İletişim +90 312 267 16 11

TEDBÎRÂT-I PESENDÎDE, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Doç. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I XXII. Dizi- Sayı2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751610036
  • Barkod : 9751610036
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 262 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I- Ebû Sehl Nu'mân Efendi' nin Hayatı ve Şahsiyeti
II - Yazma Eserin Karakteristiği ve Değerlendirilmesi
A - Şeklî Özellikler 
B - Eserin Yazılmasına Sebep Olan Târihî Arka Plan
1- Birinci  Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
2- İkinci Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
3- Üçüncü Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
C- Muhtevâ Özellikleri
METİN
a - Du'â
b - Mukaddime
c - Makale-i Evvel
d - Makale-i Sânî
e - Makale-i Sâlis
KAYNAKÇA
DİZİN