İletişim +90 312 267 16 11

Kazakların Yaşam Estetiği, 2004

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Lezzet TÜLBASİYEVA
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVIII. Dizi -3
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751617391
  • Barkod : 9751617391
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 81 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KAZAK MİLLÎ EVİNİN İÇ DÜZENİ

I.1. Kazak Göçebe Evinin Sanatsal Değerinin Tarihî Teşekkülü

I.2. Kazak Göçebe Evindeki İç Düzenin Sanatsal Geçerliliğinin Dünya Görüşüne Dayandığı Noktalar

I.3. Kozmolojik Sembollerin Ev İçi Düzeninin Fikrî Yapısına Dönüşmesi

I.4. Şekillendirici Etken Niteliği İle Anlam Biliminin Rolü

I.5. Göçebe Evi İç Düzeninin Genel Kurallarının Geçerlilik Temelleri

TARİHÎ KAZAKİSTAN'IN MİMARÎ ABİDELERİ

İlkçağ Dönemlerindeki Mimarînin Gelişimi

Orta Asırların İlk Dönemlerindeki Abideler

ORTAÇAĞ KAZAKİSTANI'NIN ŞEHİRLERİ

Eski Otrar ve Taraz

Eski Sayram

XIII.-XIV. ASIRLARIN MİMARÎSİ

Hanaka-Hoca Ahmet Yesevi Yapılar Topluluğunun Ana Binası

KAZAK HALKININ YAŞAM ESTETİĞİ

Mükemmel Olan Nedir?

Göçebe Evi - Yaşam Estetiğinin Temel Parçası Kazak Yurtası Tarihinden

İnsanlararası İlişkilerin Estetiği

Kazak Edebiyatında Kadın Güzelliği

İslâm'ın Öngördükleri ve Kazak Toplumunda İnsanlararası İlişkilerin Estetiği

Kazak Halkının Evinin (Yurta'nın) Estetiği

Süsleme Nesnelerinin Sembolik Anlamları

"Yurta"nın İç Düzeninin Estetiği Misafir Karşılama Kültürü

KİTAP SÖZLÜĞÜ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA