İletişim +90 312 267 16 11

XIV. LOUIS ve İSTANBUL`U FETİH TASARISI - LOUIS XIV ET SON PROJET DE CONQUÊTE D`ISTANBUL, 2004

₺80.00 ₺48.00
  • Yazar: Faruk BİLİCİ
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: İstanbul`un Fethi Yayınları (XI. Dizi)
  • Dil : Türkçe - Fransızca
  • ISBN : 9751617014
  • Barkod : 9751617014
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

TEŞEKKÜR
ÖNSÖZ
KISALTMALAR LİSTESİ

GİRİŞ
I - MANTIK EVLİLİĞİ
XIV. LOUIS DEVRİNDE TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ : KUŞKU VE KARARSIZLIK
AKDENİZ'DE TÜRK-FRANSIZ REKABETİ

1- Mazarin ve Türklere Karşı Hıristiyan Birliği Projesi
2- Girit'in Osmanlı İmparatorluğu'na Katılması Aşamasında Türk- Fransız İlişkileri

ORTA AVRUPA'DA TÜRK-FRANSIZ İLİŞKİLERİ
I. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI
II - DOĞU İMPARATORLUĞU RÜYALARI
FRANSIZ KRALLARININ İMPARATORLUK İDDİALARI
İSTANBUL TAHTI: TESELLİ PAYI
XVII. YÜZYILDA BİR İMPARATORLUĞU BÖLMEK
1- Türklerin Sürgün Edilmesi veya Hıristiyanlığa Döndürülmesi: Sully'nin Avrupa Birliği
2- Papaz Joseph ve Charles de Nevers: “İyiliğin Kötülüğe Karşı” Haçlı Seferi
3- Bir Diplomatın Projesi: Savary de Brèves
4- Mısır: İstanbul'u Besleyen Anneyi Fethetmek
Leibnitz : Yeni Bir Dünya Haritası
Leibnitz Projesinin Tarihçesi
Projenin İçeriği ve Uygulamaya Konulma Yolları
Jean Coppin : Eski Asker ve Diplomat, Yeni Papaz
Tarihin Elverişli Bir Zamanı
İstanbul'dan Önce Mısır'ın Fethi
5 -De La Croix: İstanbul'u Yakmak!

II. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

III-XIV. LOUIS VE İSTANBUL'U FETİH TASARISI
VİYANA'DA TÜRK BAŞARISIZLIĞINDAN SONRA FRANSIZ DÜRTÜLERİ
ÇARPICI BİR HAREKÂT İÇİN ARAŞTIRMA KAMPANYASI
GRAVIER D'ORTIÈRES'İN ÇİFT GÖREVİ: TEFTİŞ VE CASUSLUK

1 - Devletin Sadık Hizmetkârı
2 - Gravier d'Ortières'in Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ticari Görevi
3 - Osmanlı İmparatorluğu'nun Savunmasını Ölçmek ve Onu Zorlamak
Anahtar Sözcük : Gizlilik
Fetih Yerine Olağanüstü Değerde Belgeler

İSTANBUL'UN KİLİDİ: ÇANAKKALE BOĞAZI

1- Kumkale (Asya'daki Yeni Kale)
2 Sedd'ül-Bahir (Avrupa'daki Yeni Kale)
3- Çanak-Kalesi (Asya'daki Yeni Kale veya Bidos)
4- Kilid'ül-Bahir (Sestos veya Dardanelles)

III. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI
IV - TÜRKLER İÇİN DÜNYA'NIN SONU
GRAVIER D'ORTIÈRES'İN DOĞU İMPARATORLUĞU
İSTANBUL'UN TANITIMI VE GRELOT'NUN ETKİSİ : "YERYÜZÜ BAŞKENTİ"NİN BÜYÜSÜ
SİYASÎ VE ASKERÎ İÇERİK: "HEPSİNİ PARAMPARÇA YAPMAK GEREKİR"
GRAVIER D'ORTIÈRES'İN METNİNİN VE HARİTALARININ YAYININDA İZLENEN KİMİ YÖNTEMLER
OSMANLI İMPARATORLUĞU VE PAYLAŞILMASI
İSTANBUL ŞEHRİ

1 - Şehrin Güzellikleri ve Konumu
2 - Şehrin Surları
3 - Pâdişahın Sarayı ve Saray Surları
4 - Yedikule
5 - Şehre Baskın ve Saldırı Düzenlemek
6 - Suriçi İstanbul'un Tanıtımı
7 - Beyaz Sütun (Avrat Taşı)
8 - Çemberlitaş
9 - Atmeydanındaki Dikilitaşlar
Granit Taş (Teodosios Sütunu)
Örme Sütun
Burmalı Sütun
10 - Pazar, Bedesten, Çarşı ve Kervansaraylar
Kapalıçarşı
Esir Pazarı
Hamamlar
11-Camiler
Ayasofya

Türklerin Ayasofya'yı Camiye Çevirmek İçin Yaptıkları

Ekler

Ayasofya ve San Pietro Bazilikası'nın Karşılaştırılması
Süleymaniye Camii
Sultan Ahmed Camii
Valide Sultan Camii
12 -İstanbul'un Liman ve Tersanesi
13 -İstanbul'un Varoşları
Kasımpaşa ve Aynalı Köşk
Galata
Pera
Tophane
Fındıklı
Kızkulesi
Üsküdar
İstanbul Boğazı
Belgrad Su Kemeri

PADİŞAHIN DENİZ KUVVETLERİ: KALYON VE KADIRGALARIN İNŞA HATALARI
OSMANLI SİYASETİ VE YÖNTEMLERİ
MAJESTELERİ'NİN EMİRLERİNE GÖRE İSTANBUL'U YAKMAK İÇİN GEREKLİ ASKERÎ KUVVETLER
SAVAŞ HALİNDE ELÇİ VE DIĞER FRANSIZLARI GERİ ÇEKME YÖNTEMLERİ
İSTANBUL SEFERİ'NDEN SONRA BÂB-I ÂLİ İLE YAPILACAK BARIŞ PROJESİ
İSTANBUL'DA BİR DOĞU FRANSIZ İMPARATORLUĞU KURMAK

IV. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

SONUÇ
KAYNAKÇA VE BİBLlYOGRAFYA
GÖRSEL BELGELERİN LİSTESİ
FOTOĞRAFLAR LİSTESİ
DİZİN
EKLER

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS
PRÉFACE
LISTE DES ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
I - MARIAGE DE RAISON
ESQUISSE DES RELATIONS FRANCO-TURQUES SOUS LOUIS XIV : DOUTES ET HESITATIONS
LA CONCURRENCE FRANCO-TURQUE EN MEDITERRANÉE
1- Mazarin et l'union chrétienne contre les Turcs
2- Les relations franco-turques lors de la conquête définitive de la Crête par l'Empire ottoman
LES RELATIONS FRANCO-TURQUES EN EUROPE CENTRALE
NOTES DE LA PARTIE I
II - REVES D'EMPIRE D'ORIENT
LES AMBITIONS IMPÉRIALES DES ROIS DE FRANCE
LA COURONNE D'ISTANBUL : LOT DE CONSOLATION
PARTAGER UN EMPIRE AU XVIIe  SIECLE
1- L'exil ou la conversion des Turcs : Au christianisme l'Union européenne de Sully
2- Le Père Joseph et Charles de Nevers : la croisade du «Bien contre le Mal»
3- Le projet d'un diplomate : Savary de Brèves
4- L'Egypte : conquérir la mère nourricière d'Istanbul
Leibniz : une nouvelle carte mondiale
Historique du projet de Leibniz
Contenu et moyens de réalisation du projet
Jean Coppin : ancien militaire et diplomate, nouveau prêtre
Moment décisif de l'histoire
Conquête de l'Egypte avant Istanbul
5 - De La Croix : Brûler Istanbul !
NOTES DE LA PARTIE II
III-LOUIS XIV ET LE PROJET DE CONQUÊTE D'ISTANBUL
TENTATIONS FRANÇAISES APRES L'ECHEC TURC DEVANT VIENNE
MISSION D'EXPLORATION POUR UNE ACTION SPECTACULAIRE
LA DOUBLE MISSION DE GRAVIER D'ORTIÈRES : INSPECTER ET ESPIONNER
1 - Un fidèle commis de l'Etat
2 - La mission commerciale de Gravier d'Ortières dans l'Empire ottoman
3 - Tester et forcer la défense de l'Empire ottoman
Maître mot : secret
Une documentation exceptionnelle à défaut de conquête
LE VERROU D'ISTANBUL : LE DETROIT DES DARDANELLES
1- Kumkale (La forteresse neuve en Asie)
2- Sedd'ül-Bahir (Le château neuf du côté européen)
3- Çanak-Kalesi (Le château vieux en Asie ou Bidos)
4- Kilid'ül-Bahir (Sestos ou Dardanelles)
NOTES DE LA PARTIE III
IV - L'APOCALYPSE POUR LES TURCS
L'EMPIRE D'ORIENT DE GRAVIER D'ORTIÈRES
DESCRIPTION D'ISTANBUL ET L'INFLUENCE DE GRELOT : LA FASCINATION POUR LA «CAPITALE DE LA TERRE»
ELÉMENTS POLITIQUES ET MILITAIRES : «IL LES FUADROIT TOUS TAILLER EN PIÈCE»
QUELQUES PRINCIPES DE PUBLICATION DU TEXTE ET DES CARTES DE GRAVIER D'ORTIÈRES
L'EMPIRE OTTOMAN ET SA PARTITION
LA VILLE DE CONSTANTINOPLE

1 - Beauté et avantages de la situation de cette ville
2 - Fortifications de la ville
3 - Le palais du sultan et ses fortifications
4 - Le château de Sept-Tours
5 - Descente et attaque de la ville
6 - Description de la ville intra-muros
7 – Colonne Blanche
8 - Colonne brûlée
9 - Obélisques sur la place de l'hypodrome
L'obélisque dit Théodose
La pyramide de Constantin
La colome Serpentine
10-Bazars, marchés et caravansérails
Le grand bazar
Le marché aux esclaves
Les bains
11 - Des mosquées
Sainte-Sophie
Ouvrages faits par les Turcs à Sainte-Sophie
Comparaison de Sainte-Sophie avec Saint-Pierre
La mosquée Süleymaniye
La mosquée Sultan Ahmed
La mosquée de la Sultane Validé
12- Le port et l'arsenal de Constantinople
13 - Faubourgs de Constantinople
Kasımpaşa et Séraïl des Miroirs
Galata
Péra
Tophane
Fındıklı
Tour de Leandre (Kızkulesi)
Üsküdar
Canal de la mer Noire (le Bosphore)
Aqueduc de Belgrade
FORCES MARITIMES DU SULTAN ET DÉFAUTS DE CONSTRUCTION DES VAISSEAUX ET DES GALÉRES OTTOMANS
LA POLITIQUE OTTOMANE ET SES MAXIMES
DES FORCES NÉCESSAIRES POUR BRUSLER CONSTANTINOPLE, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE SA MAJESTÉ
DES MOYENS DE RETIRER L'AMBASSADEUR ET LES AUTRES FRANÇAIS EN CAS DE GUERRE
PROJET DE PAIX AVEC LA PORTE APRÈS L'EXPÉDITION DE CONSTANTINOPLE
RÉTABLIR L'EMPIRE FRANÇAIS D'ORIENT À ISTANBUL
NOTES DE LA PARTIE IV
CONCLUSION
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES ILLUSTRATIONS
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
INDEX
ANNEXES