İletişim +90 312 267 16 11

Necid ve Ahsa`da Osmanlı Hâkimiyeti Vehhabî Hareketi ve Suud Devleti`nin Ortaya Çıkışı, 1998

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Zekeriya KURŞUN
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı179
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751609798
  • Barkod : 9751609798
  • Fiziksel Özellikleri : 1.Hamur, 262 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

NECİD KITASI'NIN COĞRAFÎ KONUMU, SOSYAL VE İDARÎ YAPISI

I- Necid'in Coğrafyası

II- Necid'de Geleneksel Sosyal ve İdarî Yapı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DEVLETİ'NİN NECİD VE AHSA'DA NÜFUZUNUN AZALMASI: VEHHABÎ HAREKETİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

I- Dinî Bir Mezhep Olarak Vehhabîliğin Ortaya Çıkışı

II- Osmanlı Otoritesi'nin Tehlikeye Girmesi: Vehhabîlerin Ahsa ve Hicaz'ı Ele Geçirmeleri

III- Çözüm Arayışları

 

İKİNCİ BÖLÜM

DENGE ARAYIŞLARI: YENİ GELİŞMELER VE NECİD MUTASARRIFLIĞI'NIN KURULMASI

I-Necid'de Yeni Gelişmeler

II- Midhat Paşa'nın Ahsa Seferi

III - Necid Mutasarrıflığı'nın Kurulması

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NECİD'DE GÜÇ DENGELERİ'NİN DEĞİŞMESİ:

REŞÎDÎLER VE SUUD AİLESİ İLE ÇEKİŞMELERİ

I - Necid'de Yeni Güçlerin Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Devleti

II- Islahat Girişimleri ve Necid Sahillerinde Osmanlı-İngiliz Çekişmeleri

III-İbn Suud-İbn Reşid Çekişmelerinin Yeniden Başlaması: Kasîm Askeri Harekâtı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENGELERİN BOZULMASI VE NECİD VİLÂYETİ'NİN KURULMASI

I- Ahsa'nın İbn Suud Tarafından İşgali

II- Yeniden Çözüm Arayışları

SONUÇ

KAYNAKLAR

DİZİN