İletişim +90 312 267 16 11

Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti, 2000

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Selahittin ÖZÇELİK
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751612942
  • Barkod : 9751612942
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

KAYNAKLAR

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜMDONANMA CEMİYETİ`NİN KURULUŞU VE TEŞKİLATLANIŞI

I - DONANMA CEMİYETİ`NİN KURULUŞU İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR    

A - Donanma Cemiyetinin Kuruluşu    

B - Donanma Cemiyeti`nin Fahrî Reisliği     Meselesi    

C - Nizamnâme-i Esasî


II - DONANMA CEMİYETİ`NİN TEŞKİLATLANIŞI    

A - Umumî Kongre    

B - Merkez İdare Heyeti    

C - İstanbul Teşkilatı        

1-Resmi Dairelerde Kurulan Donanma          Cemiyeti Şubeleri        

2-İstanbul Vilayeti Donanma Cemiyeti          Şubeleri    

D - Taşra Teşkilatı    

E - Yurt Dışı Teşkilatı        

1- Donanma Cemiyeti Paris Şubesi        

2- Donanma Cemiyeti Berlin Şubesi        

3- Donanma Cemiyeti`nin İslam         Memleketlerinde Teşkilatlanışı           

a-Girit`te Kurulan Donanma Cemiyeti            Şubeleri           

b-Donanma Cemiyeti Kıbrıs Şubeleri           

c-Donanma Cemiyeti Mısır Şubeleri ve            Diğer Afrika Ülkelerinde Teşkilatlanma            Faaliyetleri           

d-Donanma Cemiyeti`nin İran`da            Teşkilatlanışı           

e-Hint Yarımadası ve Çin Hindi`ndeki            Faaliyetleri

III - CEMİYETİN DENETLEME USÛLÜ     

A- Donanma Cemiyeti`nin Denetleme Usûlü     

B - İrşat Ve Teftiş Heyetleri


İKİNCİ BÖLÜMDONANMA CEMİYETİNİN FAALİYETLERİ


I - DONANMA CEMİYETİ`NİN FAALİYETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ II - ASKERÎ FAALİYETLER


A - Donanma Cemiyeti`nin Gemi Satın      Alması          

1-Almanya`dan Satın Alınan Gemiler          

a-Torpido Muhripleri           

b-Zırhlı Muhripler        

2- İngiltere`den Satın Alınan Gemiler           

a-Nakliye Gemileri           

b-Harp Gemileri- Zırhlılar        

3- Romanya`dan Satın Alınan Gemiler     

B - Donanma Cemiyeti`nin Temin Ettiği      Diğer Askeri Mühimmat     

C - Donanma Cemiyeti`nin Türk Havacılığına      Hizmetleri
III - KÜLTÜR FAALİYETLERİ     

A - Donanma Mecmuası     

B - Düstûr     

C - Cemiyete Bağışlanan Kitaplar     

D - Donanma Cemiyeti Tiyatrosu Ve      Sinema Faaliyeti     

E - Donanma Cemiyeti ve Pierre Loti     

F - Diğer Kültür Faaliyetleri


IV - SPOR FAALİYETLERİ 
V - İKTİSADÎ ÇALIŞMALAR     

A - Tersane İnşası Çalışmaları

VI - ZİRAAT FAALİYETLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDONANMA CEMİYETİ`NİN MALÎ KAYNAKLARI VE SONU

I - MALÎ KONULARDA TAKİP EDİLEN USÛL     

A - Donanma Cemiyeti`nin Münasebette       Bulunduğu Bankalar


II - DONANMA CEMİYETİ`NİN GELİRLERİ     

A - Nakdî Gelirler        

1- Sultan II. Abdülhamit`in Mücevherleri        

2- Hanedan Üyelerinin İaneleri     

B - Aynî Gelirler     

C - Donanma Cemiyeti`ne Yurt Dışından      Yapılan Yardımlar     

D - Cemiyet`in Gelirlerini Artırmak İçin      Yapılan Çalışmalar        

1-Donanma Sigara Kağıtları ve Kibritleri        

2-Donanma Piyangosu        

3-Beyannâme Yayını ve “Edinburg          Beyannâmesi"        

4- Donanma Madalyası

III- DONANMA CEMİYETİ`NİN SONU
SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER