İletişim +90 312 267 16 11

El-Câmi` Beyne`l-`İlm Ve`l-`Amel En-Nâfi` Fî Eş-Şınaâ`ti`l-Hiyel, 2002

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Sevim TEKELİ, Melek DOSAY, Yavuz UNAT
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751614473
  • Barkod : 9751614473
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

GİRİŞ

El-Cezerî'nin Yaşam Öyküsü
Ana Hatları ile Diyarbakır Tarihi
Artuklular Döneminde Diyarbakır
Diyarbakır'ın Adları Üzerine
El-Cezerî Üzerine Yapılan Çalışmalar
El-Cezerî'nin Eserinin Bilinen Yazmaları

KONUNUN TARİHİ SERİMİ

Hava ve Boşluk
Yunan Dünyasında Hava ve Boşluk Üzerindeki Çalışmalar

Ctesibios
Bizans'lı Philon
Sifon
İki Çeşit Sıvıyı Ayrı Ayrı veya Birlikte Dökebilen İbrik
İskenderiye'li Heron
Heron'un Su İçen Geyik Örneği
İçindeki İki Çeşit Sıvıyı Ayrı Ayrı veya Birlikte Akıtabilen İbrik
Yunan Çağında Kaleme Alınmış Eserlerin Arapça Çevirileri

İslâm Dünyası'ndaki Çalışmalar
Benû Musâ Kardeşler
İçine Çeşitli Sıvılar Doldurulan ve Bir Musluktan Sıvıların Karışmadan Akabildiği İbrik
El-Fârâbî
12. Yüzyıl, El-Cezerî Dönemi
İçine Su ve Değişik Renklerde Şarap Doldurulan ve Bunları Ayrı Ayrı Akıtabilen İbrik
Sıcak, Soğuk ve Ilık Su Akıtan İbrik
Tavus Kuşlu İbrik
Hükümdarın Abdest Alması İçin Otomatik Olarak Su Akıtan Büyük Pirinç Bir İbrik

Denge
Yunan Çağındaki Çalışmalar
Archimedes
Heron
İslâm Dünyası'ndaki Çalışmalar
El-Hâzinî
Selçuklular Dönemi
El-Cezerî
Kefe
Fıskiyeler
El-Cezerî
İki Kefeli Fıskiye
Dört Çıkışlı İki Kefeli Fıskiye
İki Şamandıralı Fıskiye
Dört Çıkışlı İki Şamandıralı İki Fıskiye
Tarcaharlı Fıskiye
İki Kefeli Fıskiye
Otomatlar
Yunan Döneminde Otomasyon Çalışmaları
İnsanları Hayrete Düşüren ve Eğlendiren Araçlar
Roma Döneminde Otomasyon Çalışmaları
İslâm Dünyası'nda Otomasyon Çalışmaları
El-Cezerî
Kime İçki Verileceğine Karar Veren Kadeh
Kime İçki Verileceğine Karar Veren Kadeh
Bir Partide Kimin İçki İçeceğine Karar Veren Bir Otomat
Kayık Kap
Diz Çökmüş, Sağ Elinde Bir Kadeh, Sol Elinde Nilüfer Tutan Bir Soytarı
On Yaşlarında Görünen, Sağ Elinde Bir Kadeh, Sol Elinde İse Gümüş Bir Balık Tutan Çocuk
Sağ Elinde Gümüş Bir Kadeh, Sol Elinde Şişe Tutarak Ayakta İçki İçen Figür
Birbirlerine Şarap İkram Eden İki Şeyh.
Aralıklarla Dolaptan Çıkan ve Şarap Kadehi Sunan Cariye
Abdest Almak İçin Kullanılan Tavuskuşlu Leğen
Abdest Almak İçin Düzenlenmiş Bir Otomat
Abdest Almak İçin Su Döken Çocuk
Kan Alma Tekneleri
El-Cezerî
Alınan Kan Miktarının Öğrenilebildiği Kan Teknesi
İki Kâtipli Kan Alma Teknesi
Toplanan Kan Miktarının Öğrenilebildiği Hesapçı Teknesi
Hisarlı Kan Alma Teknesi
Su Saatleriyle Birlikte Gelişen Otomasyon Çalışmaları
Saatler
Antik Yunan'daki Çalışmalar
Parastatik Saatler
Anoforik Saatler
Zodiak Saatleri LXN
Otomasyon Çalışmalarına Bağlı Gelişmeler
Bizans Dönemindeki Çalışmalar
İslâm Dünyası'ndaki Çalışmalar

Archimedes'in Saati.
El-Hârezmî
Rıdvan
Çin'de Saat Yapımı Üzerindeki Çalışmalar
El-Cezeri
Güneş Saatlerini Bildiren Su Saati
Davulcu Su Saati
Kayık Su Saati
Fil Su Saati
Eşit Saatlerin Geçişinin Öğrenilebildiği Tavuskuşlu Su Saati
Bardak Su Saati
Mumlu Saatler
Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati
Mumlu Saat
Mumlu Saat
Kapılı Mumlu Saat
Suyu Yukarı Çıkarmakta Kullanılan Araçlar
Kovalar
Tulumbalar
Archimedes'in Burgusu
Su Tekerlekleri
Yeldeğirmenleri
Suyu Yukarı Çıkarmak İçin El-Cezerî'nin İnşa Ettiği Araçlar
Bir Kuyu veya Gölden Suyu Yukarı Çıkarmak İçin İnşa Edilen Bir Araç
Suyu Yukarı Çıkarmak İçin Kullanılan Başka Bir Araç
Hayvan Gücünden Yararlanılarak Suyu Yukarı Çıkartan Araç
Akar Suları Yukarı Çıkarmakta Kullanılan Araçlar
Suyu 20 Arşın Yükseğe Çıkartan Araç
Saray Kapısı
ESERİN TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİ
Kategori I Bölüm 1, Güneş saatlerinin geçişini bildiren su saati
Kategori I Bölüm 2, Güneş saatlerinin geçişini bildiren davulcu su saati
Kategori I Bölüm 3, Kayık su saati
Kategori I Bölüm 4, Eşit saatlerin geçişini bildiren fil su saati
Kategori I Bölüm 5, Eşit saatlerin geçişi ve onların bölümlerinin öğrenilebildiği bardak su saati
Kategori I Bölüm 6, Eşit saatlerin geçişinin öğrenilebildiği tavuskuşlu su saati
Kategori I Bölüm 7, Eşit saatlerin geçişinin öğrenildiği kılıçlı adamın mumlu saati
Kategori I Bölüm 8, Eşit saatlerin geçişinin bilinmesi ve bir mum aracılığı ile saatlerin bölümü
Kategori I Bölüm 9, Eşit saatlerin geçişinin öğrenilebildiği mum saati
Kategori I Bölüm 10, Eşit saatlerin geçişinin öğrenilebildiği kapılı mum saati
Kategori II Bölüm 1, İçkili partilerde kime içki verileceğine karar veren bir kadeh
Kategori II Bölüm 2, Partilerde kime içki verileceğine karar veren bir kadeh
Kategori II Bölüm 3, Bir partide kimin içki içeceğine karar veren bir araç
Kategori II Bölüm 4, Bir içki partisi boyunca bir havuz üzerinde yüzen kayık biçimindeki kap
Kategori II Bölüm 5, İçine su ve farklı renkte şarap boşaltılan, içkili partilerde kullanılan ibrik
Kategori II Bölüm 6, Kralın artığını, yani kadehinin dibinde kalan şarabı içen bir soytarı
Kategori II Bölüm 7, Bir balık ve krala şarap sunacağı bir kadehi tutmuş, ayakta duran bir saki
Kategori II Bölüm 8, Bir kadeh ve şişe tutan bir adam
Kategori II Bölüm 9, Birbirlerinin kadehine şarap doldurup içen iki şeyh
Kategori II Bölüm 10, Fasılalarla dolaptan çıkan ve şarap dolu bir kadehi sunan bir cariye
Kategori III Bölüm 1, Sıcak, soğuk ve ılık su akıtan bir ibrik
Kategori III Bölüm 2, Uşağın hükümdarın önündeki güzel bir kaide üstüne yerleştirilmiş leğenin yanına koyduğu bir ibrik
Kategori III Bölüm 3, Abdest almak için efendinin eline su döken bir çocuk
Kategori III Bölüm 4, Abdest almak için gagasından su akıtan tavuskuşu
Kategori III Bölüm 5, İçine aktığı kanın miktarının öğrenildiği keşişli tekne
Kategori III Bölüm 6, İçindeki kan miktarının belirlenebildiği iki kâtibli kan alma teknesi
Kategori III Bölüm 7, Toplanan kan miktarının belirlenebildiği hesapçı teknesi
Kategori III Bölüm 8, Toplanan kan miktarının belirlenebildiği hisarlı tekne
Kategori III Bölüm 9, El yıkamak için kullanılan tavuskuşlu leğen
Kategori III Bölüm 10, Çocuklu leğen.
Kategori IV Bölüm 1, İki kefeli fıskiye
Kategori IV Bölüm 2, İki kefesi ve dört çıkış delikli borusu olan iki fıskiye
Kategori IV Bölüm 3, İki şamandıralı değişken fıskiye
Kategori IV Bölüm 4, İki şamandıralı fıskiye
Kategori IV Bölüm 5, Belirli aralıklarla şekil değiştiren tarcaharlı fıskiye
Kategori IV Bölüm 6, Belli aralıklarla değişen iki kefeli fıskiye
Kategori IV Bölüm 7, İki küreli, sürekli çalan bir flüt, biri durduğunda diğeri borusunu üfleyen iki borazancı için araç
Kategori IV Bölüm 8, İki kefeli sürekli flüt için bir araç
Kategori IV Bölüm 9, Sürekli çalan bir flüt için terazili araç
Kategori IV Bölüm 10, Sürekli çalan bir flüt için iki şamandıralı araç
Kategori V Bölüm 1, Kolu döndüren bir hayvan yardımıyla bir gölden suyu yukarı çıkaran araç
Kategori V Bölüm 2, Bir gölden veya bir kuyudan suyu yukarı çıkaran araç
Kategori V Bölüm 3, Merkezinde delik sütun bulunan bir kuyu
Kategori V Bölüm 4, Bir gölden suyu yukarı çıkaran bir araç
Kategori V Bölüm 5, Bir tekerlek aracılığı ile akan bir sudan suyu 20 zira’ yukarı kaldıran bir araç
Kategori VI Bölüm 1, Amid kentinde kral sarayı için dökme pirinçten yapılmış bir kapı
Kategori VI Bölüm 2, Küre üzerinde bulunan, konumları bilinmeyen üç noktanın merkez noktası bu araç yardımı ile dakik olarak saptanabilir; düzlem üzerinde bulunup, ancak bir doğru üzerinde bulunmama koşuluyla; kullanılan dar, geniş ve diğer açılar da onunla ölçülebilir
Kategori VI Bölüm 3, Alfabedeki harflerin onikisinin yardımıyla bir sandığı kilitlemek için düzenlenmiş bir kilit
Kategori VI Bölüm 4, Dört sürgüden oluşan kilit
Kategori VI Bölüm 5, Eşit bir saatlik süreyi uyaran güzel bir kayık
TEKNİK AÇIKLAMALAR
Kategori I Bölüm 1, Hisarlı su saati
Kategori I Bölüm 2, Davulcu su saati
Kategori I Bölüm 3, Kayık su saati
Kategori I Bölüm 4, Fil su saati
Kategori I Bölüm 5, Bardak su saati
Kategori I Bölüm 6, Tavus kuşlu su saati
Kategori I Bölüm 7, Mumlu saat
Kategori I Bölüm 8, Mumlu saat
Kategori I Bölüm 9, Mumlu saat
Kategori I Bölüm 10. Mumlu saat
Kategori II Bölüm 1, İçkili partilerde kime içki verileceğine karar veren kadeh
Kategori II Bölüm 2, Partilerde kime içki verileceğine karar veren kadeh
Kategori II Bölüm 3, Bir partide kimin içki içeceğine karar veren bir araç
Kategori II Bölüm 4, Bir içki partisi boyunca bir havuz üzerinde yüzen kayık biçimindeki kap
Kategori II Bölüm 5; İçine su ve farklı renkte şarap boşaltılan, içkili partilerde kullanılan şarap ibriği.
Kategori II Bölüm 6, Soytarı Otomatı
Kategori II Bölüm 7, Bir elinde balık, diğer elinde kadeh tutan otomat
Kategori II Bölüm 8, Elindeki kadehe şarap doldurup içen otomat
Kategori II Bölüm 9, Birbirine içki ikram eden iki şeyh
Kategori II Bölüm 10, Dolaptan çıkıp hükümdara şarap sunan cariye
Kategori III Bölüm 1, Sıcak, soğuk ve ılık su akıtan bir ibrik
Kategori III Bölüm 2, Uşağın hükümdarın önündeki güzel bir kaide üstüne yerleştirilmiş leğenin yanına koyduğu bir ibrik
Kategori III Bölüm 3, Abdest almak için efendisinin eline su döken bir çocuk
Kategori III Bölüm 4, Abdest alınması için gagasından su akıtan tavus kuşu
Kategori III Bölüm 5, İçine aktığı kanın miktarının öğrenildiği keşişli tekne
Kategori III Bölüm 6, İçine akıtılan kan miktarının belirlenebildiği iki kâtibli kan alma teknesi
Kategori III Bölüm 7, Toplanan kan miktarının belirlenebildiği hesapçı teknesi
Kategori III Bölüm 8, Toplanan kan miktarının belirlenebildiği hisarlı tekne
Kategori III Bölüm 9, El yıkamak için kullanılan tavus kuşlu leğen
Kategori III Bölüm 10, Çocuklu leğen
Kategori IV Bölüm 1, İki kefeli fıskiye
Kategori IV Bölüm 2, İki kefesi ve dört çıkış delikli borusu olan iki fıskiye
Kategori IV Bölüm 3, İki şamandıralı değişken fıskiye
Kategori IV Bölüm 4, İki şamandıralı fıskiye
Kategori IV Bölüm 5, Tarcaharlı fıskiye
Kategori IV Bölüm 6, İki kefeli fıskiye
Kategori V
Kategori V Bölüm 1, Bir gölden suyu yukarı çıkaran araç
Kategori V Bölüm 2, Bir gölden veya bir kuyudan suyu çıkaran araç
Kategori V Bölüm 3, Hayvan gücünden yararlanarak kuyudan suyu yukarı çıkaran araç
Kategori V Bölüm 4, Bir gölden suyu yukarı çıkaran araç
Kategori V Bölüm 5, Bir tekerlek aracılığı ile akan bir sudan suyu 20 zira' yukarı çıkaran bir araç
Kategori VI Bölüm 1, Saray kapısı
KAYNAKÇA
DİZİN