İletişim +90 312 267 16 11

Canikli Ali Paşa, 2003

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Rıza KARAGÖZ
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 975161564X
  • Barkod : 975161564X
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 189 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
BİBLİYOGRAFYA 
GİRİŞ 
I. BÖLÜM
 
CANİKLİ ALİ PAŞA'NIN HAYATI VE DEVLET HİZMETLERİ
 
A. AİLESİ 
B. DOĞUMU, ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
C. İDARİ SAHADAKİ GÖREVLERİ 
1. Ali Paşa'nın Canik Muhassıllığı 
2. Mutasarrıflıkları 
a. Trabzon Mutasarrıflığı 
b. Amasya Mutasarrıflığı
3. Valilikleri 
a. Trabzon Valilikleri  
b. Erzurum Valilikleri 
c: Sivas Valiliği 
4. Ali Paşa'ya Tevcih Edilen Diğer Görevler 
D. ASKERİ SAHADAKİ GÖREVLERİ 
1. 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'nde Ali Paşa'nın Görevleri 
a. Hotin Muharebesi'nde Ali Bey 
b. Canik'ten Kırım'a Asker ve Zahire Sevki 
c. Kartal Muharebesi'nde Ali Bey 
d. Ali Paşa'nın Birinci Kırım Seraskerliği 
2. Osmanlı-İran Savaşı'nda Ali Paşa'nın Görevleri
a.Ali Paşa'nın Kars Seraskerliği
b. Ali Paşa'nın Azerbaycan ve Gürcistan Hanlarıyla Muhaberesi 
3. Ali Paşa'nın İkinci Kırım Seraskerliği 
a. Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan Sonra Kırım'daki Gelişmeler 
b. Ali Paşa'nın İkinci Kırım Seraskerliği 
4. Ali Paşa'nın Gürcistan'daki Görevleri 
a. 1765-1766 Yıllarındaki Görevleri 
b. Gürcistan Sınırındaki Olaylar Sırasında Ali Paşa'ya Verilen Görevler 
5. Ali Paşa'nın Sinop Tersanesi'nde İnşasına Memur Olduğu Kalyonlar 
II. BÖLÜM 
CANİKLİ ALİ PAŞA'NIN İSYANI VE FİRARI 
A. ALİ PAŞA'NIN İSYAN ETMESİNİN SEBEPLERİ 
1. Ali Paşa Hakkındaki Şikâyetler ve Hükümetin Düşünceleri
2. Ali Paşa'nın Çapanoğlu Mustafa Bey'le Mücadelesi 
a. Mücadelenin Sebepleri 
b. Ali Paşa'nın Çapanoğlu Mustafâ Bey'e Karşı Harekete Geçmesi 
c. Merkezî İdarenin Ali Paşa'ya Karşı Çapanoğlu'nu Desteklemesi 
B. ALİ PAŞA'NIN YAKALANMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Çapanoğlu Mustafa Bey'in Ali Paşa'yı Yakalamak İçin Görevlendirilmesi
2. Ali Paşa'nın Yakalanması İçin Alınan Tedbirler 
C. ALİ PAŞA'NIN KIRIM'A FİRARI 
D. ALİ PAŞA'NIN FİRARINDAN SONRAKİ GELİŞMELER
1. Karışıklıklara Karşı Canik Sancağı ve Civarında Alınan Tedbirler
2. Ali Paşa'nın Akraba ve Maiyetinin İstanbul'a Gönderilmesi
3. Mikdat Ahmed Paşa'nın Yakalanması 
4. Ali Paşa'nın Maiyetinin Mallarının Müsaderesi
III.BÖLÜM 
FİRARİ ALİ PAŞA'NIN AFFEDİLMESİNDEN SONRAKİ FAALİYETLERİ, ÖLÜMÜ VE ŞAHSİYETİ 
A. ALİ PAŞA'NIN AFFEDİLMESİ
B. ALİ PAŞA'NIN BUNDAN SONRAKİ FAALİYETLERİ 
1. Kırım'da Meydana Gelen Karışıklıklar Hakkında Ali Paşa'nın Düşünceleri 
2. Ali Paşa'nın Şam Emîr-i Haccı Olması Hakkındaki Görüşler
3. Ali Paşa İle Çapanoğlu Mustafa Bey Arasındaki Mücadelenin Sonucu 
C. ALİ PAŞA'NIN SON ZAMANLARINDAKİ DİĞER FAALİYETLERİ ve ÖLÜMÜ 
D. ALİ PAŞA'NIN ŞAHSİYETİ 
E. ALİ PAŞA'NIN ESERLERİ 
F. ALİ PAŞA'NIN SOYUNDAN GELEN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER 
1. Battal Hüseyin Paşa 
2. Mikdat Ahmed Paşa
3. Tayyar Mahmud Paşa 
4. Ali Paşa'nın Soyundan Gelen Diğer Şahsiyetler 
SONUÇ 
EKLER 
Canikli Ali Paşa'nın Muhallefatı 
Ali Paşa'nın Bafra'da Yaptırdığı Çeşmenin Fotoğrafları 
DİZİN 
FOTOĞRAFLAR 
HARİTA