İletişim +90 312 267 16 11

Kanunî Armağanı, 2001

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161404X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 314 Sayfa, Resimler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ        
ŞEVKET AZİZ KANSU : Açış söylevi    
M. TAYYİP GÖKBİLGİN : Kanunî Sultan Süleyman'ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği  Safhalar     
YILMAZ ÖZTUNA : Kanunî'nin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri     
ŞERAFETTİN TURAN : Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına (2 resimle birlikte)   
A. BÜYÜKTUĞRUL : Kanunî   Sultan   Süleyman   ve   Toplu Strateji        
MEHMET ÖNDER : Kanunî   Devrinin   Büyük   Divan   Şairi Fuzulî'nin Kerbelâ'daki Mezarı (2 resimle birlikte).      
SEMAVΠ EYİCE : Avrupalı bir Ressamın  Gözü ile  Kanunî Sultan Süleyman (40 resimle birlikte)      
M. TAYYİP GÖKBİLGİN : Yeni Belgelerin Işığı Altında Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri         
MÜNİR AKTEPE : Szigetvar Livası Kanunnâmesi (8 fotokopi ile birlikte)        
GEZA FEHER : Kanunî Sultan Süleyman Preisende Inschriften Zweier Buda-Stammender Renaissance-Kunstgegenstande (11  resimle birlikte)        
BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU : Kanunî Devrinde Yazılmış ve Şimdiye Kadar Bilinmeyen Bir Coğrafya Kitabı (4 fotokopi ile birlikte)  
ÇAĞATAY ULUÇAY : Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar (3 fotokopi ile birlikte).       
KÂZIM İSMAİL GÜRKAN : Süleymaniye Darüşşifası (8 resimle birlikte)      
UĞUR DERMAN : Kanunî Devrinde Yazı San'atımız (29 resimle birlikte)   
CEVDET ÇULPAN : İstanbul Süleymaniye Camii Kitabesi (3 resimle birlikte) 
A. SÜHEYL ÜNVER : Kanunî Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesi ve Defni (7 resimle birlikte)

<P>ÖNSÖZ&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>ŞEVKET AZİZ KANSU</STRONG> : Açış söylevi&nbsp;&nbsp; &nbsp;<BR>M<STRONG>. TAYYİP GÖKBİLGİN</STRONG> : Kanunî Sultan Süleyman'ın Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Âmilleri, Geçirdiği&nbsp; Safhalar&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<BR><STRONG>YILMAZ ÖZTUNA</STRONG> : Kanunî'nin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<BR><STRONG>ŞERAFETTİN TURAN</STRONG> : Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına (2 resimle birlikte)&nbsp; &nbsp;<BR><STRONG>A. BÜYÜKTUĞRUL</STRONG> : Kanunî&nbsp;&nbsp; Sultan&nbsp;&nbsp; Süleyman&nbsp;&nbsp; ve&nbsp;&nbsp; Toplu Strateji&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>MEHMET ÖNDER</STRONG> : Kanunî&nbsp;&nbsp; Devrinin&nbsp;&nbsp; Büyük&nbsp;&nbsp; Divan&nbsp;&nbsp; Şairi Fuzulî'nin Kerbelâ'daki Mezarı (2 resimle birlikte).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>SEMAVÎ&nbsp; EYİCE</STRONG> : Avrupalı bir Ressamın&nbsp; Gözü ile&nbsp; Kanunî Sultan Süleyman (40 resimle birlikte) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>M. TAYYİP GÖKBİLGİN</STRONG> : Yeni Belgelerin Işığı Altında Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>MÜNİR AKTEPE</STRONG> : Szigetvar Livası Kanunnâmesi (8 fotokopi ile birlikte)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>GEZA FEHER</STRONG> : Kanunî Sultan Süleyman Preisende Inschriften Zweier Buda-Stammender Renaissance-Kunstgegenstande (11&nbsp; resimle birlikte)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>BEDİ N. ŞEHSUVAROĞLU</STRONG> : Kanunî Devrinde Yazılmış ve Şimdiye Kadar Bilinmeyen Bir Coğrafya Kitabı (4 fotokopi ile birlikte)&nbsp;&nbsp;<BR><STRONG>ÇAĞATAY ULUÇAY</STRONG> : Kanunî Sultan Süleyman ve Ailesi ile İlgili Bazı Notlar ve Vesikalar (3 fotokopi ile birlikte).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR><STRONG>KÂZIM İSMAİL GÜRKAN</STRONG> : Süleymaniye Darüşşifası (8 resimle birlikte)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<BR><STRONG>UĞUR DERMAN</STRONG> : Kanunî Devrinde Yazı San'atımız (29 resimle birlikte)&nbsp; &nbsp;<BR><STRONG>CEVDET ÇULPAN</STRONG> : İstanbul Süleymaniye Camii Kitabesi (3 resimle birlikte)&nbsp;<BR><STRONG>A. SÜHEYL ÜNVER</STRONG> : Kanunî Sultan Süleyman'ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesi ve Defni (7 resimle birlikte)</P>