İletişim +90 312 267 16 11

Moğolların Gizli Tarihi (I Tercüme), 2019

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Ahmet TEMİR
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: II. Dizi, Sayı: 13_5
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-0752-2
  • Barkod : 9789751607522
  • Fiziksel Özellikleri : Taslama Kapak, lii, 297 s.: harita, , tıpkıbasım, 24 cm

  • Ürün Barkodu

GİRİŞ:
Moğolların Gizli Tarihi hakkındaki araştırmalara umumî bir bakış:
1. Moğol devrine ait tarih kaynakları 
2. «Moğolların Gizli Tarihi» ve bunun nüshaları
3. «Moğolların Gizli Tarihi» tıîn işlenmesi 
4. «Moğolların Gizli Tarihî» nin tiirkçeye çevrilmesi . .
Türkçe tercümeye ait işaret ve kısaltmalar 
Prof. Dr. Erich Haenisch'in önsözü 
Eserin Özeti

MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ
I. İlk tarih, Temucin'in dünyaya gelişi ve çocukluğu.
II. Temucin'in gençliği, Tayçi'ut'lar tarafından esir edilmesi. Kereyit'lerden OnghanMa dostluk, Merkit'lerin imhası 
III. Bozkır savaşları, Temucin'in Çinggis-ljahan unvaniyle Moğol hükümdarı ilân edilmesi
IV. Düşmanların Camuha etrafında toplanışı, Camuha'nın geçici üstünlüğü ve yenilmesi
V.               Naiman'lara karşı ilk zafer, Ongfran'la bozuşma.
VI. Halahalcit savaşı. Kereyit'İerin sonu 
VII. Onghan ve Sanggum'un ölümü. Naiman'lann sonu. Merkiflerin yenilmesi 
VIII. Camuha'nın sonu. Çinggis'in "Büyük Han„ ilân edilmesi. Askerî ve idart işlerin düzenlenmesi.
IX.             Askerî ve idarî işlerin düzenlenmesi (devam). Muhafız kıtalarının genişletilmesi 
X.               Nöbet ve hizmet işlerinin düzenlenmesi. Karluk ve Uygurların kendi istekleriyle tabi olmaları. Doğu ve Batı seferleri. Şaman Kokoçu'nun öldürülmesi 
XI. Kuzey Çin'in istilâsı. Yedi yıllık büyük batı seferi. Türkistan ve Rusya'nın zaptı
XII. Çinggis-hahan'ın ölümü. Ogodai'yın seçilmesi batı seferinin devamı, Kin devletinin ortadan kaldırılması. Askerî ve idar! teşkilâtın genişletilmesi  
Prof. Dr. Erich  Haenisch'in açıklamaları

INDEKS:
a) Dağ adları 
b) Nehir adları 
c) GS1 adları 
d) Yer adları 
e) Şehir adları 
f) Şahıs adları 
g) Soy, kabîle,  halk adları

En önemli kabilelerle reisleri hakkında açıklama
Şecere: Çinggis-han'ın Öncelleri
Çinggis-han'ın ardılları
Kronoloji 
Notlarda açıklanan veya zikredilen sözler
Bibliyografya
Düzeltmeler

EKLER:
Moğolların Anayurdu haritası
Çinggis devrinde Asya haritası
Ye Teh-hui nüshasından bir aahife örnek

<p><font color="#085294">GİRİŞ:<br>Moğolların Gizli Tarihi hakkındaki araştırmalara umumî bir bakış:<br>1. Moğol devrine ait tarih kaynakları <br>2. «Moğolların Gizli Tarihi» ve bunun nüshaları<br>3. «Moğolların Gizli Tarihi» tıîn işlenmesi <br>4. «Moğolların Gizli Tarihî» nin tiirkçeye çevrilmesi . .<br>Türkçe tercümeye ait işaret ve kısaltmalar <br>Prof. Dr. Erich Haenisch'in önsözü <br>Eserin Özeti</font></p><p><font color="#085294">MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ<br>I. İlk tarih, Temucin'in dünyaya gelişi ve çocukluğu.<br>II. Temucin'in gençliği, Tayçi'ut'lar tarafından esir edilmesi. Kereyit'lerden OnghanMa dostluk, Merkit'lerin imhası <br>III. Bozkır savaşları, Temucin'in Çinggis-ljahan unvaniyle Moğol hükümdarı ilân edilmesi<br>IV. Düşmanların Camuha etrafında toplanışı, Camuha'nın geçici üstünlüğü ve yenilmesi<br>V.               Naiman'lara karşı ilk zafer, Ongfran'la bozuşma.<br>VI. Halahalcit savaşı. Kereyit'İerin sonu <br>VII. Onghan ve Sanggum'un ölümü. Naiman'lann sonu. Merkiflerin yenilmesi <br>VIII. Camuha'nın sonu. Çinggis'in "Büyük Han„ ilân edilmesi. Askerî ve idart işlerin düzenlenmesi.<br>IX.             Askerî ve idarî işlerin düzenlenmesi (devam). Muhafız kıtalarının genişletilmesi <br>X.               Nöbet ve hizmet işlerinin düzenlenmesi. Karluk ve Uygurların kendi istekleriyle tabi olmaları. Doğu ve Batı seferleri. Şaman Kokoçu'nun öldürülmesi <br>XI. Kuzey Çin'in istilâsı. Yedi yıllık büyük batı seferi. Türkistan ve Rusya'nın zaptı<br>XII. Çinggis-hahan'ın ölümü. Ogodai'yın seçilmesi batı seferinin devamı, Kin devletinin ortadan kaldırılması. Askerî ve idar! teşkilâtın genişletilmesi  <br>Prof. Dr. Erich  Haenisch'in açıklamaları</font></p><p><font color="#085294">INDEKS:<br>a) Dağ adları <br>b) Nehir adları <br>c) GS1 adları <br>d) Yer adları <br>e) Şehir adları <br>f) Şahıs adları <br>g) Soy, kabîle,  halk adları</font></p><p><font color="#085294">En önemli kabilelerle reisleri hakkında açıklama<br>Şecere: Çinggis-han'ın Öncelleri<br>Çinggis-han'ın ardılları<br>Kronoloji <br>Notlarda açıklanan veya zikredilen sözler<br>Bibliyografya<br>Düzeltmeler</font></p><p><font color="#085294">EKLER:<br>Moğolların Anayurdu haritası<br>Çinggis devrinde Asya haritası<br>Ye Teh-hui nüshasından bir aahife örnek</font></p>