İletişim +90 312 267 16 11

Türk Gümrük Tarihi Başlangıçtan Osmanlı Devletine Kadar, 1990

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Dr. Turhan ATAN
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I VII. Dizi, Sayı: 109
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602238
  • Barkod : 9751602238
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 161 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

GİRİŞ

A - KONU

B - TARİH ÖNCESİ GÜMRÜKLER

C - TÜRKLER VE GÜMRÜKLER

BİRİNCİ BÖLÜM

İSLÂMİYETTEN ÖNCE GÜMRÜKLERİMİZ

I- Büyük Hun Devleti

II - Göktürkler

III- Uygurlar

IV - Hazarlar

V - Kumanlar

VI - Tuna Bulgarları

 

İKİNCİ BÖLÜM

İSLÂM GÜMRÜKLERİ

I- Vergi Sistemi ve Gümrükler

II - İslamiyetten önce durum

III - İslâmiyet dönemi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İSLÂMİYETTEN SONRA GÜMRÜKLERİMİZ

I- Saman Oğulları

II - Karahanlılar

III - Gazneliler

IV - Volga Bulgarları

V - Selçuklular

VI - Harezmşahlar

VII - Anadolu beylikleri

VIII - Mısır Türk Memlûkleri

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

ANSİKLOPEDİ VE DERGİLER

DİZİN

<P>ÖNSÖZ</P> <P>GİRİŞ</P> <P>A - KONU</P> <P>B - TARİH ÖNCESİ GÜMRÜKLER</P> <P>C - TÜRKLER VE GÜMRÜKLER</P> <P align=center><STRONG>BİRİNCİ BÖLÜM</STRONG></P> <P align=center><STRONG>İSLÂMİYETTEN ÖNCE GÜMRÜKLERİMİZ</STRONG></P> <P>I- Büyük Hun Devleti</P> <P>II - Göktürkler</P> <P>III- Uygurlar</P> <P>IV - Hazarlar</P> <P>V - Kumanlar</P> <P>VI - Tuna Bulgarları</P> <P>&nbsp;</P> <P>İKİNCİ BÖLÜM</P> <P>İSLÂM GÜMRÜKLERİ</P> <P>I- Vergi Sistemi ve Gümrükler</P> <P>II - İslamiyetten önce durum</P> <P>III&nbsp;- İslâmiyet dönemi</P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</STRONG></P> <P align=center><STRONG>İSLÂMİYETTEN SONRA GÜMRÜKLERİMİZ</STRONG></P> <P>I- Saman Oğulları</P> <P>II - Karahanlılar</P> <P>III - Gazneliler</P> <P>IV - Volga Bulgarları</P> <P>V - Selçuklular</P> <P>VI - Harezmşahlar</P> <P>VII - Anadolu beylikleri</P> <P>VIII - Mısır Türk Memlûkleri</P> <P><STRONG>SONUÇ</STRONG></P> <P><STRONG>BİBLİYOGRAFYA</STRONG></P> <P><STRONG>ANSİKLOPEDİ VE DERGİLER</STRONG></P> <P><STRONG>DİZİN</STRONG></P>