İletişim +90 312 267 16 11

Yeni Sumer Çağına Ait Nippur Hukukî ve İdarî Belgeleri, 1993

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: M. ÇIĞ H. KIZILYAY
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I
  • Dil : Türkçe - Almanca
  • ISBN : 9751604573
  • Barkod : 9751604573
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 107 Sayfa

  • Ürün Barkodu

 

KISALTMALARIN İZAHI /ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ÖNSÖZ

VORWORT

METİNLERİN KATALOĞU

KATALOG DER TEXTTE

NEŞREDİLMİŞ METİNLERİN LİSTESİ /LİSTE DER EDIERTEN TEXTE

a.       Envanternumaralarına göre / nach Inventernummern geordnet

b.      Neşriyat numaralarına göre /nach Editionsnummern geordnet

c.       Tarih sıralarına göre /nach kronologischer Ordnung

d.      Tarihsiz veya tarihi kırık olanlar/undatierte oder Ratum nich erhaltene Texte

e.       KOPYALAR/TEXTKOPIEN

I.              Mahkeme vesikaları ve benzerleri/Gerichtsurkunden und Verwandtes

II.           Hususî şahıslar arasındaki hukuî muamelelere ait makbuzlar/Quittungen über Rechtsgesäfte unter Privatpersonen

III.         Ödeme ve teslim etme vaatleri/Zahlungs-und Lieferungsversprechen

IV.        Kefalet/Bürgschaft

V.           Taahhüt vesikaları/Verpflichtungsscheine

VI.        İş mukaveleleri/Arbeitsverträge

VII.      Borç senetleri/Urkunden in Darlehensform

VIII.   Alivre satış mukaveleleri/Lieferungskauf

IX.        Satış mukaveleleri / Kaufurkunden

X.           Kira mukaveleleri/Schunkungsurkunden

XI.        Hediye mukaveleleri / Schenkungsurkunden

XII.      Muhtelif mevzuda olanlar/Verschiedenes

XIII.   Muhteviyatları tam tesbit edilemeyenler/Unbestimmbares

XIV.   İdarî vesikalar/Verwaltungsurkunden

XV.     Tabletler üzerindeki mühür fotoğrafları/Die Photos der Siegelabdrücke auf den Tafeln