İletişim +90 312 267 16 11

Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye`ye Gelen Amerikan Heyetleri, 0

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Metin AYIŞIĞI
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616298
  • Barkod : 9751616298
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 256 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  
KISALTMALAR  
GİRİŞ  
BİRİNCİ BÖLÜM
 
I- MANDA ve HİMAYE NEDİR ?  
A-Mandanın Anlamı  
B-Himayenin Anlamı  
II- MANDA MESELESİNİN GÜNDEME GELMESİ 
A-Türkiye ve Ermenistan Üzerine Manda Teklifleri 
B-Manda Yanlısı Cemiyet ve Fırkalar  
1-Millî Kongre Cemiyeti  
2-Wilson Prensipleri Cemiyeti  
3-Millî Ahrar Fırkası  
4-Vahdet-i Milliye Cemiyeti  
5-Türk-Fransız Muhibleri Cemiyeti  
C-Himayeye Taraftar Cemiyet ve Fırkalar  
1-Hürriyet ve İtilaf Fırkası  
2-Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi  
3-İngiliz Muhibleri Cemiyeti  
III- FRANSIZ MANDASI  
A-Türk Aydın ve İdarecilerinin Fransız Mandasını Tercih Nedenleri 30
IV- İTALYAN MANDASI ve MANDANIN ÖNERİLİŞ NEDENLERİ  
V- İNGİLİZ MANDASI  
A-İngiltere'nin Anadolu'daki Faaliyetleri ve Kurmak İstediği Manda Şekli  
B-Türk Aydın ve İdarecilerinin İngiliz Mandasını Tercih Nedenleri 
C-İngiliz Mandasını Savunanların Görüşleri  
İKİNCİ BÖLÜM
 
I- AMERİKAN MANDASI  
A-Türk Aydın ve İdarecilerinin Manda ve Himaye Önerileri  
B-Amerikan Mandası Meselesi Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır ? 
II- MANDA ve HİMAYE ÖNERİLERİNİN KONGRELERDE GÜNDEME GELMESİ  
A-Erzurum Kongresi Sırasındaki Görüşmeler ve Alınan Kararlar  
B-Manda Meselesinin Sivas Kongresi’nde Görüşülmesi 
C-Manda Tartışmalarının Sonucu ve Bir Amerikan Tetkik Heyetinin Gönderilmesi  
D-Amerika Birleşik Devletleri Yöneticileri ve Kamuoyunun Tutumu  
E-Amerika'nın Türkiye Mandasını Reddetmesi  
F-Atatürk'ün Şahsında Türk Milletinin Tutumu  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
AMERİKAN HEYETLERİNİN FAALİYETLERİ  
I- AMİRAL BRİSTOL HEYETİ  
A-Bristol'ün Osmanlı Hükümetine verdiği muhtıra  
B-Amerika Ticaret Komiseri Gillespie'nin temasları  
C-Amerikalı Yazar Clair Price'ın Temasları  
II- KİNG-CRANE HEYETİ  
A-Heyetin İstanbul'a Gelişi ve İlk Temasları  
B-Heyetin Cemaat Temsilcilerini Kabulü  
C-King-Crane Heyetinin Raporu  
III- GENERAL HARBORD HEYETİ  
A-Heyetin Anadolu'ya Hareketi ve Çalışmaları  
B-General Harbord'la Mustafa Kemal Paşa'nın Görüşmesi  
C-Harbord Raporu ve Sonuçları  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
AMERİKA YAKIN DOĞU YARDIM HEYETLERİ 
"American Near East Relief Commission"  
I- Heyetlerin Türkiye'ye Gelmeleri  
II- Yardım Toplamak İçin Kurulan Heyetler  
III- Amerika Yakın Doğu İaşe ve Yardım Heyeti  
A-Cemiyetin Dar'ül Eytamlarla İlgili Çalışmaları  
B-Cemiyetin Esir ve Göçmenlerle İlgili Çalışmaları  
IV- Amerika Yakın Doğu İaşe ve Yardım Heyetinin Anadolu'daki Çalışmaları 
V- Osmanlı Hükümeti'nin Yardım Heyetlerine Karşı Tutumu  
VI- Amerikalıların Türkiye'yi Tanıtma Çabaları  
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
AMERİKAN HEYETLERİNİN VERDİĞİ RAPORLAR VE YAPILAN YARDIMLARIN DAĞITIMI  
I- Muhtekirlere Karşı Alınan Önlemler  
II- Yardım Heyeti Başkanı Dr. Pitt'in Raporu  
III- Amerikan Yardımlarının Türkiye'ye Gelmeye Başlaması 
IV- Yardım Heyetlerinin Çalışmalarından Örnekler  
V- İaşe Heyeti Başkanı Herbert Hoover'ın Raporu  
VI- Howard Heinz'ın Raporu  
VII- Dr. Richard'ın Raporu  
VIII- Türk Yetkililerinin Önemli Bir Raporu  
IX- Miralay Daily Başkanlığındaki Yardım Heyeti  
X- Miralay Daily'nin Anadolu'daki Tesbit ve Çalışmaları 
XI- Amerika Yakın Doğu Yardım Heyetleri Anadolu'da 
A-Heyetin Osmanlı Hükümeti'nden İstekleri  
B-Amerikan Heyetlerine Yardımcı Olunması Konusunda İlgililerin Uyarılması  
C-Amerikan Yardım Heyetlerine Tanınan Gümrük Kolaylığı  
XII- Amerika Yakın Doğu Yardım Heyetinin İstanbul'daki Çalışmaları  
XIII- Amerikan Yardım Heyetinin İstanbul'daki Muhacirleri Teftişi  
XIV- Amerikan Yardım Heyetinin İstanbul'daki Çalışmalarına Dair Bir İstatistik  
XV- Hilâl-i Ahmer'in Bazı Çalışmaları ve Yardım Heyetleriyle olan Teması 
XVI- Bazı İslâm Ülkelerinin Hilâl-i Ahmer'e Yardımları 
SONUÇ  
BİBLİYOGRAFYA  
DİZİN  
EKLER VE BELGELER  
TABLO ve FOTOĞRAFLAR 

 

<P>ÖNSÖZ&nbsp;&nbsp; <BR>KISALTMALAR&nbsp;&nbsp; <BR>GİRİŞ&nbsp;&nbsp; <BR>BİRİNCİ BÖLÜM<BR>&nbsp; <BR>I- MANDA ve HİMAYE NEDİR ?&nbsp;&nbsp; <BR>A-Mandanın Anlamı&nbsp;&nbsp; <BR>B-Himayenin Anlamı&nbsp;&nbsp; <BR>II- MANDA MESELESİNİN GÜNDEME GELMESİ&nbsp; <BR>A-Türkiye ve Ermenistan Üzerine Manda Teklifleri&nbsp; <BR>B-Manda Yanlısı Cemiyet ve Fırkalar&nbsp;&nbsp; <BR>1-Millî Kongre Cemiyeti&nbsp;&nbsp; <BR>2-Wilson Prensipleri Cemiyeti&nbsp;&nbsp; <BR>3-Millî Ahrar Fırkası&nbsp;&nbsp; <BR>4-Vahdet-i Milliye Cemiyeti&nbsp;&nbsp; <BR>5-Türk-Fransız Muhibleri Cemiyeti&nbsp;&nbsp; <BR>C-Himayeye Taraftar Cemiyet ve Fırkalar&nbsp;&nbsp; <BR>1-Hürriyet ve İtilaf Fırkası&nbsp;&nbsp; <BR>2-Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi&nbsp;&nbsp; <BR>3-İngiliz Muhibleri Cemiyeti&nbsp;&nbsp; <BR>III- FRANSIZ MANDASI&nbsp;&nbsp; <BR>A-Türk Aydın ve İdarecilerinin Fransız Mandasını Tercih Nedenleri 30 <BR>IV- İTALYAN MANDASI ve MANDANIN ÖNERİLİŞ NEDENLERİ&nbsp;&nbsp; <BR>V- İNGİLİZ MANDASI&nbsp;&nbsp; <BR>A-İngiltere'nin Anadolu'daki Faaliyetleri ve Kurmak İstediği Manda Şekli&nbsp;&nbsp; <BR>B-Türk Aydın ve İdarecilerinin İngiliz Mandasını Tercih Nedenleri&nbsp; <BR>C-İngiliz Mandasını Savunanların Görüşleri&nbsp;&nbsp; <BR>İKİNCİ BÖLÜM<BR>&nbsp; <BR>I- AMERİKAN MANDASI&nbsp;&nbsp; <BR>A-Türk Aydın ve İdarecilerinin Manda ve Himaye Önerileri&nbsp;&nbsp; <BR>B-Amerikan Mandası Meselesi Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır ?&nbsp; <BR>II- MANDA ve HİMAYE ÖNERİLERİNİN KONGRELERDE GÜNDEME GELMESİ&nbsp;&nbsp; <BR>A-Erzurum Kongresi Sırasındaki Görüşmeler ve Alınan Kararlar&nbsp;&nbsp; <BR>B-Manda Meselesinin Sivas Kongresi&#8217;nde Görüşülmesi&nbsp; <BR>C-Manda Tartışmalarının Sonucu ve Bir Amerikan Tetkik Heyetinin Gönderilmesi&nbsp;&nbsp; <BR>D-Amerika Birleşik Devletleri Yöneticileri ve Kamuoyunun Tutumu&nbsp;&nbsp; <BR>E-Amerika'nın Türkiye Mandasını Reddetmesi&nbsp;&nbsp; <BR>F-Atatürk'ün Şahsında Türk Milletinin Tutumu&nbsp;&nbsp; <BR>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<BR>&nbsp; <BR>AMERİKAN HEYETLERİNİN FAALİYETLERİ&nbsp;&nbsp; <BR>I- AMİRAL BRİSTOL HEYETİ&nbsp;&nbsp; <BR>A-Bristol'ün Osmanlı Hükümetine verdiği muhtıra&nbsp;&nbsp; <BR>B-Amerika Ticaret Komiseri Gillespie'nin temasları&nbsp;&nbsp; <BR>C-Amerikalı Yazar Clair Price'ın Temasları&nbsp;&nbsp; <BR>II- KİNG-CRANE HEYETİ&nbsp;&nbsp; <BR>A-Heyetin İstanbul'a Gelişi ve İlk Temasları&nbsp;&nbsp; <BR>B-Heyetin Cemaat Temsilcilerini Kabulü&nbsp;&nbsp; <BR>C-King-Crane Heyetinin Raporu&nbsp;&nbsp; <BR>III- GENERAL HARBORD HEYETİ&nbsp;&nbsp; <BR>A-Heyetin Anadolu'ya Hareketi ve Çalışmaları&nbsp;&nbsp; <BR>B-General Harbord'la Mustafa Kemal Paşa'nın Görüşmesi&nbsp;&nbsp; <BR>C-Harbord Raporu ve Sonuçları&nbsp;&nbsp; <BR>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM<BR>&nbsp; <BR>AMERİKA YAKIN DOĞU YARDIM HEYETLERİ&nbsp; <BR>"American Near East Relief Commission"&nbsp;&nbsp; <BR>I- Heyetlerin Türkiye'ye Gelmeleri&nbsp;&nbsp; <BR>II- Yardım Toplamak İçin Kurulan Heyetler&nbsp;&nbsp; <BR>III- Amerika Yakın Doğu İaşe ve Yardım Heyeti&nbsp;&nbsp; <BR>A-Cemiyetin Dar'ül Eytamlarla İlgili Çalışmaları&nbsp;&nbsp; <BR>B-Cemiyetin Esir ve Göçmenlerle İlgili Çalışmaları&nbsp;&nbsp; <BR>IV- Amerika Yakın Doğu İaşe ve Yardım Heyetinin Anadolu'daki Çalışmaları&nbsp; <BR>V- Osmanlı Hükümeti'nin Yardım Heyetlerine Karşı Tutumu&nbsp;&nbsp; <BR>VI- Amerikalıların Türkiye'yi Tanıtma Çabaları&nbsp;&nbsp; <BR>BEŞİNCİ BÖLÜM<BR>&nbsp; <BR>AMERİKAN HEYETLERİNİN VERDİĞİ RAPORLAR VE YAPILAN YARDIMLARIN DAĞITIMI&nbsp;&nbsp; <BR>I- Muhtekirlere Karşı Alınan Önlemler&nbsp;&nbsp; <BR>II- Yardım Heyeti Başkanı Dr. Pitt'in Raporu&nbsp;&nbsp; <BR>III- Amerikan Yardımlarının Türkiye'ye Gelmeye Başlaması&nbsp; <BR>IV- Yardım Heyetlerinin Çalışmalarından Örnekler&nbsp;&nbsp; <BR>V- İaşe Heyeti Başkanı Herbert Hoover'ın Raporu&nbsp;&nbsp; <BR>VI- Howard Heinz'ın Raporu&nbsp;&nbsp; <BR>VII- Dr. Richard'ın Raporu&nbsp;&nbsp; <BR>VIII- Türk Yetkililerinin Önemli Bir Raporu&nbsp;&nbsp; <BR>IX- Miralay Daily Başkanlığındaki Yardım Heyeti&nbsp;&nbsp; <BR>X- Miralay Daily'nin Anadolu'daki Tesbit ve Çalışmaları&nbsp; <BR>XI- Amerika Yakın Doğu Yardım Heyetleri Anadolu'da&nbsp; <BR>A-Heyetin Osmanlı Hükümeti'nden İstekleri&nbsp;&nbsp; <BR>B-Amerikan Heyetlerine Yardımcı Olunması Konusunda İlgililerin Uyarılması&nbsp;&nbsp; <BR>C-Amerikan Yardım Heyetlerine Tanınan Gümrük Kolaylığı&nbsp;&nbsp; <BR>XII- Amerika Yakın Doğu Yardım Heyetinin İstanbul'daki Çalışmaları&nbsp;&nbsp; <BR>XIII- Amerikan Yardım Heyetinin İstanbul'daki Muhacirleri Teftişi&nbsp;&nbsp; <BR>XIV- Amerikan Yardım Heyetinin İstanbul'daki Çalışmalarına Dair Bir İstatistik&nbsp;&nbsp; <BR>XV- Hilâl-i Ahmer'in Bazı Çalışmaları ve Yardım Heyetleriyle olan Teması&nbsp; <BR>XVI- Bazı İslâm Ülkelerinin Hilâl-i Ahmer'e Yardımları&nbsp; <BR>SONUÇ&nbsp;&nbsp; <BR>BİBLİYOGRAFYA&nbsp;&nbsp; <BR>DİZİN&nbsp;&nbsp; <BR>EKLER VE BELGELER&nbsp;&nbsp; <BR>TABLO ve FOTOĞRAFLAR&nbsp; </P> <P>&nbsp;</P>