İletişim +90 312 267 16 11

Yukarı-Kür ve Çoruh Boyları`nda KIPÇAKLAR, 1992

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. Fahrettin KIRZIOĞLU
  • Basım Yılı: 1992
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I. VII. Dizi, Sayı: 121
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751604591
  • Barkod : 9751604591
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 278 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KAYNAKLAR VE BİBLİYOGRAFYA

I. BÖLÜM

HAZAR DENİZİ İLE KARADENİZ ARASINDA İLK-KIPÇAKLAR (M.Ö. VIII.-M.S. VI.yy)

A- MİLLİ DESTANLAR'DA KIPÇAKLAR

B- KARTEL (Gürcistan) TARİHİ'NDE KIPÇAKLAR, TÜRLKER

C- KAFKASLARA AİT KAYNAKLARDA VE COĞRAFYADA KIPÇAKLAR

 

II. BÖLÜM

KÜR VE ÇORUK BOYLARI'NDA SELÇUKLU FETİHLERİ (1064-1080) VE SON KIPÇAKLAR'IN BATI'YA GÖÇLERİ

A- SELÇUKLULAR'IN YUKARI-KÜR VE ÇORUK BOYLARINI FETHİ

B- DOĞU'DAN SON-KIPÇAKLAR'IN KARADENİZ KUZEYİ'NE GELİŞİ

 

III. BÖLÜM

SON-KIPÇALAR'IN KÜR VE ÇORUK BOYLARI'NA GELİŞLERİ

A-"ESKİ-KIPÇAKLAR"IN GELİŞİ VE ORTODOKSLUKLA GÜRCİSTANI CANLANDIRMASI, YUKARI-KÜR VE ÇORUK BOYLARI'NA GELİŞİ (1195) VE KRALİÇE TAMAR ÇAĞI'NI YÜKSELTMELERİ

C- "ESKİ -KIPÇAKLA"IN ORTODOKS-ÂTABEKLER HÜKÜMETİ"

Ç-ATABEK-YURDU/SA-ATABAGO'DAKİ KIPÇAKLAR'IN TÜRKÇE YER VE KİŞİ ADLARI'NIN KARTEL VE TÜRK KAYNAKLARINDA GEÇENLER

RÈSUMÈ

I. BÖLÜM'E İLAVELER

DİZİN

HARİTALAR