İletişim +90 312 267 16 11

Panaztepe II, M.Ö 2. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, 1999

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Sevinç GÜNEL
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 975160950X
  • Barkod : 975160950X
  • Fiziksel Özellikleri : 435 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ

ÖNSÖZ

KISALTMALAR ve KAYNAKÇA

I.GİRİŞ

II.ÇALIŞMA YÖNTEMİ ve TERMİNOLOJİSİ

III.PANAZTEPE SERAMİĞİNİN BULUNTU YERLERİ

IV.SERAMİK GRUPLARI

IV.l. Yerli Seramik Grupları

IV.l.3. İnce Nitelikli Seramik

IV.2. Myken Seramik Grupları

IV.3. Minyas Seramik Grupları

 

V. KAP TİPLERİ 41

1. Yerli Seramik Grubunda Görülen Kaplar

V.2. Myken Seramik Grubunda Görülen Kaplar

V.3. Minyas Seramik Grubunda Görülen Kaplar

V.4. Seramik Grupları ve Kap Tipleri Arasındaki İlişkiler

 

VI. PANAZTEPE SERAMİĞİNİN YERLEŞİM ALANLARINDA ve MEZARLIK ALANLARINDAKİ DAĞILIMI ve GELİŞİMİ

VI.1. Yerleşim Alanlarında Görülen Seramik Grup ve Kap Tipleri

VI.2. Mezarlık Alanlarında Görülen Seramik Grup ve Kap Tipleri

VL3. Değerlendirme

 

VII.SERAMİK GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

VII.1. Yerli Seramik

VII.2. Myken Seramiği

VII.2.1. Batı Anadolu Bölgesi

VII.3. Minyas Seramiği

VII.4. Değerlendirme

 

VIII.KAP TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VIII.1. Yerli Kap Tiplerinin Karşılaştırılması

VIII.2. Myken Kap Tiplerinin Karşılaştırılması

VIII.3. Minyas Kap Tiplerinin Karşılaştırılması

 

IX.KRONOLOJİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRMA

X.PANAZTEPE SERAMİĞİNDE YERLİ ve YABANCI ETKİLER

XI.SONUÇ

EK-1 : KİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI

ZUSAMMENFASSUNG: DİE KERAMIK VON PANAZTEPE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR WESTKLEINASIEN UND DİE ÂGÂIS İM 2. JAHRTAUSEND

I. Einleitung

I. 1. Zielsetzung

II.Bearbeitungsmethode und Terminologie

III.Die Fundstellen der Keramik vom Panaztepe

IV.YVarentypologie

IV. 2.1. Material undTechnik

Formentypologie

V. 2.2. Unidentifızierbare Randscherben

VI.Die Statistische Auswertung

VII.Ergebnis

Zusatz I. Die Ergebnisse der Chemischen Analyse

KATALOG

KATALOG

DİZİN

HARİTALAR

RESİMLER

GRAFİKLER

LEVHALAR