İletişim +90 312 267 16 11

İsmail Hakkı Uzunçarşılı`ya Armağan, 1988

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 1988
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 70a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751600456
  • Barkod : 9751600456
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 464 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Uluğ İĞDEMİR : Sunuş

Prof. Dr. OKTAY ASLANAPA: önsöz

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA : Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı$nın Kısa Haltercümesi (7 resimle birlikte)

Ord. Prof. Dr. İs mail Hakık Uzunçarşılı'nın Yayınları

Hikmet BAYUR : İki Anı

Prof. Dr. . Afetinan: Türk Tarih Kurumu'nun Kurucu Üyesi Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Hakkı Dursun YILDIZ: Mut'tasım'ın Halfe Olmasında Türklerin Rolü

Bertold SPuler : L'Iran et L'Islam

Ercümend KURAN: Osmanlı Devletinin Londar Maslahatgüzçarı Mehmed Sıkdı Efendi, 1803-/1811 (2 fotokopi ile birlikte)

Hrand D. Andreasyan: Celâlilerden Kaçan Anadolu halkının Geri Gönderilmesi

Barbara Flemming: Die Vorwahhalbitische Fitna Im Osmanischen Kairo 1711

Hâmit Hacıbegiç: Karadağ Sahilinde Gribaly Nahiyesi Hakkında Resmi Türk Vesikaları (22 fotokopi ile birlikte)

Prof. Tayyib GÖKBİLGİN: Kanunî Sultan Süleyman Devri Müesses eler ve Teşkilâtına Işık Tutan Bursa Şer$iye Sicillerinden Örnekler

Orhan Şaik GÖKYAY: Risale-i Mimariyye - Mimar Mehmet Ağa- Eserleri

Hanna Sohrweide: Fikrî Und 'Abdullah Çelebi, Zwei Vollender Von Sâlih Çelebis Überstzungen

Cengiz ORHONLU: Derviş Abdullah'ın Darüssaade Ağaları Hakkında Bir Eseri: Risale-i Teberdariye Fî Ahvâl-ı Dâru's-saâde

M. Kemal ÖZERGİN: Rumeli kadılıkları'nda 1078 Düzenlemesi

V. L. MÉNAGE: Edirne'li Rûhi'ye Atfedilen Osmanlı Tarihinden İki Parça

Prof. Dr. M. Münir Aktepe: Kâğıthâne'ye Dair Bâzı Bilgiler

Fujio Mıtsuhashı: A Study Of the "Çin Deniz"in The "kitab-ı Bahriye" Compiled by Pîrî Reis

Selçuk BATUR: Üsküdarda Selimiye Camisi (3 şekil ve 36 rasimle birlikte)

Zeynep NAYIR: istanbul Haseki'de Bayram Paşa Külliyesi (5 şekil ve 10 resimle birlikte)

İlhami BİLGİN: Merzifon'da Bulunan Bir Çift Ahşap Kapı Kanadı (1 Resim ve 4 şekille birlikte)

Doç. Dr. Metin SÖZEN: Elazığ'ın Mollakendi Bucağı'nda Şeyh Ahmedt Peykerî Külliyesi (18 resim ve 12 şekille birlikte)

Ayla ÖDEKAN: Bir Mukarnaslı Portal Yarım Kubbesi Geometrik Semadan Üçüncü Boyuta Geçiş Örneği (1 röleve, 7 şekil ve 11 resimle birlikte)

Prof. Dr. Doğan KUBAN: Edirne'de Bazı İkinci Murat Çağı Hamamları Mukarnas Bezemeleri Üzerine Notlar ( 21 şekille birlikte)

Nejat GÖYÜNÇ: XVIII. Yüzyılda Türk İdaresinde Nauplia (Anabolu) ve Yapıları (6 resimle birlikte)

ORHAN F. KÖPRÜLÜ Kandiye'de Köprülülere Ait  Kitabeler