İletişim +90 312 267 16 11

Irak Cephesi 1914-1918 Kûtü'l-Amâre Kuşatması, 2019

₺44.00 ₺26.40
  • Yazar: Gül KARABUDA,Yusuf Turan GÜNAYDIN
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-4. Dizi, Sayı: 21
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3629-4
  • Barkod : 9789751636294
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, Taslama Kapak, xx, 193 s., 1 katlı harita,[48] s. kroki : harita, kroki, tablo ; 24 cm.

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

Mütercimin Ön Sözü ........................................................................................IX

Ahmet Mukbil Bey: Hayatı ve Eserleri .............................................................XI

IRAK CEPHESİ

1914-1918

KÛTÜ’L-AMÂRE CEPHESİ

Giriş .................................................................................................................... 3

BİRİNCİ KISIM

IRAK SEFERİ

I. BÖLÜM

Harbe Giriş ......................................................................................................... 7

II. BÖLÜM

Irak Askerî Harekâtının Sahası ve Muharip Güçlerin Durumu........................ 13

III. BÖLÜM

Şattü’l-Arab....................................................................................................... 23

IV. BÖLÜM

Selmân-ı Pâk ..................................................................................................... 29

V. BÖLÜM

Kûtü’l-Amâre .................................................................................................... 37

Kûtü’l-Amâre Hezimetinden Sonra Muhariplerin Oluşumu ............................ 41

 a) Komutanlık............................................................................................... 41

 b) Karşı Kuvvetler ve Muhtemel Planlar ....................................................... 43

VI İÇİNDEKİLER

VI. BÖLÜM

İran’daki Harekât ve Alman Askerî Misyonu..................................................... 47

Harekâtın İlk Dönemi....................................................................................... 48

Diplomatik Ara ................................................................................................. 49

Harekâtın İkinci Safhası.................................................................................... 51

Harekâtın Üçüncü Safhası................................................................................. 53

VII. BÖLÜM

Bağdat ............................................................................................................... 58

VIII. BÖLÜM

Musul ................................................................................................................ 69

IX. BÖLÜM

Irak Seferi’nden Çıkarılacak Dersler.................................................................. 81

Silah Donanımı ve Hizmetler............................................................................ 85

Irak’ta Vuku Bulabilecek Müstakbel Bir Savaşın Şartları................................... 92

Çıkar Savaşı ve Türkiye’yi İlgilendiren Neticeler............................................... 95

Von der Goltz ve Alman Askerî Misyonu ......................................................... 97

İKİNCİ KISIM

KÛTÜ’L-AMÂRE KUŞATMASI

I. BÖLÜM

Savaş Alanı ve Komutanlık.............................................................................. 105

Kûtü’l-Amâre Kuşatmasındaki Büyük Ayrışma............................................... 105

Musul’dan Bağdat’a Bindirilmiş Birlikler ........................................................ 108

VI. Ordu.......................................................................................................... 112

Kûtü’l-Amâre Kuşatmasındaki Önemli Safhalar............................................. 114

II. BÖLÜM

Birinci Dönem

(7 Aralık 1915 – 7 Ocak 1916)

Kût Önündeki Operasyonlar ........................................................................... 130

İÇİNDEKİLER VII

III. BÖLÜM

İkinci Dönem

(8 Ocak – 8 Mart)

Yardımcı Kuvvetlere Karşı Operasyonlar......................................................... 131

Birinci Fellâhiye Çarpışması (Ümmü’l-Hâne), 21 Ocak.................................. 134

Sabis Muharebesi (Duceyl), 8 Mart 1916........................................................ 140

Kûtü’l-Amâre Ablukası ................................................................................... 145

IV. BÖLÜM

Üçüncü Dönem

(8 Mart – 22 Nisan 1916)

İkinci Fellâhiye (Senayat) Savaşı...................................................................... 150

Üçüncü Fellâhiye Savaşı .................................................................................. 152

Beyt-İsa Savaşı ................................................................................................ 153

Dördüncü Fellâhiye Savaşı .............................................................................. 154

Kûtü’l-Amâre Önünde Yürütülen Operasyonlar ............................................. 157

V. BÖLÜM

Kûtü’l-Amâre’nin Teslim Alınması ................................................................. 159

KAYNAKÇA.................................................................................................. 167

KROKİLER TABLOSU............................................................................... 171

DİZİN............................................................................................................ 173

EKLER........................................................................................................... 185

 Yer Adları Tablosu..................................................................................... 187

 Krokiler ..................................................................................................... 195