İletişim +90 312 267 16 11

Kanunî Armağanı, 2001

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161404X
  • Barkod : 975161404X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 314 Sayfa, Resimler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ        
ŞEVKET AZİZ KANSU : Açış söylevi    
M. TAYYİP GÖKBİLGİN : Kanunî Sultan Süleyman'ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği  Safhalar     
YILMAZ ÖZTUNA : Kanunî'nin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri     
ŞERAFETTİN TURAN : Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına (2 resimle birlikte)   
A. BÜYÜKTUĞRUL : Kanunî   Sultan   Süleyman   ve   Toplu Strateji        
MEHMET ÖNDER : Kanunî   Devrinin   Büyük   Divan   Şairi Fuzulî'nin Kerbelâ'daki Mezarı (2 resimle birlikte).      
SEMAVΠ EYİCE : Avrupalı bir Ressamın  Gözü ile  Kanunî Sultan Süleyman (40 resimle birlikte)      
M. TAYYİP GÖKBİLGİN : Yeni Belgelerin Işığı Altında Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri         
MÜNİR AKTEPE : Szigetvar Livası Kanunnâmesi (8 fotokopi ile birlikte)        
GEZA FEHER : Kanunî Sultan Süleyman Preisende Inschriften Zweier Buda-Stammender Renaissance-Kunstgegenstande (11  resimle birlikte)        
BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU : Kanunî Devrinde Yazılmış ve Şimdiye Kadar Bilinmeyen Bir Coğrafya Kitabı (4 fotokopi ile birlikte)  
ÇAĞATAY ULUÇAY : Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar (3 fotokopi ile birlikte).       
KÂZIM İSMAİL GÜRKAN : Süleymaniye Darüşşifası (8 resimle birlikte)      
UĞUR DERMAN : Kanunî Devrinde Yazı San'atımız (29 resimle birlikte)   
CEVDET ÇULPAN : İstanbul Süleymaniye Camii Kitabesi (3 resimle birlikte) 
A. SÜHEYL ÜNVER : Kanunî Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesi ve Defni (7 resimle birlikte)