İletişim +90 312 267 16 11

CIÊPO XIV. Sempozyumu Bildirileri, 2004

₺44.00 ₺26.40
  • Yazar: Prof. Dr. Tuncer BAYKARA (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVI. Dizi
  • Dil : Türkçe, English
  • ISBN : 9751616638
  • Barkod : 9751616638
  • Fiziksel Özellikleri : 813 Sayfa

  • Ürün Barkodu

CIÉPO Nedir?
CIÉPO XIV. Başkanı Prof. Dr. Tuncer BAYKARA'nın Açış Konuşması
Ali AKTAN (Kayseri), Tanzimat'a Kadar Kayseri’deki Zimmîlerin Genel Durumu
Edith Gülçin AMBROS(Avusturya), One does not speak ill of the dead- or does one? Ottoman chronograms (tevârih) on deaths
Muharrem BAYAR (Afyon), Karakeçili Yörük Aşiretinin Yaşadığı Alanların Demografisi
Tuncer BAYKARA (İzmir), Osmanlı Klasik Döneminde Çift Arazisi En Az İki Parçalı mıdır?
Bayram BAYRAKTAR (İzmir), 20. Yüzyıl Başlarında Arnavutluk Sorunu ve Konuyla İlgili Islahat Girişimleri
Nejdet BİLGİ (Manisa), Tanzimat Döneminin İlk Yıllarında Saruhan Sancağı Marmara Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Durumu
Filiz ÇOLAK (İzmir), İzmir'in İhracatında Palamut'un Yeri ve Önemi
Melek DELİLBAŞI (Ankara), Aydınoğlu Hızır Bey'e Ait Bir Ahidnâme Taslağı
Halime DOĞRU (Eskişehir), Saruhan İli'nden Rumeli'de Sağkol'a ve Kozluca Kazası'na İskân
Slavka DRAGANOVA (Bulgaristan), Manisa Sancağı İçin Bulgaristan'daki Osmanlı Evrakı
Feridun EMECEN (İstanbul), Ayan ve Muhallefâtı: Karaosmanoğlu Koca Mustafa Ağa
M. Akif ERDOĞRU (İzmir) , Osmanlı Kıbrısı'nda Önemli Bir Görevli: Beytülmâl-i Hassa ve Âmme Emini
Mehmet ERSAN (İzmir), I. Alaeddin Keykubad'ın Çukurova Siyaseti ve Ermeniler
İsmail ERÜNSAL (İstanbul), Mir'âtü'l-Işk'ın XVI. Asır Bayramî Melamiliği İçin Önemi ve Eserde Yeralan Melâmilik Esâsları
Caesar E. FARAH (ABD), Forts and Castles of Yemen and Oman
Thomas D. GOODRICH (ABD), A Cartographic Innovation of Piri Reis in His Kitab-ı Bahriye
Turan GÖKÇE (İzmir), XVI. Yüzyılda Uşak Zâviyeleri
İbrahim GÜLER (Muğla) , Osmanlı Devri İzmir-Tunus İlişkileri (XVII-XVIII. Yüzyıl)
Ersin GÜLSOY (Erzurum), Girit Seferleri Dolayısı İle Akdeniz'de Osmanlı-Venedik Donanma Savaşları (1645 -1669)
Vehbi GÜNAY (İzmir), XVI. Yüzyılda Bergama ve Çevresindeki Asayiş Problemlerine Dair
Jane HATHAWAY (ABD), The Sabbatai Sevi Movement and the Expulsion of Yemen's Jews in 1679
Keith HOPWOOD (İngiltere), The Relation Between the Emirates of Menteşe and Aydın and Byzantium, 1250-1350
Metin HÜLAGÜ (Kayseri), 1897 Türk-Yunan Harbine Kadar Osmanlı İdaresinde Girit
Mücteba İLGÜREL (İstanbul), Hububat Kaçakçılığı
Cüneyt KANAT (İzmir), Memlûk Devleti'nde Askerî Bir Oyun: Kabak Oyunu
Ali KARACA (İstanbul), Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Bilinci (1837-1909)
Arife KARADAĞ (İzmir), Geographical Factors Which Define Urban Existance and Continuance of Izmir Since Centuries
Machiel KIEL (Utrecht, Hollanda), Kuşadası: Genoese Colonial Town of the 1300s or Ottoman Creation of the 17th Century
Dariusz KOLODZIEJCZYK (Polonya), The Ottoman Northern Policy at seen from the Venetian Archives
Orhan KOLOĞLU (İstanbul), Tanzimat'ın Yankısı: Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar
Ercüment KURAN (Ankara), XIX. Yüzyılda Osmanlı Aydınlarının Batı'yı Algılaması ve Ahmet İhsan (Tokgöz)'ın Avrupa'da Ne Gördüm Başlıklı Eseri
David KUSHNER (İsrael), The One Hundredth Anniversary of Beersheba- the Establishment of an Ottoman Town
Jacob LANDAU (İsrael), An Arab Intellectual's 1908 Vision of the Future Ottoman Empire
Dimitris LOUPIS (Yunanistan), An Unpublished Anonymous Ottoman Portolan Text that Ignores Piri Reis
Hasan MERT (İzmir), Parti Mehmed Pehlivan
Özcan MERT (İstanbul), Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları
Hilal ORTAÇ-GÜRPINARLI (İzmir), Manisa Kazasında Bulunan Bazı Çiftlik Köylerinin XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Durumu
Sema ÖNER (İstanbul), Türk Resim Sanatının Gelişimindeki Öncü Adımlarıyla Ahmet Ali Paşa (Şeker Ahmet Paşa) ve Osmanlı Sarayı
Ahmet ÖZGİRAY (İzmir), 17 Şubat 1923'te Düzenlenen İzmir İktisat Kongresi Hakkında İngilizler Ne Düşünüyordu?
Zübeyde Cihan ÖZSAYINER (İstanbul), Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Cami ve Türbelerindeki Hat Düzeninin Manisa Muradiye Camiine Etkileri
Sándor PAPP (Macaristan), Macar ve Erdel Kralı Olan Bocskai'nin Halefleri (Tadil Edilen Bir Berat-ı Hümayun)
Irına PAVLOVA (Rusya), Mediterrenaen Sea and The Russian-Turkish Relations at the beginning of the XIX. Century
Maria PIA PEDANI (İtalya), The Ottoman Empire and Gulf of Venice (15th-16th c)
Anna POURADIER DUTEIL-LOIZIDOU (Kıbrıs R. Kesimi), Le Commerce de la France avec l'échelle de Smyrne d'aprés un mémoire de 1669
Hovard REED (ABD), An American Family's Lasting Links with İzmir(Smyrna) and Turkey Since 1830: Trade, Education and Philantropy Bridging Three Centuries
Claudia RÖMER (Avusturya), An unknown 16 th Century Mühimme Defteri at the Austrian National Library
Hüseyin SALMAN (İstanbul), Timur'un İzmir ve Foça’yı Haçlılardan Geri Alması
Jan SCHMIDT (Hollanda), Mustafa Vasfî Efendi's Tevârih: The Autobiography of an Ottoman Horseman,1801-1826
Kunihiro SHIDARA (Japonya), İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kuruluşu
Thomas SINCLAIR (Kıbrıs R. Kesimi), Ahlat Şehri'nin Geç Orta Çağ ve Erken Osmanlı Çağı Tarihi
Sabri SÜRGEVİL (İzmir), 19. Yüzyıl Ortalarında Üsküb Çingeneleri
Nesim ŞEKER (Ankara), Mütareke Dönemi Türk Basınında Milliyetler Meselesi :1918-1923
Adnan ŞİŞMAN (Uşak), XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Fransız Müesseseleri
Cahit TELCİ (İzmir) , XV. ve XVI. Yüzyıllarda Hereke Nâhiyesi
Tümay TİMUÇİN (Ankara), İstanbul'da Beyaz-Ruslar: 1919-1924
Güçlü TÜLÜVELİ (Ankara), Şeriye Sicillerinin Işığı Altında Osmanlı İmparatorluğu'nda Askerî-Reaya Ayrışması Üzerine Bazı Gözlemler
Alaeddin YALÇINKAYA (Trabzon), Ege Adalarının En Önemli Ticaret Merkezi Olan Sakız Adasının İktisadi ve Sosyal Hayatından Bir Kesit: 1790-1810
Ayşıl T. YAVUZ (Ankara) , Anatolian Seljuk Caravanserais and the Post System