İletişim +90 312 267 16 11

Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018

₺38.00 ₺22.80
  • Yazar: Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Kıvameddin BURSLAN, Ali İhsan YİTİK
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/B-1. Dizi, Sayı: 3_1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3050-6
  • Barkod : 9789751630506
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, Taslama Kapak, xxiv, 465 s.:şekil, tablo; 24 cm

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
I- BÎRÛNΠ
II- TAHKÎKU mâ li’l-HİND

ÖNSÖZ
HİNTLİLERE AİT GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ

I. BÖLÜM
GENEL OLARAK HİNT KÜLTÜRÜ

II. BÖLÜM
HİNTLİLERDE TANRI İNANCI

III. BÖLÜM
AKLÎ VE HİSSÎ VARLIKLAR HAKKINDAKİ HİNT İNANÇLARI 

IV. BÖLÜM
EYLEMİN SEBEBİ VE RUHUN MADDE İLE BİRLEŞMESİ 

V. BÖLÜM
RUHLARIN DURUMU VE TENÂSÜH ÇEMBERİNDE ÂLEMDE DOLAŞMALARI 

VI. BÖLÜM
FARKLI ÂLEMLER: CEZA VE MÜKÂFÂT YERLERİ OLARAK CENNET VE CEHENNEM 

VII. BÖLÜM
DÜNYADAN KURTULMANIN KEYFİYETİ VE YOLU 

VIII. BÖLÜM
VARLIK KATEGORİLERİ VE İSİMLERİ 

IX. BÖLÜM
HİNT KAST SİSTEMİ

X. BÖLÜM
DİNÎ VE MEDENİ HUKUKUN KAYNAĞI, PEYGAMBERLER VE ŞERİATLARIN NESHİ

XI. BÖLÜM
PUTLARA TAPMANIN BAŞLANGICI VE PUTLARIN ÖZELLİKLERİ 

XII. BÖLÜM
VEDALAR, PURANALAR VE HİNTLİLERİN DİĞER KİTAPLARI 

XIII. BÖLÜM
HİNT GRAMER VE ŞİİR KİTAPLARI ÜZERİNE 

XIV. BÖLÜM
HİNT ASTROLOJİ VE ASTRONOMİ KİTAPLARI 

XV. BÖLÜM
HİNT ÖLÇÜ BİRİMLERİ

XVI. BÖLÜM
HİNTLİLERDE YAZI VE ARİTMETİK
HİNTLİLERİN GARİP ÂDETLERİ

XVII. BÖLÜM
HALKIN CEHALETİNDEN BESLENEN HİNT İLİMLERİ  125

XVIII. BÖLÜM
HİNT ÜLKESİ, NEHİRLERİ VE DENİZLERİ, HİNT HANEDANLARI VE BÖLGENİN SINIRLARI ARASINDAKİ MESAFELER 

XIX. BÖLÜM
YILDIZLARIN, BURÇLARIN, AY MENZİLLERİNİN İSİMLERİ VE BUNLARA BENZEYEN ŞEYLER 

XX. BÖLÜM
BRAHMÂNDA 

XXI. BÖLÜM
HİNTLİLERE GÖRE YERYÜZÜ VE GÖKYÜZÜ 
VÂYU-PURÂNA’YA GÖRE YERİN YEDİ KATMANINDA YAŞAYAN RUHSAL VARLIKLAR

XXII. BÖLÜM
KUTUP HAKKINDAKİ RİVAYETLER 

XXIII. BÖLÜM
PURÂNALARA GÖRE MERU DAĞI 

XXIV. BÖLÜM
PURÂNALARA GÖRE YEDİ ANA KARA (DVÎPA) 

XXV. BÖLÜM
HİNT IRMAKLARI, KAYNAKLARI VE GÜZERGÂHLARI 

XXVI. BÖLÜM
HİNT MÜNECCİMLERİNE GÖRE GÖĞÜN VE YERİN ŞEKLİ 

XXVII. BÖLÜM
HİNT MÜNECCİMLERİNE VE PURANALARA GÖRE BAŞLANGIÇTAKİ İKİ HAREKET 

XXVIII. BÖLÜM
ON CİHETİN TANIMI ÜZERİNE  

XXIX. BÖLÜM
HİNTLİLERE GÖRE YAŞANABİLİR DÜNYANIN TANIMI 

XXX. BÖLÜM
YERÜZÜNÜN KUBBESİ DİYE BİLİNEN LANKA’NIN BEYANI 

XXXI. BÖLÜM
BİZİM MERİDYEN FARKI DEDİĞİMİZ MUHTELİF YERLERDEKİ ZAMAN FARKI ÜZERİNE

XXXII. BÖLÜM
ZAMAN VE MÜDDET KAVRAMLARI ÜZERİNE; ÂLEMİN YARATILIŞI VE HELAKI 

XXXIII. BÖLÜM
GÜN, GÜNDÜZ VE GECENİN ÇEŞİTLERİ

XXXIV. BÖLÜM
GÜNÜN DAHA KÜÇÜK ZAMAN BİRİMLERİNE AYRILMASI ÜZERİNE 

XXXV. BÖLÜM
AYLAR VE YILLARIN ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE  

XXXVI. BÖLÜM
MÂNA DENİLEN DÖRT ZAMAN ÖLÇÜSÜ HAKKINDA

XXXVII. BÖLÜM
AY VE YILIN KISIMLARI .

XXXVIII. BÖLÜM
BRAHMAN ÖMRÜNÜ DE KAPSAYAN GÜNLERDEN OLUŞAN MUHTELİF ZAMAN ÖLÇÜLERİNE DAİR 

XXXIX. BÖLÜM
BRAHMAN’IN ÖMRÜNDEN DAHA BÜYÜK ZAMAN ÖLÇÜLERİNE DAİR 

XL. BÖLÜM
İKİ DÖNEM ARALIĞI VEYA ONLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN SAMDHI ÜZERİNE 

XLI. BÖLÜM
KALPA VE ÇATURYUGA TERİMLERİNİN TANIMI VE BİRİNİN  DİĞERİYLE AÇIKLANMASI 

XLII. BÖLÜM
ÇATURYUGANIN DÖRT YUGAYA BÖLÜMÜ VE BUNA DAİR İHTİLAFLAR 

XLIII. BÖLÜM
DÖRT YUGANIN TANIMI VE DÖRDÜNCÜ YUGANIN SONUNDA MEYDANA GELMESİ BEKLENEN OLAYLAR 

XLIV. BÖLÜM
MANVANTARALAR HAKKINDA 

XLV. BÖLÜM
BÜYÜKAYI (BENAT-I NA’Ş) TAKIMYILDIZI

XLVI. BÖLÜM
NÂRÂYANA; FARKLI DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKIŞI VE İSİMLERİ 

XLVII. BÖLÜM
VÂSUDEVA VE BHÂRATA SAVAŞLARI ÜZERİNE  281

XLVIII. BÖLÜM
AKSHAUHİNÎ MİKTARININ İZAHI . 285

XLIX. BÖLÜM
TARİHLER HAKKINDA ÖZET BİLGİ 

L. BÖLÜM
KALPA VE ÇATURYUGALARDA YILDIZLARIN DEVİRLERİ . 295

LI. BÖLÜM
ADHİMÂSA, ÛNARÂTRA VE FARKLI GÜNLER TOPLAMINI İFADE EDEN AHARGANA TERİMLERİNİN İZAHI 

LII. BÖLÜM
AHARGANA’NIN HESAPLANMASI: YILLARIN VE AYLARIN GÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VEYA GÜNLERDEN AYLARIN
VEYA YILLARIN OLUŞTURULMASI 305

LIII. BÖLÜM
AHARGANA VEYA YILLARIN AYLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

LIV. BÖLÜM
YILDIZ YÖRÜNGELERİNİN HESAPLANMASI

LV. BÖLÜM
YILDIZLARIN SIRALARI, UZAKLIK VE BÜYÜKLÜKLERİ 

LVI. BÖLÜM
AY’IN MENZİLLERİ 

LVII. BÖLÜM
YILDIZLARIN ZUHURU, HİNTLİLERİN BUNA DAİR GÖRÜŞLERİ VE BU ESNADA İCRA ETTİKLERİ TÖRENLER 

LVIII. BÖLÜM
DENİZ SUYUNDA MEYDANA GELEN MED VE CEZİR OLAYLARI HAKKINDA 

LIX. BÖLÜM
GÜNEŞ VE AY TUTULMASI 

LX. BÖLÜM
PARVAN HAKKINDA 

LXI. BÖLÜM
DİNÎ VE ASTRONOMİK AÇIDAN FARKLI ZAMAN ÖLÇÜLERİNİN RABLERİ VE BUNA BAĞLI KONULAR 

LXII. BÖLÜM
SHASHTYABDA DA DENİLEN 60 YILLIK DÖNEMLER SAMVATSARA ÜZERİNE 

LXIII. BÖLÜM
BRAHMİNLERE ÖZGÜ OLAN VE HAYATLARI BOYUNCA YAPMALARI GEREKEN ŞEYLER 

LXIV. BÖLÜM
BRAHMİNLERİN DIŞINDAKİ HİNTLİLERİN YAPMALARI GEREKEN DİNÎ GÖREVLER

LXV. BÖLÜM
KURBAN TÖRENLERİ 

LXVI. BÖLÜM
HAC VE MUKADDES MEKÂNLARI ZİYARET  383

LXVII. BÖLÜM
SADAKALAR VE KAZANÇLARIN HARCANMASI

LXVIII. BÖLÜM
HARAM-HELAL KILINAN YİYECEK VE İÇECEKLER 

LXIX. BÖLÜM
NİKÂH VE KADINLARIN ÖZEL HALLERİ 

LXX. BÖLÜM
DAVALAR ÜZERİNE 

LXXI. BÖLÜM
CEZALAR VE KEFARETLER .

LXXII. BÖLÜM
MİRAS VE ÖLENİN VARİSLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI  399

LXXIII. BÖLÜM
ÖLÜNÜN VE HAYATTA KALANLARIN KENDİ BEDENLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI (ÖLÜNÜN GÖMÜLMESİ VE DUL KALAN EŞİNİN KENDİSİNİ YAKMASI) 

LXXIV. BÖLÜM
ORUÇ VE ÇEŞİTLERİ 

LXXV. BÖLÜM
ORUÇ GÜNLERİNİN TAYİNİ 

LXXVI. BÖLÜM
BAYRAMLAR VE YORTULAR 

LXXVII. BÖLÜM

KUTSAL GÜNLER, SEVAP KAZANMAYA MAHSUS OLAN UĞURLU VE UĞURSUZ VAKİTLER 

LXXVIII. BÖLÜM
KARANALAR 

LXXIX. BÖLÜM
YOGALAR

LXXX. BÖLÜM
HİNT ASTROLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ: ASTROLOJİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 

İNDEKS