İletişim +90 312 267 16 11

TEDBÎRÂT-I PESENDÎDE, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Doç. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I XXII. Dizi- Sayı2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751610036
  • Barkod : 9751610036
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 262 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I- Ebû Sehl Nu'mân Efendi' nin Hayatı ve Şahsiyeti
II - Yazma Eserin Karakteristiği ve Değerlendirilmesi
A - Şeklî Özellikler 
B - Eserin Yazılmasına Sebep Olan Târihî Arka Plan
1- Birinci  Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
2- İkinci Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
3- Üçüncü Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler
C- Muhtevâ Özellikleri
METİN
a - Du'â
b - Mukaddime
c - Makale-i Evvel
d - Makale-i Sânî
e - Makale-i Sâlis
KAYNAKÇA
DİZİN

<P style="MARGIN-RIGHT: 0px"><FONT size=1>KISALTMALAR <BR></FONT><FONT size=2>ÖNSÖZ</FONT><FONT size=3><BR></FONT><FONT size=2><FONT color=#000080><STRONG><SMALL>GİRİŞ</SMALL></STRONG></FONT><BR>I- Ebû Sehl Nu'mân Efendi' nin Hayatı ve Şahsiyeti <BR>II - Yazma Eserin Karakteristiği ve Değerlendirilmesi <BR></FONT><FONT size=2>A - Şeklî Özellikler <BR> B - Eserin Yazılmasına Sebep Olan Târihî Arka Plan <BR></FONT><FONT size=2>1- Birinci  Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler<BR>2- İkinci Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler <BR>3- Üçüncü Makalenin Yazılmasına Sebep Olan Hâdiseler <BR>C- Muhtevâ Özellikleri <BR><FONT color=#000080><STRONG>METİN</STRONG></FONT><BR>a - Du'â<BR>b - Mukaddime <BR>c - Makale-i Evvel <BR>d - Makale-i Sânî<BR>e - Makale-i Sâlis<BR>KAYNAKÇA <BR>DİZİN</FONT></P>