İletişim +90 312 267 16 11

Hicaz Karantina Teşkilâtı (1865-1914), 1996

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Gülden SARIYILDIZ
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975160706X
  • Barkod : 975160706X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 163 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

SALGIN HASTALIKLAR VE OSMANLI KARANTİNA TEŞKİLATININ KURULUŞUNA GENEL BİR BAKIŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

HİCAZ'DA 1865 KOLERA SALGINI İSTANBUL SIHHİYE KONFERANSI VE HİCAZ'DA KARANTİNA TEŞKİLATININ KURULUŞU

A - HİCAZ’DA 1865 KOLERA SALGINI VE İSTANBUL SIHHİYE KONFERANSI

       1 - Hicaz'a Gönderilen Sağlık Komisyonları

             a -1866 Yılında Hicaz'a Gönderilen ilk Sıhhiye

                  Komisyonu

             b -1867 Yılında Hicaz'da Sıhhiye Görevi Yapan

                  Komisyon

             c -1868 Yılında Hicaz 'da Sıhhiye Görevi Yapan

                   Komisyon

      2 - Kızıldeniz Sahillerinde Sıhhiye Teşkili Konusunda

           Mısır Sıhhiye İdaresinin Tutumu

B - HİCAZ'DA DAİMİ SIHHİ HİZMET İHDASI - KIZILDENİZ

      KARANTİNA­LARININ TEŞKİLİ

C - HİCAZ KARANTİNA MASRAFLARININ KARŞILANMASI

D - HAC YOLLARI VE HAC GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

E - KIZILDENİZ’DE HAC TRAFİĞİ

      1-  Hacı Nakleden Vapurlar ve Durumları

      2 - Hacı Nakleden Vapurlara Ait Nizamname

F - KAMARAN TAHAFFUZHANESİNİN İNŞASI

İKİNCİ BÖLÜM

HİCAZ'DA YENİ KOLERA SALGINLARI -HİCAZ'IN SIHHİ DURUMU- AV­RUPA DEVLETLERİ'NİN TUTUMU VE KARANTİNALARIN ISLAHI

A- HİCAZ'DA KOLERA SALGINLARI

B - HİCAZ'DA GENEL DURUM

     1- Haneler ve İskan Durumu

     2 - Su Meselesi

C - HİCAZ'IN SIHHİ DURUMUNA DAİR KAYMAKAM

      ŞAKİR'İN LAYİHASI

D - TUR TAHAFFUZHANESİNİN DURUMU

      1 - Hacılara İane Tertibi

            a - Tur-ı Sina İane Tertibi

            b - Hicaz İane Tertibi

E - KARANTİNALARIN ISLAHI

F - HİCAZ'IN SIHHİ İŞLERİNE AVRUPA DEVLETLERİNİN

      MÜDAHALE  GİRİŞİMLERİ

      1 - "Muhtelit Sıhhiye Heyeti" Oluşturulması Fikri

      2 - Hacca Gidişin Yasaklanması

G - PARİS SIHHİYE KONFERANSI

      1- Konferans Müzakereleri

       2 - Paris Sıhhiye Mukavelenamesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MEKKE SIHHİYE İDARESİ VE HİCAZ SIHHİYE MECLİSİNİN TEŞKİLİ

A - HİCAZ SIHHİ LAYİHASI VE MEKKE SIHHİYE

      İDARESİNİN TEŞKİLİ

B - SIHHİYE TEDBİRLERİNE MUHALEFET

C - CİDDE'DE VEBA

D - CİDDE VE YENBU'DA SU SIKINTISI

E - HİCAZ DEMİRYOLUNUN SIHHÎ MUHAFAZASI VE

      TEBÜK TAHAF­FUZHANESİ

F - HİCAZ SIHHİYE MECLİSİNİN TEŞKİLİ

G - HİCAZ SIHHİYE MÜDÜR-İ UMÛMÎLİĞİ

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

VESİKALAR