İletişim +90 312 267 16 11

16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbakır Beylerbeyliği`nde Vakıflar, 2002

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Alpay BİZBİRLİK
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751614597
  • Barkod : 9751614597
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜMCAMİ VAKIFLARI

A. Diyarbakır (Amid) Camileri

1. Cami-i Kebir
2. Bıyıklı Mehmet Paşa Camii
3. İparlı Camii
4. Kale Camii
5. Sinli Oğlu Camii
6. Hüsrev Paşa Camii
7. Ali Paşa Camii
8. Nebi Camii
9. Şeyh Matar Camii
10. Kadı Ali Cami ve Yaban Köprüsü Mescidi

B. Harput Camileri

1. Cami-i Kebir
2. Kale Camii
3. Pervane Camii
4. Hacı Nazar Camii


C. Hani Camileri

1. Cami-i Kebir

D. Çermik Camileri

1. Cami-i Kebir

E. Ergani Camileri

1. Hoca Bahşayış Camii
2. Maksud Bey Camii

F. Sincar Camileri

1. Sincar Camii

G. Çemişkezek Camileri

1. Yelman Bey Camii

H. Hasankeyf Camileri

1. Rıza Camii
2. Kale Cami ve Baru-ı Hasankeyf
3. İmam Abdullah Camii ve Zaviyesi
4. Şemşeddin Camii

I. Mardin Camileri

1. Abdüllatif Camii
2. Cami-i Kebir
3. İbrahim Bey b. Bican Camii
4. Melik Mahmud Camii

J. Berriyecik Camileri

1. Telbeşme Köyü Camii

K. Siird Camileri

1. Cami-i Kebir

L. Urfa (Ruha) Camileri

1. Cami-i Kebir
2. Tohtemur Camii 94
3. Hoca Ahmed Camii
4. Narincelü Camii
5. Tabakhane Camii

II. BÖLÜMMESCİD VAKIFLARI
A. Diyarbakır (Amid) Mescidleri

1. Hacı Osman Mescidi
2. Hacı Hamza Mescidi
3. İskender Mescidi
4. Suluki Mescidi
5. Muallak Mescidi
6. Tabakhane Mescidi
7. Hacı Yusuf-ı Büzürk Mescidi
8. Hasırcı Mescidi
9. Reşi-i Atik Mescidi
10. Seyyid Gafer Mescidi
11. Kastal Mescidi
12. Lala Bey Mescidi
13. Hamdi Mescidi
14. Hacı Abdurrahman Mescidi
15. Derviş Çelebi Mescidi
16. Ukayl Mescidi
17. Hacı Ebubekir Siirdi Mescidi
18. Hoca Ahmed Mescidi
19. İmadi Mescidi
20. Hoca Ali Mescidi
21. Kube-i Cedid Mescidi
22. Hoca İsmail Mescidi
23. Hacı Hızır Şah Mescidi
24. Kara Yazıcı Mescidi
25. Taceddin Mescidi
26. Hoca Lütfi Mescidi
27. Hacı Hüseyin Mescidi
28. Ali b. Raşid Mescidi
29. Şeyh Said Mescidi
30. Sa’sa’a Mescidi
31. Şeyh Yasin Mescidi
32. Alaca Mescidi
33. Ali Mescidi
34. Çivili Mescidi
35. Kubad Bey Mescidi
36. Karina Mescidi
37. Alaeddin Mescidi
38. Şeyh Abdurrahman Mescidi
39. Hüseyin Çelebi Mescidi
40. Hacı Seydi Mescidi
41. Çermik Mescidi
42. Müderris Mescidi
43. Bahaeddin Mescidi
44. Sinan Mescidi

B. Harput Mescidleri

1. Sara Hatun Mescidi
2. Atik Mescidi
3. Alaca Mescidi
4. Muzafferüddin Mescidi
5. Mevlana Mehmed Müderris Mescidi

C. Hani Mescidleri

1. Hacı Hüseyin Mescidi
2. Han Ahmed Mescidi

D. Çermik Mescidleri

1. Hacı Divane Mescidi
2. Hacı Sarım Mescidi

E. Ergani Mescidleri

1. Hacı Veli Mescidi

F. Sincar Mescidleri

1. Gaffariye Mescidi

G. Çemişkezek Mescidleri

1. Fatıma Hatun Mescidi
2. Molla Halil Mescidi
3. Çukur Mahalle Mescidi

H. Hasankeyf Mescidleri

1. Hacı İzzeddin Mescidi
2. Şapur Mescidi
3. Hanefi Mescidi
4. Şehabiye Mescidi
5. Vakf- ı Kebîr Kavaid, Rükniyye ve Hankah Mescidleri
6. Hacı Ahmed Mescidi
7. Eyyubiye Mescidi
8. Melikü’l Ümera Mescidi
9. Has Mescidi
10. Muharri Mescidi
11. Hacı Harun Mescidi
12. Şehabeddin Mescidi
13. Beğyanî Mescidi
14. Adiliye Mescidi
15. Şeyh Mehmed Mescidi
16. E'ali Mescidi
17. Hacı Seyfeddin Mescidi
18. Hacı Cüneyd Mescidi
19. Hacı Ömer Mescidi
20. Hacı Reyhan Mescidi
21. Hacı Bilal Mescidi
22. Kaymaz Mescidi
23. Nebi Mescidi
24. Sultan Mescidi
25. Meşedha Mescidi
26. Şeyh Seyf Mescidi
27. Mirci Mescidi
28. Hilat Mescidi
29. Sinanî Mescidi

I. Mardin Mescidleri

1. Şeyh Mahmud-ı Türkî Mescidi
2. Altunboğa Mescidi
3. Hunrevan Hatun Mescidi
4. İbrahim Ağa Mescidi
5. Reyhaniye Mescidi
6. Hacı Yakub Mescidi
7. Bikar Mescidi
8. Necmeddin Gazi Mescidi
9. Şeyh Abdülaziz Mescidi
10. Hacı Süleyman Mescidi
11. Şeyh Cabük Mescidi
12. Şeyh Mehmed Avkar Mescidi
13. Azablar Ağası Mescidi
14. Dinar Mescidi
15. Melik Mansur Mescidi

İ. Siird Mescidleri

1. Şeyh Mahmud Mescidi
2. Masif Mescidi
3. Veliüddin Semava Mescidi
4. Şeyh Davud Mescidi
5. Şeyh Halif Mescidi
6. Meydan Mescidi
7. Hızır Mescidi
8. Nebi (AS) Mescidi
9. Asl Mescidi
10. Şeyh Said Mescidi
11. Ayn-ı Cedid Mescidi
12. Suvika Mescidi
13. Sirac Mescidi
14. Hamdi Mescidi
15. Halenzi Mescidi
16. Horasan Mescidi
17. Karfid Mescidi
18. Tum Mescidi
19. Hacı Ali Mescidi
20. Şeyh Cemal Mescidi
21. Tillo Köyü Mescidi
22. Siyab Köyü Mescidi
23. Şeyh Sevinc Mescidi
24. Mekendiz Mescidi
25. Helinc Mescidi
26. Beşaşe Mescidi
27. Şahani Mescidi
28. Satın Mescidi
29. Nakkaş Mescidi
30. Meşhure Mescidi
31. Emir Hasan Mescidi
32. Karakuş Mescidi
33. Çövendiz Mescidi
34. Asker Mescidi
35. Lebudiye Mescidi
36. Berik Mescidi
37. Usta Mescidi
38. Penc Mescidi
39. Destani Mescidi
40. Harani Mescidi
41. Emir Abdullah Mescidi
42. Avni Mescidi
43. Dibari (Dinari) Mescidi
44. Hayrani Mescidi
45. Pir Züfak Mescidi
46. Bağa Mescidi
47. Melik Mescidi
48. Şeyh Receb Mescidi

J. Urfa (Ruha) Mescidleri

1. Medrese Mescidi
2. Sarac Mehmed Mescidi
3. Hacı Budak Mescidi
4. Hacı Yadigâr El Meşhur Veli Kethuda Mescidi
5. Karaburc Mescidi (Temürboğa)
6. Kara Musa Mescidi
7. Hoca Ali Mescidi
8. Bıçakcı Mescidi
9. Hacı Sadaka Mescidi
10. Hacı Mihmad Mescidi
11. Meşarıka Mescidi
12. Acuz Mescidi
13. Kara Hacı Mescidi
14. Hacibiye Mescidi
15. Hacı Hamza Mescidi
16. Ağca (Ağaç) Ahmed Mescidi
17. Halife Mescidi
18. Ma’ruf Mescidi
19. Ömer Mescidi
20. Davud Mescidi
21. Hacı Korkmaz Mescidi
22. Hekimdede Mescidi
23. Hacı Beşe Mescidi
24. Şeyh Mehmed Mescidi
25. Müderris Mescidi
26. Kara Ahmed Mescidi
27. Kaya Mescidi

K.Rakka Mescidleri

1. Ferhad Bey Mescidi

III. BÖLÜMMEDRESE VE MEKTEB VAKIFLARI
1. MEDRESE VAKIFLARI
A. Diyarbakır (Amid) Medreseleri

1. Mesudiye Medresesi
2. Ziyaiye Medresesi
3. Şüca’iye Medresesi

B. Hasankeyf Medreseleri

1. Adiliye Medresesi ve Mescidi
2. Kamiliye Buk'ası ve Mescidi

C. Mardin Medreseleri

1. Kasım Padişah Medresesi
2. Melik Muzaffer Medrese ve Mescidi
3. Melik Nâsır-ı Şehid Medresesi
4. Sitti Razviye Medresesi
5. Şeyh Eminüddin Bimarhanesi
6. Sultan Hatun Medresesi
7. Sultan İsa Medresesi
8. Polad Bey Medresesi
9. Hacı Şah Kulu Bey Medresesi (Koç Hisar)
10. Hacı Şah Kulu Bey Medresesi (Mardin)

D. Harput Medreseleri

1. Arslaniye Medresesi
2. Zahiriye Medresesi
3. Molla Ahmed Peykereci Medresesi

E. Ergani Medreseleri

1. Halebiye Medresesi

F. Çemişkezek Medreseleri

1. Yelmaniye Medresesi

G. Siird Medreseleri

1. Cemaliye Medresesi

II. MEKTEB VAKIFLARI
A. Diyarbakır (Amid) Mektebleri

1. Şüca b. Hasan Mu’allimhanesi
2. Molla Şüca Mektebhanesi


B. Hasankeyf Mektebleri

1. Mecahend Mektebhanesi

IV. BÖLÜMZÂVİYE VE TÜRBE VAKIFLARI
I. ZÂVİYE VAKIFLARI
A. Diyarbakır (Amid) Zâviyeleri

1. İbrahim Bey Zâviyesi
2. Hasan Padişah Zâviyesi
3. Babü'ddin Vakfı
4. Kasab Hacı Hüseyin Vakfı
5. Bayındıriye Zâviyesi

B. Harput Zâviyeleri

1. Mansuriye Zâviyesi
2. Ahmed Peykereci Zâviyesi
3. Nazar Baba Zâviyesi
4. Şeyh-i Kainat Zâviyesi
5. Seyyid Kasım Zâviyesi

C. Ergani Zâviyeleri

1. Zülküfl Nebi Zâviyesi
2. Şeyh Dedegî Zâviyesi

D. Sincar Zâviyeleri

1. Abdülkadir Geylani Zâviyesi
2. İmam Tahir Zâviyesi
3. Şeyh Burhan Zâviyesi
4. Pir Zekeriya Zâviyesi
5. Şeyh Dimaşi Zâviyesi
6. Kubâd Ali Zâviyesi
7. Şems Ömer Zâviyesi
8. İmam Said Zâviyesi
9. Baba Selim Zâviyesi

E. Çemişkezek Zâviyeleri

1. Şeyh Hasan Bey Zâviyesi
2. Köşk Zâviyesi

F. Hasankeyf Zâviyeleri

l. Zühriye Zâviyesi
2. Nebi (AS) Vakfı
3. Şeyh Çoban Zâviyesi
4. Melik Adil Zâviyesi
5. Baba Mahmud El Ma’ruf Zâviyesi

G. Mardin Zâviyeleri

1. Baba Mahmud Zâviyesi
2. Şeyh Davud Zâviyesi
3. Şeyh Âbdülaziz Zâviyesi
4. Cihangir Bey Zâviyesi
5. Sultan Hamza-ı Kebîr Zâviyesi
6. Sultan Hamza-ı Sagîr Zâviye ve Mescidi

H. Siirt Zâviyeleri

1. Babaî Vakfı
2. Şeyh Ahmed-i Fakir Vakfı
3. Tevki Vakfı

I. Urfa Zâviyeleri

1. Mencik Zâviyesi
2. Ayn-ı Halilürrahman Zâviyesi
3. Mevlüd-i Halilürrahman Zâviyesi
4. Şeyh Mesud Dede-i Horasanî Zâviyesi
5. Abdurrahman Avf-ı (Rha) Zâviyesi
6. Hz. Câbir Ensarî Zâviyesi

II. MEZAR VAKIFLARI
A. Diyarbakır Vakıfları

1. Elvend Padişah Türbesi Vakfı
2. Seyyid Murteza Veled-i Seyyid Şeyh Mehmed Vakfı
3. Hacı Kara b. İsa Vakfı
4. Mir Habib Mezarı Vakfı
5. Şeyh Said Mezarı Vakfı
6. Pir Ali Bey El Bayındıri Türbesi Vakfı
7. Şeyh Hasan b. Şeyh Bilal Vakfı

B. Sincar Vakıfları

1. Seyyide Zeyneb bint Hz. Ali (Rha) Mezarı Vakfı
2. Zincirlü Baba Türbesi Vakfı

C. Hasankeyf Vakıfları

1. Kubbe-i Zemin Vakfı
2. Hurrad Mezan Vakfı

D. Mardin Vakıfları

1. Şeyh Taceddin Mezarı

E. Siird Vakıfları

1. Şeyh Neccar Mezarı Vakfı
2. Elkam Vakfı

F. Urfa Vakıfları

1. Şeyh Hayyar Ashab-ı Güzin Mezarı Vakfı
2. Şeyh Nalıncak Mezarı Vakfı
3. Şeyh Mehmed Bakır Mezarı Vakfı
4. Şeyh Hatab Mezarı Vakfı
5. Şeyh Raşid Ziyareti Vakfı
6. Şeyh Tahir Meıarı Vakfı

G. Rakka Vakıfları

1. Hz. Üveys El Karani Aleyhü'rrahmetü'l Bâri Mezarı Vakfı
V. BÖLÜMEYALETTEKİ DİĞER VAKIFLAR
A. Diyarbakır Vakıfları

1. Harameyn-i Şerifeyn Vakfı
2. Evkâf-ı Atik Köprü-i Yaban Vakfı
3. Sefer Çavuş Vakfı
4. Rüstem Paşa Vakfı
5. Mahtume Hatun Vakfı
6. Şah Ağa bint Dürüş Hatun Vakfı
7. Hacı Ali Vakfı
8. Piri Bey Vakfı

B. Harput Vakıfları
l. Hazretü'n Nebi (AS) Vakfı

C. Çermik Vakıfları
l. Çermik Hamamı Vakfı

D. Çemişkezek Vakıfları
l. Çeşme Vakfı

E. Hasankeyf Vakıfları

1. Melik Halil Vakfı
2. Ebvabü’l Berr Vakfı
3. Hasankeyf Köprüsü Vakfı
4. Hasankeyf Kalesi Vakfı
5. Han Sebili Vakfı
6. Fakir Müslümanlara Kefen ve Hasankeyf Kalesindeki Tutukluların Nafakası Vakfı
7. Melik El Adil Vakfı

F. Mardin Vakıfları
1. Nebi (AS) Vakfı

G. Siird Vakıfları

1. Ebvabü’l Berr Vakfı
2. Halif Çeşmesi Vakfı
3. Sur Çeşmesı Vakfı
4. Bazı Mevkilerdeki Çeşmelerin Vakfı
5. Kervansaray Sebili Vakfı
6. Tillo Köyü Ebvabü’l Berr Vakfı
7. Su Kuyusu Vakfı
8. Tüllo Köyündeki Hanın Vakfı
9. Halenzi Köyündeki Han ve Çeşme Vakfı
10. Türkan Hanı Vakfı
11. Yeni Çeşme Vakfı
12. Çarşı Çeşmesi Vakfı
13. Fecc Vakfı
14. Taravul Çeşmesi Vakfı

H. Urfa Vakıfları

1. Nebi (AS) Vakfı
2. Medine-i Münevvere Vakfı
3. Karacurun Hanı Vakfı
4. Vakf-ı Eczâhân-ı Merkad-ı Seyyidü’l Mürselin (SAV)

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER
FOTOĞRAFLAR
HARİTA

<P>KISALTMALAR <BR>ÖNSÖZ </P> <P>GİRİŞ </P> <P>I. BÖLÜMCAMİ VAKIFLARI</P> <P>A. Diyarbakır (Amid) Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Cami-i Kebir <BR>2. Bıyıklı Mehmet Paşa Camii <BR>3. İparlı Camii <BR>4. Kale Camii <BR>5. Sinli Oğlu Camii <BR>6. Hüsrev Paşa Camii <BR>7. Ali Paşa Camii <BR>8. Nebi Camii <BR>9. Şeyh Matar Camii <BR>10. Kadı Ali Cami ve Yaban Köprüsü Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>B. Harput Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Cami-i Kebir <BR>2. Kale Camii <BR>3. Pervane Camii <BR>4. Hacı Nazar Camii </P></BLOCKQUOTE> <P><BR>C. Hani Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Cami-i Kebir </P></BLOCKQUOTE> <P>D. Çermik Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Cami-i Kebir </P></BLOCKQUOTE> <P>E. Ergani Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Hoca Bahşayış Camii <BR>2. Maksud Bey Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>F. Sincar Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Sincar Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>G. Çemişkezek Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Yelman Bey Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>H. Hasankeyf Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Rıza Camii <BR>2. Kale Cami ve Baru-ı Hasankeyf <BR>3. İmam Abdullah Camii ve Zaviyesi <BR>4. Şemşeddin Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>I. Mardin Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Abdüllatif Camii <BR>2. Cami-i Kebir<BR>3. İbrahim Bey b. Bican Camii<BR>4. Melik Mahmud Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>J. Berriyecik Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Telbeşme Köyü Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>K. Siird Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Cami-i Kebir </P></BLOCKQUOTE> <P>L. Urfa (Ruha) Camileri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Cami-i Kebir <BR>2. Tohtemur Camii 94<BR>3. Hoca Ahmed Camii<BR>4. Narincelü Camii<BR>5. Tabakhane Camii </P></BLOCKQUOTE> <P>II. BÖLÜMMESCİD VAKIFLARI<BR>A. Diyarbakır (Amid) Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Hacı Osman Mescidi<BR>2. Hacı Hamza Mescidi <BR>3. İskender Mescidi <BR>4. Suluki Mescidi <BR>5. Muallak Mescidi <BR>6. Tabakhane Mescidi <BR>7. Hacı Yusuf-ı Büzürk Mescidi <BR>8. Hasırcı Mescidi <BR>9. Reşi-i Atik Mescidi <BR>10. Seyyid Gafer Mescidi <BR>11. Kastal Mescidi <BR>12. Lala Bey Mescidi <BR>13. Hamdi Mescidi <BR>14. Hacı Abdurrahman Mescidi <BR>15. Derviş Çelebi Mescidi <BR>16. Ukayl Mescidi <BR>17. Hacı Ebubekir Siirdi Mescidi <BR>18. Hoca Ahmed Mescidi <BR>19. İmadi Mescidi <BR>20. Hoca Ali Mescidi <BR>21. Kube-i Cedid Mescidi <BR>22. Hoca İsmail Mescidi <BR>23. Hacı Hızır Şah Mescidi <BR>24. Kara Yazıcı Mescidi <BR>25. Taceddin Mescidi <BR>26. Hoca Lütfi Mescidi <BR>27. Hacı Hüseyin Mescidi <BR>28. Ali b. Raşid Mescidi <BR>29. Şeyh Said Mescidi <BR>30. Sa&#8217;sa&#8217;a Mescidi <BR>31. Şeyh Yasin Mescidi <BR>32. Alaca Mescidi <BR>33. Ali Mescidi <BR>34. Çivili Mescidi <BR>35. Kubad Bey Mescidi <BR>36. Karina Mescidi <BR>37. Alaeddin Mescidi <BR>38. Şeyh Abdurrahman Mescidi <BR>39. Hüseyin Çelebi Mescidi <BR>40. Hacı Seydi Mescidi <BR>41. Çermik Mescidi <BR>42. Müderris Mescidi <BR>43. Bahaeddin Mescidi <BR>44. Sinan Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>B. Harput Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Sara Hatun Mescidi <BR>2. Atik Mescidi <BR>3. Alaca Mescidi <BR>4. Muzafferüddin Mescidi <BR>5. Mevlana Mehmed Müderris Mescidi</P></BLOCKQUOTE> <P>C. Hani Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Hacı Hüseyin Mescidi <BR>2. Han Ahmed Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>D. Çermik Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Hacı Divane Mescidi <BR>2. Hacı Sarım Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>E. Ergani Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Hacı Veli Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>F. Sincar Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Gaffariye Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>G. Çemişkezek Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Fatıma Hatun Mescidi <BR>2. Molla Halil Mescidi <BR>3. Çukur Mahalle Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>H. Hasankeyf Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Hacı İzzeddin Mescidi <BR>2. Şapur Mescidi <BR>3. Hanefi Mescidi <BR>4. Şehabiye Mescidi <BR>5. Vakf- ı Kebîr Kavaid, Rükniyye ve Hankah Mescidleri <BR>6. Hacı Ahmed Mescidi <BR>7. Eyyubiye Mescidi <BR>8. Melikü&#8217;l Ümera Mescidi <BR>9. Has Mescidi <BR>10. Muharri Mescidi <BR>11. Hacı Harun Mescidi <BR>12. Şehabeddin Mescidi <BR>13. Beğyanî Mescidi <BR>14. Adiliye Mescidi <BR>15. Şeyh Mehmed Mescidi <BR>16. E'ali Mescidi <BR>17. Hacı Seyfeddin Mescidi <BR>18. Hacı Cüneyd Mescidi <BR>19. Hacı Ömer Mescidi <BR>20. Hacı Reyhan Mescidi <BR>21. Hacı Bilal Mescidi <BR>22. Kaymaz Mescidi <BR>23. Nebi Mescidi <BR>24. Sultan Mescidi <BR>25. Meşedha Mescidi <BR>26. Şeyh Seyf Mescidi <BR>27. Mirci Mescidi <BR>28. Hilat Mescidi <BR>29. Sinanî Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>I. Mardin Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şeyh Mahmud-ı Türkî Mescidi <BR>2. Altunboğa Mescidi <BR>3. Hunrevan Hatun Mescidi <BR>4. İbrahim Ağa Mescidi <BR>5. Reyhaniye Mescidi <BR>6. Hacı Yakub Mescidi <BR>7. Bikar Mescidi <BR>8. Necmeddin Gazi Mescidi <BR>9. Şeyh Abdülaziz Mescidi <BR>10. Hacı Süleyman Mescidi <BR>11. Şeyh Cabük Mescidi <BR>12. Şeyh Mehmed Avkar Mescidi <BR>13. Azablar Ağası Mescidi <BR>14. Dinar Mescidi <BR>15. Melik Mansur Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>İ. Siird Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şeyh Mahmud Mescidi <BR>2. Masif Mescidi <BR>3. Veliüddin Semava Mescidi <BR>4. Şeyh Davud Mescidi <BR>5. Şeyh Halif Mescidi <BR>6. Meydan Mescidi <BR>7. Hızır Mescidi <BR>8. Nebi (AS) Mescidi <BR>9. Asl Mescidi <BR>10. Şeyh Said Mescidi <BR>11. Ayn-ı Cedid Mescidi <BR>12. Suvika Mescidi <BR>13. Sirac Mescidi <BR>14. Hamdi Mescidi <BR>15. Halenzi Mescidi <BR>16. Horasan Mescidi <BR>17. Karfid Mescidi <BR>18. Tum Mescidi <BR>19. Hacı Ali Mescidi <BR>20. Şeyh Cemal Mescidi <BR>21. Tillo Köyü Mescidi <BR>22. Siyab Köyü Mescidi <BR>23. Şeyh Sevinc Mescidi<BR>24. Mekendiz Mescidi <BR>25. Helinc Mescidi <BR>26. Beşaşe Mescidi <BR>27. Şahani Mescidi <BR>28. Satın Mescidi <BR>29. Nakkaş Mescidi <BR>30. Meşhure Mescidi <BR>31. Emir Hasan Mescidi <BR>32. Karakuş Mescidi<BR>33. Çövendiz Mescidi<BR>34. Asker Mescidi <BR>35. Lebudiye Mescidi<BR>36. Berik Mescidi <BR>37. Usta Mescidi <BR>38. Penc Mescidi <BR>39. Destani Mescidi <BR>40. Harani Mescidi <BR>41. Emir Abdullah Mescidi <BR>42. Avni Mescidi <BR>43. Dibari (Dinari) Mescidi <BR>44. Hayrani Mescidi <BR>45. Pir Züfak Mescidi<BR>46. Bağa Mescidi <BR>47. Melik Mescidi <BR>48. Şeyh Receb Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>J. Urfa (Ruha) Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Medrese Mescidi <BR>2. Sarac Mehmed Mescidi <BR>3. Hacı Budak Mescidi <BR>4. Hacı Yadigâr El Meşhur Veli Kethuda Mescidi <BR>5. Karaburc Mescidi (Temürboğa) <BR>6. Kara Musa Mescidi <BR>7. Hoca Ali Mescidi <BR>8. Bıçakcı Mescidi <BR>9. Hacı Sadaka Mescidi <BR>10. Hacı Mihmad Mescidi <BR>11. Meşarıka Mescidi <BR>12. Acuz Mescidi <BR>13. Kara Hacı Mescidi <BR>14. Hacibiye Mescidi <BR>15. Hacı Hamza Mescidi <BR>16. Ağca (Ağaç) Ahmed Mescidi <BR>17. Halife Mescidi <BR>18. Ma&#8217;ruf Mescidi <BR>19. Ömer Mescidi <BR>20. Davud Mescidi <BR>21. Hacı Korkmaz Mescidi <BR>22. Hekimdede Mescidi <BR>23. Hacı Beşe Mescidi <BR>24. Şeyh Mehmed Mescidi <BR>25. Müderris Mescidi <BR>26. Kara Ahmed Mescidi <BR>27. Kaya Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>K.Rakka Mescidleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Ferhad Bey Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>III. BÖLÜMMEDRESE VE MEKTEB VAKIFLARI<BR>1. MEDRESE VAKIFLARI <BR>A. Diyarbakır (Amid) Medreseleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Mesudiye Medresesi <BR>2. Ziyaiye Medresesi <BR>3. Şüca&#8217;iye Medresesi </P></BLOCKQUOTE> <P>B. Hasankeyf Medreseleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Adiliye Medresesi ve Mescidi <BR>2. Kamiliye Buk'ası ve Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>C. Mardin Medreseleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Kasım Padişah Medresesi <BR>2. Melik Muzaffer Medrese ve Mescidi <BR>3. Melik Nâsır-ı Şehid Medresesi <BR>4. Sitti Razviye Medresesi <BR>5. Şeyh Eminüddin Bimarhanesi <BR>6. Sultan Hatun Medresesi <BR>7. Sultan İsa Medresesi <BR>8. Polad Bey Medresesi <BR>9. Hacı Şah Kulu Bey Medresesi (Koç Hisar) <BR>10. Hacı Şah Kulu Bey Medresesi (Mardin) </P></BLOCKQUOTE> <P>D. Harput Medreseleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Arslaniye Medresesi <BR>2. Zahiriye Medresesi <BR>3. Molla Ahmed Peykereci Medresesi </P></BLOCKQUOTE> <P>E. Ergani Medreseleri </P> <P>1. Halebiye Medresesi </P> <P>F. Çemişkezek Medreseleri </P> <P>1. Yelmaniye Medresesi </P> <P>G. Siird Medreseleri </P> <P>1. Cemaliye Medresesi </P> <P>II. MEKTEB VAKIFLARI <BR>A. Diyarbakır (Amid) Mektebleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şüca b. Hasan Mu&#8217;allimhanesi <BR>2. Molla Şüca Mektebhanesi </P></BLOCKQUOTE> <P><BR>B. Hasankeyf Mektebleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Mecahend Mektebhanesi </P></BLOCKQUOTE> <P>IV. BÖLÜMZÂVİYE VE TÜRBE VAKIFLARI<BR>I. ZÂVİYE VAKIFLARI <BR>A. Diyarbakır (Amid) Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. İbrahim Bey Zâviyesi <BR>2. Hasan Padişah Zâviyesi <BR>3. Babü'ddin Vakfı <BR>4. Kasab Hacı Hüseyin Vakfı <BR>5. Bayındıriye Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>B. Harput Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Mansuriye Zâviyesi <BR>2. Ahmed Peykereci Zâviyesi <BR>3. Nazar Baba Zâviyesi <BR>4. Şeyh-i Kainat Zâviyesi <BR>5. Seyyid Kasım Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>C. Ergani Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Zülküfl Nebi Zâviyesi <BR>2. Şeyh Dedegî Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>D. Sincar Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Abdülkadir Geylani Zâviyesi <BR>2. İmam Tahir Zâviyesi <BR>3. Şeyh Burhan Zâviyesi <BR>4. Pir Zekeriya Zâviyesi <BR>5. Şeyh Dimaşi Zâviyesi <BR>6. Kubâd Ali Zâviyesi <BR>7. Şems Ömer Zâviyesi <BR>8. İmam Said Zâviyesi <BR>9. Baba Selim Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>E. Çemişkezek Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şeyh Hasan Bey Zâviyesi <BR>2. Köşk Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>F. Hasankeyf Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>l. Zühriye Zâviyesi <BR>2. Nebi (AS) Vakfı <BR>3. Şeyh Çoban Zâviyesi <BR>4. Melik Adil Zâviyesi <BR>5. Baba Mahmud El Ma&#8217;ruf Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>G. Mardin Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Baba Mahmud Zâviyesi <BR>2. Şeyh Davud Zâviyesi <BR>3. Şeyh Âbdülaziz Zâviyesi <BR>4. Cihangir Bey Zâviyesi <BR>5. Sultan Hamza-ı Kebîr Zâviyesi <BR>6. Sultan Hamza-ı Sagîr Zâviye ve Mescidi </P></BLOCKQUOTE> <P>H. Siirt Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Babaî Vakfı <BR>2. Şeyh Ahmed-i Fakir Vakfı <BR>3. Tevki Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>I. Urfa Zâviyeleri </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Mencik Zâviyesi <BR>2. Ayn-ı Halilürrahman Zâviyesi <BR>3. Mevlüd-i Halilürrahman Zâviyesi <BR>4. Şeyh Mesud Dede-i Horasanî Zâviyesi <BR>5. Abdurrahman Avf-ı (Rha) Zâviyesi <BR>6. Hz. Câbir Ensarî Zâviyesi </P></BLOCKQUOTE> <P>II. MEZAR VAKIFLARI <BR>A. Diyarbakır Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Elvend Padişah Türbesi Vakfı <BR>2. Seyyid Murteza Veled-i Seyyid Şeyh Mehmed Vakfı <BR>3. Hacı Kara b. İsa Vakfı <BR>4. Mir Habib Mezarı Vakfı <BR>5. Şeyh Said Mezarı Vakfı <BR>6. Pir Ali Bey El Bayındıri Türbesi Vakfı <BR>7. Şeyh Hasan b. Şeyh Bilal Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>B. Sincar Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Seyyide Zeyneb bint Hz. Ali (Rha) Mezarı Vakfı <BR>2. Zincirlü Baba Türbesi Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>C. Hasankeyf Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Kubbe-i Zemin Vakfı <BR>2. Hurrad Mezan Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>D. Mardin Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şeyh Taceddin Mezarı </P></BLOCKQUOTE> <P>E. Siird Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şeyh Neccar Mezarı Vakfı <BR>2. Elkam Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>F. Urfa Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Şeyh Hayyar Ashab-ı Güzin Mezarı Vakfı <BR>2. Şeyh Nalıncak Mezarı Vakfı <BR>3. Şeyh Mehmed Bakır Mezarı Vakfı <BR>4. Şeyh Hatab Mezarı Vakfı <BR>5. Şeyh Raşid Ziyareti Vakfı <BR>6. Şeyh Tahir Meıarı Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>G. Rakka Vakıfları </P> <P>1. Hz. Üveys El Karani Aleyhü'rrahmetü'l Bâri Mezarı Vakfı <BR>V. BÖLÜMEYALETTEKİ DİĞER VAKIFLAR<BR>A. Diyarbakır Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Harameyn-i Şerifeyn Vakfı <BR>2. Evkâf-ı Atik Köprü-i Yaban Vakfı <BR>3. Sefer Çavuş Vakfı <BR>4. Rüstem Paşa Vakfı <BR>5. Mahtume Hatun Vakfı <BR>6. Şah Ağa bint Dürüş Hatun Vakfı <BR>7. Hacı Ali Vakfı <BR>8. Piri Bey Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>B. Harput Vakıfları <BR>l. Hazretü'n Nebi (AS) Vakfı </P> <P>C. Çermik Vakıfları <BR>l. Çermik Hamamı Vakfı </P> <P>D. Çemişkezek Vakıfları <BR>l. Çeşme Vakfı </P> <P>E. Hasankeyf Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Melik Halil Vakfı <BR>2. Ebvabü&#8217;l Berr Vakfı <BR>3. Hasankeyf Köprüsü Vakfı <BR>4. Hasankeyf Kalesi Vakfı <BR>5. Han Sebili Vakfı <BR>6. Fakir Müslümanlara Kefen ve Hasankeyf Kalesindeki Tutukluların Nafakası Vakfı<BR>7. Melik El Adil Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>F. Mardin Vakıfları <BR>1. Nebi (AS) Vakfı </P> <P>G. Siird Vakıfları </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Ebvabü&#8217;l Berr Vakfı <BR>2. Halif Çeşmesi Vakfı <BR>3. Sur Çeşmesı Vakfı <BR>4. Bazı Mevkilerdeki Çeşmelerin Vakfı <BR>5. Kervansaray Sebili Vakfı<BR>6. Tillo Köyü Ebvabü&#8217;l Berr Vakfı <BR>7. Su Kuyusu Vakfı<BR>8. Tüllo Köyündeki Hanın Vakfı <BR>9. Halenzi Köyündeki Han ve Çeşme Vakfı <BR>10. Türkan Hanı Vakfı <BR>11. Yeni Çeşme Vakfı <BR>12. Çarşı Çeşmesi Vakfı<BR>13. Fecc Vakfı <BR>14. Taravul Çeşmesi Vakfı </P></BLOCKQUOTE> <P>H. Urfa Vakıfları</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Nebi (AS) Vakfı <BR>2. Medine-i Münevvere Vakfı <BR>3. Karacurun Hanı Vakfı<BR>4. Vakf-ı Eczâhân-ı Merkad-ı Seyyidü&#8217;l Mürselin (SAV) </P></BLOCKQUOTE> <P>SONUÇ <BR>BİBLİYOGRAFYA<BR>DİZİN <BR>EKLER <BR>FOTOĞRAFLAR<BR>HARİTA</P>