İletişim +90 312 267 16 11

Edirne (Edirne`nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı), 1993

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605628
  • Barkod : 9751605628
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 350 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

I TARİHTE EDİRNE

Ord. Prof. Dr. Besim Darkot: Edirne, Coğrafî Giriş (I harita).

Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu: Edirne'nin Tarihöncesine ait Araştırmalar (16 resim)

Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel: İlkçağda Edirne(3 Resim)

Prof. Dr. Semavi Eyice: Bizans Devrinde Edirne ve bu Devre ait Eserler (20 resim)

Prof. Tayyib Gökbilgin: XV. Asrın Birinci Yarısında, II. Murad Devrinde Hristiyan Birliği ve Osmanlı-Macar Mücadeleleri Esnasında Edirne

Prof.Dr. Halil İnalcık: Edirne'nin Fethi (1361)

Prof. Tayyib Gökbilgin: Edirne Şehrinin Kurucuları

Prof. Dr. Bekir Stık Baykal: Edirne'nin Uğramış olduğu İstilâlar

General Nazmi Çağan: Balkan harbinde Edirne (15 Resim 2 kroki)

 

II

EDİRNE'DE TÜRK MEDENİYETİ

Tahsin Öz: Edirne Yeni Sarayında Kazı ve Araştırmalar (22 Resim, 3 plân)

Prof. Dr. Oktay Aslanapa: Edirne'de Türk Mimarisinin gelişmesi (45 resim)

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver: Edirne Medeniyetimiz ve Tezyinî Misâlleri.

Rauf Tunçay: Türklerde Oyma Sanatı ve Edirne'deki İkinci Bayezid Camiinin Tahta Oyma Süslemeleri (20 Resim)

Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu: Edirne II. Bayezid Darüşşifası (6 resim)

Salih Zorlutuna: XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne'nin Sahne Olduğu Şâhâne Sünnetv eEvlenme Düğünleri

Rakım Ertür: Eski Kırkpınar.

Prof. Dr. Hâmit Sadi Selen: Yazma Cihannümâya Göre Edirne Şehri

M. Uğur Derman: Edirne Hattatları ve ŞEdirne'nin Yazı San'atımızdaki Yeri (15 Resim)

Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk: Edirne Kitaplığındaki Tıp Yazmaları (9 Resim)

Nureddin Kalkandelen: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan Edirne'ye ait Eserler Bibliyografyası

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver: Edirneli İki İnce Oymacımız (2 resim)