İletişim +90 312 267 16 11

Türk Tıp Tarihi Kongresi 2, 1990

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII.Dizi, Sayı: 131a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608910
  • Barkod : 9751608910
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 279 Sayfa Metin100 Sayfa Belge ve Fotoğraflar

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
 
KONRE ÜZERİNE GENEL BİLGİLER
 
PROGRAM
 
Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT, Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun İlk Elli Yılının
         Tarihçesi
 
Prof. Dr. Husrev HATEMİ, Türkiye'de Tıp Tarihi Biliminin Gelişmesi
 
Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT, Şer'iye Sicilleri ve Tıp Tarihimiz I Rıza Senetleri
 
Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim
         Dalının Tıp Bilimleri İçindeki Yeri, Geleceğe Yönelik Özellikleri ve Bazı
         Orjinal  Sonuçlar
 
Uğurol BARLAS, Tanzimat'tan 2. Dünya Harbi'ne Kadar Olan Dönemde
         Gaziantep'teki Eczacılık
 
Prof.  Dr.  Emre  DÖLEN,  1870'li  Yıllarda  Mekteb-i  Tıbbiye Laboratuvarında
         Yapılan Analiz ve İncelemeler
 
Prof. Dr. Mutahhar YENSON, Türkiye'de İlk Bilimsel Biokimya Araştırma
         Çalışmaları Laboratuvarının Kuruluşu Üzerine
 
Prof. Dr. Nil SARI-Uzm. Gülten DİNÇ- Doç. Dr. Ayten ALTINTAŞ, 1910-1928
         Yılları Arasında Yayınlanan Eski Harfli Reklamlarda Türk
         Müstahzaratçılığı
 
Doç. Dr. Gülsel KAVALALI, Hitit Döneminde Anadolu'da Kullanılan Bitkisel
         Droglar
 
Doç. Dr. Nurhayat SÜTLÜPINAR, Türkiye'de Afyon Alkaloitleri Elde Edilişinin
         Tarihçesi
 
Doç. Dr. Rengin DRAMUR, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede Öğretim Üzerine
         Bazı Belgeler
 
Uzm. Nermin  ERSOY,  Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine Dayanarak;
          18 ve 19. Yüzyılda Kırık Çıkıkçılar
 
Prof. Dr. Deniz TOPÇUOĞLU, Tarihten Günümüze Gebelik
 
Prof. Dr. Nil SARI- Yard.Doç. Dr. Zuhal ÖZAYDIN, I. Dünya Savaşında Osmanlı
         Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Sağlık ve Sosyal Yardıma Katkıları
 
Prof. Dr. Ayhan YUCEL, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk ve Adına Kurulan
         Kütüphanesindeki Tıbbi Yazma Eserlerinin Listesi
 
İbrahim-Cevriye ARTUK, Fahreddin El-Mardini
 
Prof. Dr. Talia Balı AYKAN, Mesleki ve İnsani Kişiliği ile Dayım Doktor 
         Mahmut Sabit Akalın (I888-1960)
 
Doç. Dr. Ayten ALTINTAŞ, Ahmet Remzi Paşa'nın Türkçe Eğitimi İçin
         Hazırladığı Müfredat- ı Tıp Kitabı Hakkında
 
Dr. Mebrure DEĞER, Dr. Galip Ata Ataç ve Tıp Tarihine Hizmetleri
 
Dr. Şefik GÖRKEY, W.G. Browne'nin Seyahatnamesine Göre 18. yy. Sonunda
         Mısır'da Görülen Hastalıklar ve Tedavileri
 
Prof Dr. Bayhan ÇUBUKÇU, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim
         Kurumlarında Geleneksel Tıp Öğretimi
 
Prof. Dr. Esin KÂHYA, İbn Sina'nın Anatomi Çalışmalarının Bir
         Değerlendirmesi
 
Doç. Dr. Nuran YILDIRIM, Dârülfünûn-ı Osmanî Tıp Fakültesi Eczacı Mektebi
         Öğrencilerine Ait Kabulnâmeler ve Şahadetnâmeler