İletişim +90 312 267 16 11

Türk İnkılâbı Tarihi III-III, 1991

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Yusuf Hikmet BAYUR
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-III VIII.Dizi, Sayı14e2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751603307
  • Barkod : 9751603307
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 655 Sayfa

  • Ürün Barkodu

DÜZELTMELER

ÖNSÖZ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

1915 - 16 Yıllarında Kafkas  cephesi vuruşmaları ve Ermeni sorumu

I. 1915 İLKBAHAR VE YAZINDAKİ VURUŞMALAR

II. ERMENİ AYAKLANMASI

III. ÜÇLÜ ANLAŞMA DEVLETLERİ ARASINDA ERMENİLERİ İLGİLENDİREN GÖRÜŞMELERİN İLK SAFHASI

IV. ERMENİ AYAKLANMASI ÜZERİNE OSMANLI HÜKÛMETİNİN TEDBİRLERİ

V. TEHCİRDEN SONRA ÇIKARILAN ERMENİLERLE İLGİLİ KANUNLAR

VI. KAFKAS CEPHESİNDEKİ VURUŞMALAR (1915 SONLARINDAN RUSYA'NIN BOLŞEVİKLEŞMESİNE KADAR)

VII. ÜÇLÜ ANLAŞMA DEVLETLERİ ARASINDA ERMENİLERİ İLGİLENDİREN GÖRÜŞMELERİN İKİNİCİ SAFHASI

 

İKİNCİ BÖLÜM

Irak cephesi

I. ŞUAYYİBE VURUŞMASINA KADAR (NİSAN 1915 ORTASI)

II. İNGİLİZLERİN BAĞDAT ÜZERİNE İLK YÜRÜYÜŞLERİ, YENİLMELERİ VE BİR TÜMENLERİNİN KUT-UL-AMARA'DA KUŞATILIP TUTSAK EDİLMESİ

III. KUT'UN DÜŞMESİNDEN BAĞDAT'IN KAYBINA KADAR (NİSAN 1916-MART 1917)

IV. MUSUL ÜZERİNE İNGİLİZ SALDIRISI

V. NECT VALİSİ İBN-İS SUUD'UN DAVRANIŞLARI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İran ve Afganistan durumu

I. İRAN'DA ÇARPIŞMALAR VE İRAN  DURUMU

II. RUSLARIN TAHRAN'I RESMEN ELE GEÇİRMELERİ

III. İRAN'IN HER İKİ YANLA YAPTIĞI ANLAŞMA GÖRÜŞMELERİ

IV. İRAN'DA RUS VE İNGİLİZLERİN KARŞI TEDBİRLERİ VE NİZAM-ÜS-SALTANA'NIN ORTAYA ÇIKMASI

V.- TÜRK - İRAN - RUS ÇARPIŞMALARI

VI.- KUT-ÜL-AMARA'NIN DÜŞMESİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

VII. İNGİLİZLERİN BAĞDAT ÜZERİNE YÜRÜYÜP ORAYI ALDIRMALARI ÜZERİNE İRAN'DA ORTAYA ÇIKAN DURUM

VIII. AFGANİSTAN VE GENEL SAVAŞ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Batı Arap vilâleyetlerinde gelişen olaylar ve vuruşmalar (Mekke Emirinin ayaklanmasına kadar)

I. DURUMA GENEL BAKIŞ

II. 1915 YILI İLE 1916 YILININ İLK YARISINDAKİ ASKERLİK OLAYLARI

III. 4. ORDU BÖLGESİNDE ERMENİ VE KATOLİK SORUMLARI

IV. SURİYE'DE BAZI ARAP İLERİ GELENLERİNİN İDAMI

V. CEMAL PAŞA'YA İSNAT OLUNAN İHANET TASIRISI

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mekke Emiri Şerif Hüseyin Paşa'nın İngilizlerle anlaşara Padişah-Halifeye karşı ayaklanması ve bu işle ilgili olaylar

I. ŞERİF HÜSEYİN PAŞA'NIN HAZIRLIKLARI

II. MEKKE EMİRİ ŞERİF HÜSEYİN PAŞA VE OĞULLARININ AYAKLANMASI

III. ŞERİF HÜSEYİN PAŞA'NIN AYAKLANMASINDAN SONRAKİ DURUM VE BEYANNAMELER SAVAŞI

IV. ŞERİF HÜSEYİN PAŞA'NIN AYAKLANMASI KARŞISINDA İNGİLTERE'NİN DURUMU

V. HİLÂFET SORUMUNDA İNGİLİZ-FRANSIZ ÖNÜRDEŞLİĞİ VE HÜSEYİN'İN KIRAL VE HALİFE OLMA İŞİ

VI. HİCAZ VE SİNA-PALESTİN CEPHELERİNİN KARŞILIKLI ÖNEMİ ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR

VII. MEKKE EMİRİNE KARŞI GİRİŞİLEN HAREKETLER

 

ALTINCI BÖLÜM

Sina, Palestin ve Suriye'de Osmanlı savunması

I. YILDIRIMIN KURULMASINA KADAR SİNA VE PALESTİN CEPHELERİ

II. BATI ARAP VİLÂYETLERİNDE YÖNETİM VE EKONOMİ İLE İLGİLİ BAZI KONULAR

III. YILDIRIM ORDULAR GRUBUNU KURMAK DÜŞÜNCESİ

IV. "YILDIRIM" İŞİNDE ALMANLARCA GÜDÜLEN SİYASAL AMAÇLAR

V. FALKENHAYN - MUSTAFA KEMAL ÇATIŞMASI

VI. YILDIRIM ORDULARININ VURUŞMALARI (FALKENHAYN DEVRİ)

VII. YILDIRIM ORDULARININ VURUŞMALARI (LİMAN VON SANDERS DEVRİ)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Osmanlı - Alman siyasal ve ekonomik antlaşmaları

I. OSMANLI HÜKÜMETİNİN KAPÜTALASYONLARI KALDIRMASINDAN SONRAKİ DURUM

II. 1916 YILININ BAŞLARINDAN SON AMANSIZ DENİZALTI SAVAŞINA KADAR (30 OCAK 1917) GİDEN DEVRE İÇİNDE OSMANLI-ALMAN GÖRÜŞME VE ANLAŞMALARI

III. AMANSIZ DENİZALTI SAVAŞINA BAŞLANMASI İLE RUSYA'NIN BREST - LİTOVSK BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE GİRİŞMEK ZORUNDA KALMASI ARASINDAKİ DEVREDE OSMANLI-ALMAN ANTLAŞMA VE ANLAŞMALARI

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bir ayrı barış elde etmek ümidiyle Alman ve Avusturya'nın İstanbul ve Boğazları Rusya'ya peşkeş çekmekte devam etmeleri

I. ALMAN GİRİŞİTLERİ

II. ALMANYA'NIN AYRI BARIŞ DENEMELERİ ÜZERİNE İSTANBUL VE BOĞAZLAR'IN RUSYA'YA BIRAKILACAĞININ AÇIKLANMASINA İNGİLTERE VE FRANSA'DA RAZI OLUNMASI

III. AVUSTURYA'NIN RUSYA İLE YAPTIĞI AYRI BARIŞ DENEMELERİ

IV. RUSYA'NIN İSTANBUL'U BİR SALDIRI İLE ALMA DÜŞÜNCELERİ

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

1916 YILINDA AVRUPA CEPHELERİNDEKİ VURUŞMALARI

I. GENEL DURUM

II. 1916 YILI İÇİNDE ALMANYA-FRANSAIZ VE İNGİLİZ DÜŞÜNCELERİ

III. BATI CEPHESİNDE VURUŞMALAR

IV. AVUSTURYA - İTALYAN CEPHESİNDEKİ VURUŞMALAR

V. RUS CEPHELERİ

VI. DENİZLERDE SAVAŞ

VII. ROMANYA'NIN SAVAŞA KATILMASI VE EZİLMESİ

VIII. YUNANİSTAN'IN SAVAŞA SÜRÜKLENMESİ

IX. 1917 VURUŞMALARI

X. AMANSIZ DENİZALTI SAVAŞI VE SONUÇLARI

XI. AMERİKA'NIN SAVAŞA KATILMASI

 

ONUNCU BÖLÜM

1916 YILI İÇİNDEKİ BARIŞ DENEMELERİ

I. TÜRLÜ BARIŞ DENEMELERİNE GENEL BAKIŞ I. BARIŞ ÜZERİNDEKİ DÜŞÜNCELER

II. 1916 BAHARINDA AMERİKN ARACILIĞI

III. OSMANLI VE BAĞLAŞIKLARININ BARIŞ LEHİNED GİRİŞİTLERİ

IV. AMERİKAN CUMHURBAŞKANININ ARICILIK ÖNERGESİ

DİZİN