İletişim +90 312 267 16 11

Antalya: Bir Ortaçağ Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi (16. Yüzyılın Sonuna Kadar), 2002

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Dr. Leyla YILMAZ
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614953
  • Barkod : 9751614953
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  

KISALTMALAR LİSTESİ  

I. GİRİŞ  
II. ANTALYA TARİHİNE BİR BAKIŞ 

A. TÜRK DEVRİNDEN ÖNCE ŞEHİR HAKKINDA BİLİNENLER  
B. TÜRK DEVRİNDE ANTALYA  

III. KATALOG  

A. GÜNÜMÜZE ULAŞABİLMİŞ BİNALAR  

1. YİVLİ MİNARE CAMİSİ  
2. AHİ YUSUF CAMİSİ  
3. AHİ KIZI MESCİDİ  
4. MAKBULE KARA MOLLA MESCİDİ . 
5. BALİ BEY CAMİSİ  
6. MURAT PAŞA CAMİSİ  
7. KESİK MİNARE CAMİSİ  
8. ŞEYH ŞÜCA TÜRBESİ  
9. AHİ YUSUF TÜRBESİ  
10. ZİNCİRKIRAN MEHMET BEY TÜRBESİ 
11. AHİ KIZI TÜRBESİ  
12. NİGÂR HATUN TÜRBESİ  
13. İMARET MEDRESESİ  
14. ATABEY ARMAĞAN MEDRESESİ  
15. KARATAY MEDRESESİ  
16. YİVLİ MİNARE HAMAMI  
17. BALIK PAZARI HAMAMI  
18. NAZIR HAMAMI  
19. CUMHURİYET HAMAMI  
20. MEVLEVİHÂNE  
21. YİVLİ MİNARE  
22. ANONİM BİNA  

B.ARŞİV KAYNAKLARI VE YAYINLARA GÖRE, l6.YÜZYILIN SONUNA KADAR İNŞA EDİLDİĞİ BİLİNEN, FAKAT GÜNÜMÜZE ULAŞAMAMIŞ VEYA SADECE KİTÂBELERİ ULAŞABİLMİŞ BİNALARIN LİSTESİ  

1. TARİHİ TESBİT EDİLEBİLENLER  

a. Mescitler  
b. İmaret  
c. Mektep  
d. Hamam  
e. Kervansaray  
f. Çeşme .  

2. TARİHİ TESBİT EDİLEMEYENLER  

a. Mescitler  
b. İmaret  
c. Zaviyeler  
d. Medrese, Mektep ve Muallimhane. 
e. Bina kitâbesi  
f. Hamamlar  
g. Darphâne  

IV. DEĞERLENDİRME  

A. MİMARİ  
B. SÜSLEME  

V. TÜRK DEVRİNDE ANTALYA ŞEHRİNİN GELİŞİMİ HAKKINDA TESBİTLER VE YORUMLAR  

A. ANTALYA KALESİ: SURLAR, BURÇLAR, KİTÂBELER VE ŞEHİR KAPILARI  
B. SELÇUKLU DEVRİNDEN 16.YÜZYIL SONUNA KADAR ANTALYA ŞEHRİ  

VI. KİTÂBELER  
VII. SONUÇ  
VIII. ABSTRACT 
IX. BİBLİYOGRAFYA 
X. GENEL DİZİN 
RESİMLER VE ŞEKİLLER