İletişim +90 312 267 16 11

Rodos`taki Türk Eserleri ve Tarihçe, 1992

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Zeki ÇELİKKOL
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751605148
  • Barkod : 9751605148
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Önsöz

Ikinci baskının önsözü
Başlarken

Tarihçe

 

BÖLÜM  I

Murad Reis Külliyesi

Murad Reis Türbesi

Murad Reis Külliyesindeki Şadırvan ve Çeşme

Murad Reis Külliyesindeki türbe ve mezarlar

Kırım Hanı Şahin Girayın Türbesi

Kırım Hanı Fetih Girayın mezarı

Kırım Hanı Saadet Girayın mezarı

Kırım Hanı Canbek Girayın Türbesi

Kırım Hanı Canbek Girayın Türbesi

Beyzade Sultan

Kırım Hanı Şahin Giray (II)

İran Şahı II Safi Mirzanın Türbesi

Mehmet Şekip Paşa ve eşi Ayşe hanımın mezarı

Havvaş Bey Sencar Türbesi

Memi Paşa Türbesi

Serasker Mehmet Redif Paşanın Türbesi

Murad Reis Külliyesindeki diğer bazı mezarlar

Mısır Maliye Nazırı Sait Beyin mezarı

Bereketzade Hasan Beyin eşi Emine Bedia hanımın mezarı

Abdülkerim Nadir Paşanın mezarı

Evkaf Müdürü Selim Beyin mezarı

Kapudan Abdülkerim Paşanın mezarı

Muhip Beyin mezarı

Ayşe hanımın mezarı

Hatice hanımın mezarı

Bşnak Mahmu~ Paşanın mezarı

Serdar-ı Sabık Yusuf Paşanın mezarı

Ibşir Hüseyin Paşanın mezarı

Sarı Abdullah Paşanın mezarı

Mehmet Rami Paşanın mezarı

Yusuf Paşanın mezarı

Sadrazam Abaza Süleyman Paşa

Sadrazam Kara İbrahim Paşa

Sadrazam Arabacı Ali Paşa

Şeyh Abdullah Efendinin mezarı

Cebeci Hasan Paşanın mezarı

Şahin Giray Bey İbni Perdinin mezarı

Şerif e Hatice Mevhibe hanımın mezarı

Süleyman Rahmi Beyin mezarı

Mehmet Murad Beyin mezarı

Murtaza Çelebinin mezarı

Hafız Mehmet Nuri Efendinin mezarı

Hacı Fatma hanımın mezarı

İffet hanımın mezarı

 

BÖLÜM II

Camiler

Süleymaniye Camii

Sultan Mustafa Camii

İbrahim Paşa Camii

Demirli Camii

Ağa Camii

Recep Paşa Camii

Şadırvan Camii

Ali Hilmi Paşa Camii

Brzani Baba Camii

Enderun (Kanduri) Camii

Girit Mahallesi (Hamidiye) Camii

Hamza Bey Camii

Muradiye (Uzgur) Camii

 

BÖLÜM III

Mescitler

Hurmalı Mescid (Medrese)

Kadı Mescidi

Dlaplı Mescidi

Bab-ı Mesdur (Yeni Kapı) Mescidi

Piyalettin Mescidi

Kumluk Mescidi

Kavaklı Mescidi

Sadri Çelebi Mescidi

Sıkıntı Mescidi

İlk Mihrap Mescidi

Hanzade Mescidi

Takyeci (Takkeci) Mescidi

Alemnak Mescidi

Çizmeci Mescidi

Abdülcelil (Çukur) Mescidi

Hüdai Mescidi

İnatçı Ahmet Paşa Türbesi

Mercan Baba türbesi

 

BÖLÜM IV

Fethi Paşa Özel Vakfı Türk Kütüphanesi

Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi

Fethi Paşa Rüştiyesi

Fethi Paşa Saat Kulesi

Fethi Paşa Özel Vakfımn bugünkü durumu

İmaret

 

BÖLÜM V

Süleymaniye Medresesi-Hamamlar-Çeşmeler-

Kullar- Mezarlıklar

Süleymaniye Medresesi

Diğer kullar

Hamamlar

Çeşmeler

Gami Ahmet, Kandilli ve Uygur Köyü mezarlıkları

Murabıt Hasan Beyin mezarı

Hacı Mustafa Efendinin mezarı

Ümmetullah hanımın mezarı

Emin Ağanın mezarı

smancıkzade Hacı Ömerin mezarı

Kamile hanımın mezarı

Ayşe ve Havva hanımların mezarı

Ayşe hatunun mezarı

Halil Nazmi Tunuslunun mezarı

Hesna hanımın mezarı

EI Hac Ahmet Ağanın mezarı

 

BÖLÜM VI

Katavya-Salaks-Lindstaki cami

mezarlıklar

Kataviya Camii

Salaks Camii

Linds Camii, kulu ve Mezarlığı

Bitirirken

Bibliygrafya

Belgeler

Kitabın 1 baskısı hakkında gazetelerde çıkan eleştiriler ve yazara gönderilen

Mektuplar