İletişim +90 312 267 16 11

Türk Tıp Tarihi Kongresi 4, 2003

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi.-Sayı131c
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616735
  • Barkod : 9751616735
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 556 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hüsrev Hatemi'nin Kongreyi Açış Konuşması

Prof. Dr. Nil SARI'nın Kongreyi Açış Konuşması

Prof. Dr. Zeki BAŞAR: Olgun İnsan, Ord. Prof Dr. Ahmet Süheyl ÜNVER

Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR: Süheyl ÜNVER'in ATATÜRK'e Dair Düşünceleri

Yard. Dç. Dr. Zuhal ÖZAYDIN: Prof.Dr. Süheyl ÜNVER Hocâ'dan Notlar

Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ: Süheyl ÜNVER Haklıydı. Fatih Darüşşifası'nda Tıp Eğitimi Yapılıyordu

Dr. Serap ŞAHİNOĞLU-PELİN: Evrimsel Yaklaşımın Işığında Tıpta Görsel Estetik

Doç. Dr. Zuhal ÖZAYDIN - M. Sc. İnci HOT: Dr. Besim Ömer Paşâ'nın Ülkemizin Nüfus Meselesi Hakkındaki Görüşleri

Doç. Dr. Mebrure DEĞER: Dr. Frederic Hassalquists'ten Charles Linneaus'a Mektuplar

Deniz KIRIMSOY KUCUR: Almanca Tıp Terimlerinin Yolculuklarından Bazı Örnekler: Kökenbilim Açısından Terim Sorununa Bir Yaklaşım

Dr. Saim Polat BENGİSERP: Türkiye'de Halk Sağlık Eğitimi Milli ve Mahalli Komitesinin Kuruluş Çalışmalarına Bir Bakış

Prof. Dr. Hilmi ERGİNÖZ: Cumhuriyetten Günümüze Halk Sağlığı Eğitimi

Dr. Saim Polat BENGİSERP: Türkiye'de Sanatoryum ve Göğüs Hastalıkları Hastanelerinin Tarihine Bir Bakış

Prof. Dr. Nil SARI - Dr. Gül AKDENİZ - Ramazan TUĞ : Topkapı ve Galata Sarayı Enderûn Hastaneleri

Dr. Gül AKDENİZ - Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU: Maltepe Asker Hastanesi'nin Mimari Yapısı ve Tarihi Gelişimi

Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU: Maltepe Asker Hastanesi.

Doç. Dr. Nuran YILDIRIM: Mimar Kemaleddin'in Berlin Hamidiye Hastanesi Keşif Defteri ve Plârıları

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT: Muallim Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey ve Türkçe Tıp Dilimiz

Dr. Serap ŞAHİNOĞLU PELİN – Prof. Dr. Yaman ÖRS: Kavramlar, Terimler ve Tıp Eğitimi

Doç. Dr. Berna ARDA - Dr. Nüket KUTLAY YÜRÜR: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Örneğinde Ülkemizde Tıp Yayıncığının Son 50 Yılına Bir Bakış

Dr. Adnan ATAÇ: Milli Kütüphahane'de Bulunan Eski (Arap) Harfli Türkçe Basılı Tıp Kitapları

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR: Ravend Rizomunun Geleneksel Halk İlâçları Bakımından Önemi ve Bazı Sonuçlar

Prof. Dr. Feridun AKSU: Anadolu'da Publica Salus

Uğurol BARLAS: Safranbolu Halk Hekimliğindeki Bazı Uygulamaların Dağıstanlı Tabip Mehmet Efendi'nin Sağaltma Kitabındakilerle Karşılaştırılması

Aydın AYHAN: Balıkesir Halk Hekimliğinde Sağaltmıa Ocakları ve Usulleri

Aydın AYHAN : Yeni Bulunan Barak Baba Yatırı ve İyileştirme Özellikleri

Doç. Dr. Berna ARDA - Prof. Dr. Fuaz Aziz GÖKSEL: Rasim Adasal: Türk Psikiyatri Tarihinde bir Aşama

Prof. Dr. Suat EFE: Ord. Prof. Dr. Erich Frank'dan Anekdotlar

Doç. Dr. Berna ARDA: 30'lular Kuşağının Önemli Bir Temsilcisi: Dr.Mediha ELDEM

Gaye ŞAHİNBAŞ: Hititler Devrinde Anadolu'da Tıbbi Faaliyetler

Veysel DONBAZ: Mezopotamya'da Hastalık Belirtileri

Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY-Doç. Dr. Sevgi ŞAR - G. Hale ÖZCÖMERT - Prof. Dr. Eriş ASİL: Bazı Reçete ve Reçete Kayıt Defterleri Üzerinde Bir Çalışma

Doç. Dr. Gülsel KAVALALI: Hayvansal Kaynaklı Toksinlerin Tıp Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT: Prionların ve Prionlu Hastalıkların Tarihçesi

Prof. Dr. Günsel KOPTAGEL-İLAL: Tarihsel Çizgisi İçinde Sosyopolitik Olayların Psikiyatri Üzerine Etkisi

Dr. N. Yasemin OĞUZ: Cumhuriyet Dönemi Türk Psikiyatrisine Evrimsel Bir Bakış

Uzm. Dr. Hanzade DOĞAN: Memleketimizde İmmunoloji Tarihinin Son 50 Yılının Değerlendirilmesi ve Dünyadaki Gelişmelerle Kısa Bir Karşılaştırma

Prof. Dr. Esin KÂHYA: Hekimbaşı Ahi Çelebi

Prof. Dr. Ekrem Kadri UNAT: 1943 Yılı Türkiye'sinde İstanbul Belediyesi Darüllacezesi

Dr. Erdem AYDIN: Tanzimat ve Osmanlı Sağlık Hizmetleri

Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU: I. Dünya Savaşı, Galiçya Cephesi ve Türk Sağlık Ekibinde Avusturya Madalyası Alanlar

Müjgan ÜÇER: Sivas Amerikan Hastanesi

Dr. Müh. A. Necati AKGÜR: Hicri Günleri Rumî/Milâdî Günlere Çevirme İşinde Karşılaşılan Bazı Güçlükler

Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT: Muhammed Bin Mahmud Şirvani (XV. yy.) ve Göz Hastalıklarına Ait Bilinmeyen Eseri "Mürşid"

Prof. Dr. Rengin DRAMUR: Mekteb-i Tıbbiye'de Eğitimde Bulunan Bazı Hocaların İsimleri, Görevleri Taltifleri ve Mekteb-i Tıbbiye İle İlgili Bazı Belgeler

Yard. Doç. Dr. Nermin ERSOY : Ömer Şifai'nin "Ravzat-ül-Necât" Adlı Eserinde Söz edilen Hastalıklar İle Önerilen Reçetelerin Sınıflandırılması