İletişim +90 312 267 16 11

Niğde`de Türk Mimarisi, 2001

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Doç. Dr. Mehmet ÖZKARCI
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614619
  • Barkod : 9751614619
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  

KISALTMALAR  

GİRİŞ  

1. NİĞDE'NİN COĞRAFÎ DURUMU VE TARİHÇESİ  

1.1. Coğrafi Durum  
1.2. Tarihçe  
1.3. Mimarî Miras ve Şehircilik Yönünden Niğde  

2. YAPILAR  

2.1. KALE  

2.2. KÜLLİYE  

2.2.1. Murat Paşa Külliyesi  

2.2.2. Külliye Yapıları  

2.2.2.1. Cami  
2.2.2.2. Türbe  
2.2.2.3. Han.  
2.2.2.4. Hamam  
2.2.2.5. Çeşme  

2.3. CAMİLER VE MESCİTLER  

2.3.1. Alâeddin Camii 
2.3.2. Sungur Bey Camii  
2.3.3. Dârü'z-zikr Mescidi  
2.3.4. Eskiciler Mescidi  
2.3.5. Şah Mescidi  
2.3.6. Hanım Camii  
2.3.7. Kıble Mescidi  
2.3.8. Dışarı (Çelebi Hüsamettin) Camii  
2.3.9. Kığılı (Pazar) Camii  
2.3.10. Sır Ali Camii  
2.3.11. Rahmaniye Camii 
2.3.12. Cullaz Mescidi  
2.3.13. Dört Ayak (Künkbaşı) Camii  
2.3.14. Kemâli Ümmî Mescidi  
2.3.15. Fesleğen Camii  

2.4. MEDRESE VE DERGÂH  

2.4.1. Ak Medrese  
2.4.2. Esen Bey Dergâhı 

2.5. TÜRBELER  

2.5.1. Hüdavend Hatun Türbesi  
2.5.2. Sungur Bey Türbesi  
2.5.3. Gündoğdu Türbesi  
2.5.4. Kesikbaş Türbesi  
2.5.5. Şah Süleyman Türbesi  
2.5.6. Esen Bey Türbesi  
2.5.7. Kemâli Ümmî Türbesi  
2.5.8. Sır Ali Türbesi  
2.5.9. Dört Ayak Türbesi 
2.5.10 Şeref Ali Türbesi  

2.6. HAN VE BEDESTEN  

2.6.1. Sarı Han  
2.6.2. Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni  

2.7. HAMAM  

2.7.1. Çarşı Hamamı  

2.8. ÇEŞMELER  

2.8.1. Hatıroğlu Çeşmesi  
2.8.2. Kıble Mescidi Çeşmesi  
2.8.3. Sır Ali Çeşmesi  
2.8.4. Cullaz Çeşmesi  
2.8.5. Nalbantlar Çeşmesi  
2.8.6. Dört Ayak Çeşmesi  
2.8.7. Mühürcü Çeşmesi  
2.8.8. Kaymakam Çeşmesi  
2.9. SAAT KULESİ  

3. NİĞDE'DE YIKILMIŞ OLAN VE KAYNAKLARDA ADI GEÇEN YAPILAR 

3.1. Niğde Müzesi'ndeki Kitabeler  
3.2. Kaynaklarda Adı Geçen Yapılar 

4. DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA 

4.1. PLÂN VE MEKÂN ANLAYIŞI 

4.1.1. Kale  
4.1.2. Külliye  

4.1.3. Camiler ve Mescitler  

4.1.3.1. Mihraba Dik Üç Sahınlı Camiler  
4.1.3.2. Kubbeli Cami ve Mescitler  
4.1.3.3. Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler  

4.1.4. Medrese  

4.1.5. Türbeler  

4.1.5.1. Kare Plânlı Türbeler  
4.1.5.2. Dikdörtgen Plânlı Türbeler  
4.1.5.3. Sekizgen Plânlı Türbeler  
4.1.5.4. Eyvan Tipi Türbeler  
4.1.5.5. Baldaken Tipi Türbe  

4.1.6. Bedesten ve Hanlar  

4.1.6.1. Bedesten  
4.1.6.2. Hanlar  

4.1.7. Hamamlar 

4.1.8. Çeşmeler 

4.1.9. Saat Kulesi  

4.2. MALZEME VE TEKNİK 

4.2.1. Taş  
4.2.2. Mermer  
4.2.3. Tuğla  
4.2.4. Ahşap 
4.2.5. Alçı  
4.2.6. Kiremit  
4.2.7. Devşirme Malzeme 

4.3. YAPI ELEMANLARI  

4.3.1. Strüktürel Elemanlar  

4.3.1.1. Destekleyiciler (Paye, Sütun, Sütun Başlıkları) ile Kemerler 
4.3.1.2. Geçiş Unsurlar 
4.3.1.3. Örtü Sistemleri  

4.3.2. Mimarî Elemanlar. 

4.3.2.1. Duvar  
4.3.2.2. Taçkapılar  
4.3.2.3. Minareler  
4.3.2.4. Pencereler  
4.3.2.5. Mihraplar  
4.3.2.6. Minberler  
4.3.2.7. Mahfiller 

4.4. SÜSLEME  

4.4.1. Taş ve Mermer Süsleme  

4.4.1.1.Geometrik Süsleme  
4.4.1.2. Bitkisel Süsleme  
4.4.1.3. Figürlü Süsleme  

4.4.1.4. Yazı  

4.4.2. Alçı Süsleme  
4.4.3. Ahşap Süsleme  
4.4.4. Kalem İşi Süsleme  

5. SONUÇ  

6. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL DAİRESİ'NDE İNCELENEN DEFTER VE DOSYALAR  

BİBLİYOGRAFYA  
DİZİN  
ÇİZİM VE RESİMLER