fiyatları

5. Bankacılık

6. Duyun-ı Umumiye Elmalı Şubesi ve Reji İdaresi

7. Madencilik

a. Krom

b. Manganez

8. Ormancılık

9. Vergiler

a. Vergi-i Mahsusa

b. Emlak ve Temettu Vergisi

c. Cizye Vergisi

d. Oşur Vergisi

e. Ağnam Vergisi

 

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER