İletişim +90 312 267 16 11

Türk Tıp Tarihi Kongresi 1, 1992

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604443
  • Barkod : 9751604443
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 332 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Kongre üzerine genel bilgiler     
Kongrenin çalışma programı    V
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Yenel'in Konuşması        
Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat'ın Açış Konuşması       
Doç. DR. NİL SARİ : Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'i Anarken       
İstanbul Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ferruh Korkut'un Konulması
İSMAİL EREN : Yugoslavya'daki Türk Sağlık Kuruluşları    
EKMELEDDİN İHSANOĞLU : Suriye'de Son Dönem Osmanlı Sağlık Müesseseleri İle İlgili Bazı Notlar    
Doç. DR. NİL SARİ : Pertevniyal Valide Sultan'ın Medine-i Münevvere'de Yaptırdığı Hastane
İSMAİL EREN : Bulgaristan ve Romanya'daki Türk Sağlık Kuruluşları    
UZM. ZUHAL ÖZAYDİN : Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin Trablusgarb'da Açtığı Hastaneler   
PROF. DR. ESİN KÂHYA : Onbeşinci Yüzyılda Yaşamış Bir Hekimimiz
Mümin B. Mukbil     
DR. CEVAT YALİN : 15. Yüzyılda Osmanlılarda Kulak Hastalıkları Tedavi ve Cerrahisi  
PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT-DOÇ. DR. MUSTAFA SAMASTİ : Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye  
UĞUROL BARLAS : Osmanh-Döneminde Gaziantep'te Kurulan İlk Tıp Fakültesi  
PROF. DR. MUTAHHAR YENSON : 19. Yüzyıl Tıpsal Kimya Laboratuvarcılığımızın Tıp Tarihimiz Bakımından Önemi   
PROF. DR. TURHAN BAYTOP : Sultan Mahmud II Döneminde İstanbul'da Eczacılık   
Doç. DR. RENGİN DRAMUR : Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği    
YRD. DOÇ. DR. AYTEN ALTİNTAŞ : Gülhane Askerî Tababet Tatbikat
Mektebi ve Seririyat'ında İlaç Hazırlama Çalışmaları    
OSMAN FİKRİ SERTKAYA : Özbekçe Tıb-Nâme-i Türkî   
Doç. DR. NİL SARİ : Toptaşı Nûrbânû Valide Sultan Darüşşifası    
YRD. DOÇ. DR. AYTEN ALTİNTAŞ : İstanbul Gülhane Askerî Tababet
Tatbikat Mektebi Binasının Bugünkü Durumu   
UZM. ZUHAL ÖZAYDİN : Haseki Darüşşifası ve Bugünkü Durumu    
MEBRURE   DEĞER   :   Süleymaniye   Darüşşifası   ve  Tıp   Medresesinin Bugünkü Durumu  
Ecz. VÎLDAN ÖZKAN GÖKSOY : Topkapı Sarayı'nda "Cariyeler Hastahanesi"  
UZM. GÜLTEN DİNÇ : Fatih Darüşşifası ve Bugünkü Durumu   
UZM. NERMİN ERSOY : Üsküdar Cüzzamhanesi'nin Bugünkü Durumu
PROF. DR. AYHAN YÜCEL : İstanbul'un Hekim Şehremini ve Belediye Reislerinin Bu Şehre Yaptıkları Sağlık Hizmetleri   
PROF. DR. BAHA SEZER : Doktor Rasih Emin Arlı Hakkında Bazı Anılarım   
DR. FEZA GÜNERGUN : XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Kimyager-Eczacı Bonkovvski Paşa (1841-1905)   
PROF. DR. KÂZİM ARİSAN : Geçen Yüzyılda İstanbul'da Ebeler ve Doğum  
PROF. DR. ASAF ATASEVEN : Bezm-i Alem Valide Sultan Gureba Hastahanesinde Son Yıllardaki Gelişmeler    
MUAMMER ÜLKER : Amasya Darü'şşifası  
PROF. DR. NURTEN ÖZER : Türkiye Kaplıcalarının Tarihçesine Kısa Bir
Bakış   2
DR. SAİM POLAT BENGÎSERP : İstanbul'da İlk Belediye Hastahanesi "Beyoğlu Zükur Hastahanesi"nin Dünü ve Bugünü  
UĞUROL BARLAS : Antep Harbinde Sağlık Hizmeti   
Doç. DR. ALİ HAYDAR BAYAT : Türk-İslâm Cerrahi Tarihinde Sünnet (Circumcision)  
C. AYŞENUR ÇAVDAR : Günümüz Türk Halk Hekimliğinde İslâm Öncesi Türk Tıbbının İzleri   
PROF. DR. FERRUH DİNÇER : Türkiye'de Veteriner Hekimlik Tarihi
Araştırmalarının Durumu, Tıp ve Bilim Tarihi Açısından Önemi
YEŞİM IŞİL : XIX. yüzyıl Sonunda, Ali Sedad Bey'in lKavaid-ı Takavvüiât Fîharekât-i ^errat'Adlı Kitabında İlmî Zihniyet Meselesi Hakkında