İletişim +90 312 267 16 11

Kız Kulesi (Efsaneden Tarihi Gerçeğe), 0

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: Tarihin İçinden (XXIV. Dizi, Sayı: 26)
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751617154
  • Barkod : 9751617154
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ   VII
GİRİŞ   1
I. BÖLÜM: KIZ KALE VE KULELERİNİN KÜTÜĞÜ   4
A   Deniz, Göl Veya Nehirlerdeki Adacıkların Üzerinde
Bulunanlar  4
B. Kale Veya Şehir Tahkimatının Bir Parçası Olan Kız
Kuleleri   16
C. Yalçın Bir Tepede Veya Düz Bir Alandaki Yüksek Ve
Yekpare Kız Kuleleri  30
II. BÖLÜM: KIZ İLE İLGİLİ ÖTEKİ KAYITLAR   58
A. Kız-lar Sarayları  '.  59
B. Kız Adlı İskan Yerleri ve Adlar  62
C. Kız Taşı   63
Ç.   KızGeçideri   66
D. Kızla İlgili Öteki Hususlar   70
E. Doğunun Ünlü Kadınları  74
III. BÖLÜM: İNCELEME   78
A   Neden Kız Kulesi   78
1. Kaynaklardaki Bilgilere Genel Bakış   78
2. Amazonlar ve Öteki Kadınlar Ülkesi Rivayetleri  81
3. XIV. ve XV. Yüzyıl Bilgileri  83
B. Kız Kulesi Adı   89
1. Adın Tarihi (=Eskiliği)   89
2. Adın Özelliği  90
3. Adın Kökeni   92
C. Kız Kulelerinin Yerleri    96
1. Dünya Üzerinde Yerleri   96
2. Yakın Coğrafyaları  97
3. Kız Kulesi'nin Yapı Mimari Olarak Özellikleri   98
4. Yapılış Tarihleri  100
D. Öteki Meseleler   104
E. Genel Sonuçlar

Bibliyografya

Ekler

Coğrafi Adlar Dizini

Resimler