İletişim +90 312 267 16 11

Kurtuluş Savaşı Sırasında Türkiye`ye Gelen Amerikan Heyetleri, 0

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Metin AYIŞIĞI
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616298
  • Barkod : 9751616298
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 256 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  
KISALTMALAR  
GİRİŞ  
BİRİNCİ BÖLÜM
 
I- MANDA ve HİMAYE NEDİR ?  
A-Mandanın Anlamı  
B-Himayenin Anlamı  
II- MANDA MESELESİNİN GÜNDEME GELMESİ 
A-Türkiye ve Ermenistan Üzerine Manda Teklifleri 
B-Manda Yanlısı Cemiyet ve Fırkalar  
1-Millî Kongre Cemiyeti  
2-Wilson Prensipleri Cemiyeti  
3-Millî Ahrar Fırkası  
4-Vahdet-i Milliye Cemiyeti  
5-Türk-Fransız Muhibleri Cemiyeti  
C-Himayeye Taraftar Cemiyet ve Fırkalar  
1-Hürriyet ve İtilaf Fırkası  
2-Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi  
3-İngiliz Muhibleri Cemiyeti  
III- FRANSIZ MANDASI  
A-Türk Aydın ve İdarecilerinin Fransız Mandasını Tercih Nedenleri 30
IV- İTALYAN MANDASI ve MANDANIN ÖNERİLİŞ NEDENLERİ  
V- İNGİLİZ MANDASI  
A-İngiltere'nin Anadolu'daki Faaliyetleri ve Kurmak İstediği Manda Şekli  
B-Türk Aydın ve İdarecilerinin İngiliz Mandasını Tercih Nedenleri 
C-İngiliz Mandasını Savunanların Görüşleri  
İKİNCİ BÖLÜM
 
I- AMERİKAN MANDASI  
A-Türk Aydın ve İdarecilerinin Manda ve Himaye Önerileri  
B-Amerikan Mandası Meselesi Nasıl ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır ? 
II- MANDA ve HİMAYE ÖNERİLERİNİN KONGRELERDE GÜNDEME GELMESİ  
A-Erzurum Kongresi Sırasındaki Görüşmeler ve Alınan Kararlar  
B-Manda Meselesinin Sivas Kongresi’nde Görüşülmesi 
C-Manda Tartışmalarının Sonucu ve Bir Amerikan Tetkik Heyetinin Gönderilmesi  
D-Amerika Birleşik Devletleri Yöneticileri ve Kamuoyunun Tutumu  
E-Amerika'nın Türkiye Mandasını Reddetmesi  
F-Atatürk'ün Şahsında Türk Milletinin Tutumu  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
AMERİKAN HEYETLERİNİN FAALİYETLERİ  
I- AMİRAL BRİSTOL HEYETİ  
A-Bristol'ün Osmanlı Hükümetine verdiği muhtıra  
B-Amerika Ticaret Komiseri Gillespie'nin temasları  
C-Amerikalı Yazar Clair Price'ın Temasları  
II- KİNG-CRANE HEYETİ  
A-Heyetin İstanbul'a Gelişi ve İlk Temasları  
B-Heyetin Cemaat Temsilcilerini Kabulü  
C-King-Crane Heyetinin Raporu  
III- GENERAL HARBORD HEYETİ  
A-Heyetin Anadolu'ya Hareketi ve Çalışmaları  
B-General Harbord'la Mustafa Kemal Paşa'nın Görüşmesi  
C-Harbord Raporu ve Sonuçları  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
AMERİKA YAKIN DOĞU YARDIM HEYETLERİ 
"American Near East Relief Commission"  
I- Heyetlerin Türkiye'ye Gelmeleri  
II- Yardım Toplamak İçin Kurulan Heyetler  
III- Amerika Yakın Doğu İaşe ve Yardım Heyeti  
A-Cemiyetin Dar'ül Eytamlarla İlgili Çalışmaları  
B-Cemiyetin Esir ve Göçmenlerle İlgili Çalışmaları  
IV- Amerika Yakın Doğu İaşe ve Yardım Heyetinin Anadolu'daki Çalışmaları 
V- Osmanlı Hükümeti'nin Yardım Heyetlerine Karşı Tutumu  
VI- Amerikalıların Türkiye'yi Tanıtma Çabaları  
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
AMERİKAN HEYETLERİNİN VERDİĞİ RAPORLAR VE YAPILAN YARDIMLARIN DAĞITIMI  
I- Muhtekirlere Karşı Alınan Önlemler  
II- Yardım Heyeti Başkanı Dr. Pitt'in Raporu  
III- Amerikan Yardımlarının Türkiye'ye Gelmeye Başlaması 
IV- Yardım Heyetlerinin Çalışmalarından Örnekler  
V- İaşe Heyeti Başkanı Herbert Hoover'ın Raporu  
VI- Howard Heinz'ın Raporu  
VII- Dr. Richard'ın Raporu  
VIII- Türk Yetkililerinin Önemli Bir Raporu  
IX- Miralay Daily Başkanlığındaki Yardım Heyeti  
X- Miralay Daily'nin Anadolu'daki Tesbit ve Çalışmaları 
XI- Amerika Yakın Doğu Yardım Heyetleri Anadolu'da 
A-Heyetin Osmanlı Hükümeti'nden İstekleri  
B-Amerikan Heyetlerine Yardımcı Olunması Konusunda İlgililerin Uyarılması  
C-Amerikan Yardım Heyetlerine Tanınan Gümrük Kolaylığı  
XII- Amerika Yakın Doğu Yardım Heyetinin İstanbul'daki Çalışmaları  
XIII- Amerikan Yardım Heyetinin İstanbul'daki Muhacirleri Teftişi  
XIV- Amerikan Yardım Heyetinin İstanbul'daki Çalışmalarına Dair Bir İstatistik  
XV- Hilâl-i Ahmer'in Bazı Çalışmaları ve Yardım Heyetleriyle olan Teması 
XVI- Bazı İslâm Ülkelerinin Hilâl-i Ahmer'e Yardımları 
SONUÇ  
BİBLİYOGRAFYA  
DİZİN  
EKLER VE BELGELER  
TABLO ve FOTOĞRAFLAR