İletişim +90 312 267 16 11

Irak Cephesi 1914-1918 Kûtü'l-Amâre Kuşatması, 2019

₺44.00 ₺26.40
  • Yazar: Gül KARABUDA,Yusuf Turan GÜNAYDIN
  • Basım Yılı: 2019
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-4. Dizi, Sayı: 21
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3629-4
  • Barkod : 9789751636294
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, Taslama Kapak, xx, 193 s., 1 katlı harita,[48] s. kroki : harita, kroki, tablo ; 24 cm.

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

Mütercimin Ön Sözü ........................................................................................IX

Ahmet Mukbil Bey: Hayatı ve Eserleri .............................................................XI

IRAK CEPHESİ

1914-1918

KÛTÜ’L-AMÂRE CEPHESİ

Giriş .................................................................................................................... 3

BİRİNCİ KISIM

IRAK SEFERİ

I. BÖLÜM

Harbe Giriş ......................................................................................................... 7

II. BÖLÜM

Irak Askerî Harekâtının Sahası ve Muharip Güçlerin Durumu........................ 13

III. BÖLÜM

Şattü’l-Arab....................................................................................................... 23

IV. BÖLÜM

Selmân-ı Pâk ..................................................................................................... 29

V. BÖLÜM

Kûtü’l-Amâre .................................................................................................... 37

Kûtü’l-Amâre Hezimetinden Sonra Muhariplerin Oluşumu ............................ 41

 a) Komutanlık............................................................................................... 41

 b) Karşı Kuvvetler ve Muhtemel Planlar ....................................................... 43

VI İÇİNDEKİLER

VI. BÖLÜM

İran’daki Harekât ve Alman Askerî Misyonu..................................................... 47

Harekâtın İlk Dönemi....................................................................................... 48

Diplomatik Ara ................................................................................................. 49

Harekâtın İkinci Safhası.................................................................................... 51

Harekâtın Üçüncü Safhası................................................................................. 53

VII. BÖLÜM

Bağdat ............................................................................................................... 58

VIII. BÖLÜM

Musul ................................................................................................................ 69

IX. BÖLÜM

Irak Seferi’nden Çıkarılacak Dersler.................................................................. 81

Silah Donanımı ve Hizmetler............................................................................ 85

Irak’ta Vuku Bulabilecek Müstakbel Bir Savaşın Şartları................................... 92

Çıkar Savaşı ve Türkiye’yi İlgilendiren Neticeler............................................... 95

Von der Goltz ve Alman Askerî Misyonu ......................................................... 97

İKİNCİ KISIM

KÛTÜ’L-AMÂRE KUŞATMASI

I. BÖLÜM

Savaş Alanı ve Komutanlık.............................................................................. 105

Kûtü’l-Amâre Kuşatmasındaki Büyük Ayrışma............................................... 105

Musul’dan Bağdat’a Bindirilmiş Birlikler ........................................................ 108

VI. Ordu.......................................................................................................... 112

Kûtü’l-Amâre Kuşatmasındaki Önemli Safhalar............................................. 114

II. BÖLÜM

Birinci Dönem

(7 Aralık 1915 – 7 Ocak 1916)

Kût Önündeki Operasyonlar ........................................................................... 130

İÇİNDEKİLER VII

III. BÖLÜM

İkinci Dönem

(8 Ocak – 8 Mart)

Yardımcı Kuvvetlere Karşı Operasyonlar......................................................... 131

Birinci Fellâhiye Çarpışması (Ümmü’l-Hâne), 21 Ocak.................................. 134

Sabis Muharebesi (Duceyl), 8 Mart 1916........................................................ 140

Kûtü’l-Amâre Ablukası ................................................................................... 145

IV. BÖLÜM

Üçüncü Dönem

(8 Mart – 22 Nisan 1916)

İkinci Fellâhiye (Senayat) Savaşı...................................................................... 150

Üçüncü Fellâhiye Savaşı .................................................................................. 152

Beyt-İsa Savaşı ................................................................................................ 153

Dördüncü Fellâhiye Savaşı .............................................................................. 154

Kûtü’l-Amâre Önünde Yürütülen Operasyonlar ............................................. 157

V. BÖLÜM

Kûtü’l-Amâre’nin Teslim Alınması ................................................................. 159

KAYNAKÇA.................................................................................................. 167

KROKİLER TABLOSU............................................................................... 171

DİZİN............................................................................................................ 173

EKLER........................................................................................................... 185

 Yer Adları Tablosu..................................................................................... 187

 Krokiler ..................................................................................................... 195

<p class="MsoNormal">İÇİNDEKİLER<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Mütercimin Ön Sözü ........................................................................................IX<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ahmet Mukbil Bey: Hayatı ve Eserleri .............................................................XI<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">IRAK CEPHESİ<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">1914-1918<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">KÛTÜ’L-AMÂRE CEPHESİ<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Giriş .................................................................................................................... 3<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">BİRİNCİ KISIM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">IRAK SEFERİ<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">I. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Harbe Giriş ......................................................................................................... 7<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">II. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Irak Askerî Harekâtının Sahası ve Muharip Güçlerin Durumu........................ 13<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">III. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Şattü’l-Arab....................................................................................................... 23<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">IV. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Selmân-ı Pâk ..................................................................................................... 29<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">V. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre .................................................................................................... 37<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre Hezimetinden Sonra Muhariplerin Oluşumu ............................ 41<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> a) Komutanlık............................................................................................... 41<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> b) Karşı Kuvvetler ve Muhtemel Planlar ....................................................... 43<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">VI İÇİNDEKİLER<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">VI. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">İran’daki Harekât ve Alman Askerî Misyonu..................................................... 47<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Harekâtın İlk Dönemi....................................................................................... 48<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Diplomatik Ara ................................................................................................. 49<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Harekâtın İkinci Safhası.................................................................................... 51<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Harekâtın Üçüncü Safhası................................................................................. 53<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">VII. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Bağdat ............................................................................................................... 58<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">VIII. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Musul ................................................................................................................ 69<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">IX. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Irak Seferi’nden Çıkarılacak Dersler.................................................................. 81<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Silah Donanımı ve Hizmetler............................................................................ 85<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Irak’ta Vuku Bulabilecek Müstakbel Bir Savaşın Şartları................................... 92<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Çıkar Savaşı ve Türkiye’yi İlgilendiren Neticeler............................................... 95<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Von der Goltz ve Alman Askerî Misyonu ......................................................... 97<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">İKİNCİ KISIM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">KÛTÜ’L-AMÂRE KUŞATMASI<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">I. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Savaş Alanı ve Komutanlık.............................................................................. 105<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre Kuşatmasındaki Büyük Ayrışma............................................... 105<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Musul’dan Bağdat’a Bindirilmiş Birlikler ........................................................ 108<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">VI. Ordu.......................................................................................................... 112<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre Kuşatmasındaki Önemli Safhalar............................................. 114<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">II. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Birinci Dönem<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">(7 Aralık 1915 – 7 Ocak 1916)<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kût Önündeki Operasyonlar ........................................................................... 130<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">İÇİNDEKİLER VII<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">III. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">İkinci Dönem<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">(8 Ocak – 8 Mart)<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Yardımcı Kuvvetlere Karşı Operasyonlar......................................................... 131<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Birinci Fellâhiye Çarpışması (Ümmü’l-Hâne), 21 Ocak.................................. 134<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Sabis Muharebesi (Duceyl), 8 Mart 1916........................................................ 140<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre Ablukası ................................................................................... 145<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">IV. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Üçüncü Dönem<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">(8 Mart – 22 Nisan 1916)<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">İkinci Fellâhiye (Senayat) Savaşı...................................................................... 150<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Üçüncü Fellâhiye Savaşı .................................................................................. 152<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Beyt-İsa Savaşı ................................................................................................ 153<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Dördüncü Fellâhiye Savaşı .............................................................................. 154<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre Önünde Yürütülen Operasyonlar ............................................. 157<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">V. BÖLÜM<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Kûtü’l-Amâre’nin Teslim Alınması ................................................................. 159<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">KAYNAKÇA.................................................................................................. 167<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">KROKİLER TABLOSU............................................................................... 171<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">DİZİN............................................................................................................ 173<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">EKLER........................................................................................................... 185<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> Yer Adları Tablosu..................................................................................... 187<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> Krokiler ..................................................................................................... 195<o:p></o:p></p>