İletişim +90 312 267 16 11

İkiztepe II, 2003

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: U. Bahadır ALKIM, Handan ALKIM, Önder BİLGİ
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

KAYNAKÇA ve KISALTMALAR
 
ÖNSÖZ
 
AÇIKLAMA
 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM KAZILARI - 1976
 
BİRİNCİ BÖLÜM : TEPE I'deki KAZILAR ("A" VE "À" AÇMALARI VE AMAÇLARI)
 
Geçiş (Er-Hitit) Çağı (Kat I) Kazıları
 
Dromoslu Mezar Kazısı
 
İKİNCİ BÖLÜM : TEPE II'deki KAZILAR ("B" AÇMASI: AMAÇLAR VE YÖNTEM)
 
Kat II Kazıları
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇANAK-ÇÖMLEK
 
TEPE I ÇANAK-ÇÖMLEĞİ
 
Geçiş (Er-Hitit) Çağı (Kat I) Çanak-Çömleği
 
h1 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
Çaydanlıklar
 
Testiler
 
Küpler
 
Kap Altlığı
 
h2 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
Kapaklar
 
h3 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
İlk Tunç Türü Çanak-Çömlek
 
h4 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
Kase ve Tabaklar
 
Çömlekler
 
Kaide Ayaklı Kaplar
 
Helenistik Çağ Çanak-Çömleği
 
TEPE II ÇANAK-ÇÖMLEĞİ
 
İlk Tunç II Çanak-Çömleği
 
İlk Tunç I Çanak-Çömleği
 
h4 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
h6 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
h4 ve h6 ile Yapılmış Çanak-Çömlek Formları
 
Kaseler
 
Çömlekler
 
Süzgü
 
Tepsiler
 
Riton
 
Çan Ayaklar
 
Kulplar
 
Bezekler
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : KÜÇÜK BULUNTULAR
 
TEPE I'in KÜÇÜK BULUNTULARI
 
Pişmiş Toprak Eserler
 
Ağırşaklar
 
Tezgah Ağırlıkları
 
Sapan Taneleri
 
Kürecikler
 
Fırça/Tarak Sapları
 
Potalar
 
Taşınabilir Ocak Ayakları
 
Hayvan Figürini
 
İnsan Figürinleri
 
Müzik (Kült) Aletleri
 
Taş Eserler
 
Kemik Eserler
 
Madeni Eserler
 
Bronz Eserler
 
Altın Eserler
 
Demir Eserler
 
TEPE II'nin KÜÇÜK BULUNTULARI
 
Pişmiş Toprak Eserler
 
Ağırşaklar
 
Tezgah Ağırlıkları
 
Sapan Taneleri
 
Kürecik
 
Taş Eserler
 
Kemik-Boynuz Eserler
 
Madeni Eserler
 
DÖRDÜNCÜ DÖNEM KAZILARI - 1977
 
BİRİNCİ BÖLÜM : TEPE I'deki KAZILAR
 
Amaçlar
 
"A" " À " ve "H" Açmaları
 
Sonuçlar
 
İKİNCİ BÖLÜM : TEPE III ve IV'deki KAZILAR
 
Tepe III ("J" Açması) Kazısı
 
Tepe IV ("İ" Açması) Kazısı
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TEPE II'deki KAZILAR
 
Amaçlar
 
İlk Tunç Çağı I (Kat II) ve Evreleri
 
Kalkolitik Çağ (Kat III) ve Evreleri
 
Sonuçlar
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇANAK-ÇÖMLEK
 
TEPE I ÇANAK-ÇÖMLEĞİ
 
Geçiş (Er-Hitit) Çağı (Kat I) Çanak-Çömleği
 
h1 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
h2 ve h3 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
İlk Tunç Türü Çanak –Çömlek
 
Kaseler
 
Çömlekler
 
Maşrapalar
 
Kadehler
 
Kapaklar
 
TEPE III ÇANAK-ÇÖMLEĞİ
 
Geçiş (Er-Hitit) Çağı Çanak-Çömleği
 
İlk Tunç Türü Çanak-Çömlek
 
h4 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
Kaseler
 
Çömlekler
 
Kadeh ve Kupa
 
Kapaklar
 
h6 ile Yapılmış Çanak-Çömlek
 
Kaseler
 
Maşrapalar
 
TEPE II ÇANAK-ÇÖMLEĞİ
 
İlk Tunç Çağı I Çanak-Çömleği
 
Kaseler
 
Çömlekler
 
Süzgüler
 
Kapaklar
 
Kalkolitik Çağ Çanak-Çömleği
 
Kaseler
 
Çömlekler
 
Kabartma Bezekli Kaplar
 
BEŞİNCİ BÖLÜM : KÜÇÜK BULUNTULAR
 
TEPE I ve TEPE III'ün KÜÇÜK BULUNTULARI
 
Pişmiş Toprak Eserler
 
Ağırşaklar
 
Tezgah Ağırlıkları
 
Sapan Taneleri
 
Ocak Ayakları
 
Fırın Kapağı
 
Baskılar
 
İnsan Figürinleri
 
Hayvan Figürinleri
 
Kemik-Boynuz Eserler
 
Taş Eserler
 
Madeni Eserler
 
İğneler
 
Deliciler
 
Bıçaklar
 
Yassı Balta
 
Hançer
 
Süs Eşyaları
 
TEPE II'nin KÜÇÜK BULUNTULARI
 
Pişmiş Toprak Eserler
 
Ağırşaklar
 
Tezgah Ağırlıkları
 
Sapan Taneleri
 
Kürecikler
 
Halkalar
 
İnsan Figürinleri
 
Kemik-Boynuz Eserler
 
Taş Eserler