İletişim +90 312 267 16 11

Suriye`de Modern Osmanlı Sağlık Müesseseleri, Hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Ekmeleddin İHSANOĞLU
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi - 183 Sayı
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611040
  • Barkod : 9751611040
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 150 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ

 

GİRİŞ: OSMANLI ÖNCESİ ŞAM BÖLGESİNDE KURULAN SAĞLIK   MÜESSESELERİNE KISA BİR BARIŞ

 

I.BÖLÜM: SURİYE'DE KURULAN MODERN OSMANLI SAĞLIK   MÜESSESELERİ

A.    ŞAM'DA KURULAN HASTANELER

        1- Şam Merkez Askerî Hastahanesi ve Askerî   

            Sağlık Hizmetleri

2- Şam Gureba Hastahanesi

3- Şam Gureba Hastahanesi'nin Bir Bölümünde

     Nisa (Kadın) Hastanesi'nin açılması

4- Şam Hamidiye Gureba Hastahanesi

 

B.HALEPTE KURULAN HASTANELER

1- Halep Ramazaniye Merkez Askerî Hastahanesi

2- Halep Hamidiye Gureba Hastahanesi

SURİYE VİLAYETİ'NDEKİ DİĞER SAĞLIK

MÜESSESELERİ

 

II.BÖLÜM: ŞAM TIP FAKÜLTESİ

A.   OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN TIP EĞİTİMİ  VEREN OKULLAR 

1-    Osmanlı İmparatorluğu'nda Modern Tıp Eğitiminin Başlangıcı

2-     Osmanlı İmparatorluğu'nda Tıp Eğitimi Veren Diğer Tıp Okulları Mısır Tıp Mektebi Beyrut Amerikan Tıp ve Eczacılık Okulu Beyrut Fransız Katolik Tıp Fakültesi

 

B.    ŞAM MEKTEB-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYESİ veya DARULFÜNUN-I OSMANİ ŞAM TIP FAKÜLTESİ

1-     Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi’nin Kuruluşu

2-     Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi’nin İdarî Yapısı ve Tedrisatı

3-     II. Meşrutiyet Devrinde Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi

4-     Şam Tıbbiyesi'nin Beyrut'a Taşınması

5-     Şam Tıbbiyesi'nin Kapatılması

6-     Şam Tıbbiyesi'nin Bölgedeki Önemi

7-     Kısa Bir Değerlendirme

 

III.   BÖLÜM: SURİYE'DEKİ MODERN SAĞLIK MÜESSESELERİ İLE İLGİLİ BELGELER VE İSTATİSTİK

 

 A.   ŞAM HAMİDİYE GUREBA HASTAHANESİ'NİN USUL-İ İDARESİNİ MÜBEYYİN TALİMATTIR

 

B.    ŞAM'DA TIP ve ECZACILIK MESLEKLERİNİN İCRASI HARRINDA BAZI NOTI.AR

 

C.    ŞAM HAMİDİYE GUREBA HASTANESİ İSTATİSTİKLERİ

1-     Cetvellerde Geçen, Günümüzde Fazla Kullanılmayan Bazı Kelimelerin Karşılıkları

2- Cetvellerde Geçen Hastalık İsimleri ve Bugünkü Karşılıkları


Bibliyografya
Dizin
Resimler
Belgeler

 

<P> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 210.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=281> <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><SPAN style="COLOR: blue"><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>SUNUŞ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></H1> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy">GİRİŞ</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">: <STRONG>OSMANLI ÖNCESİ ŞAM BÖLGESİNDE KURULAN</STRONG><B> <STRONG>SAĞLIK &nbsp; MÜESSESELERİNE KISA BİR BARIŞ<o:p></o:p></STRONG></B></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy">I.BÖLÜM</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">: <STRONG>SURİYE'DE KURULAN MODERN OSMANLI SAĞLIK &nbsp; MÜESSESELERİ </STRONG><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">A.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ŞAM'DA KURULAN HASTANELER</SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></STRONG></FONT></FONT><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1- Şam Merkez Askerî Hastahanesi ve Askerî&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT size=2><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sağlık Hizmetleri<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt 63.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>2- Şam Gureba Hastahanesi <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt 63.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>3- Şam Gureba Hastahanesi'nin Bir Bölümünde</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt 63.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nisa (Kadın) Hastanesi'nin açılması<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt 63.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>4- Şam Hamidiye Gureba Hastahanesi</FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt 63.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">B.HALEPTE KURULAN HASTANELER</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>1- Halep Ramazaniye Merkez Askerî Hastahanesi<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>2- Halep Hamidiye Gureba Hastahanesi<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 18.0pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>SURİYE VİLAYETİ'NDEKİ DİĞER SAĞLIK<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>MÜESSESELERİ<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy">II.BÖLÜM</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">: <STRONG>ŞAM TIP FAKÜLTESİ</STRONG><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">A.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN TIP EĞİTİMİ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>VEREN OKULLAR&nbsp; </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>1- <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>Osmanlı İmparatorluğu'nda Modern Tıp Eğitiminin Başlangıcı<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman" color=#0000cc>2- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Osmanlı İmparatorluğu'nda Tıp Eğitimi Veren Diğer Tıp Okulları Mısır Tıp Mektebi Beyrut Amerikan Tıp ve Eczacılık Okulu Beyrut Fransız Katolik Tıp Fakültesi</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman" color=#0000cc><o:p></o:p></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">B. <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ŞAM MEKTEB-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYESİ veya DARULFÜNUN-I OSMANİ ŞAM TIP FAKÜLTESİ</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>1- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi&#8217;nin Kuruluşu <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>2- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi&#8217;nin İdarî Yapısı ve Tedrisatı <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>3-<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>II. Meşrutiyet Devrinde Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>4- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Şam Tıbbiyesi'nin Beyrut'a Taşınması <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>5- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Şam Tıbbiyesi'nin Kapatılması <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>6-<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Şam Tıbbiyesi'nin Bölgedeki Önemi <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>7- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Kısa Bir Değerlendirme <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy">III. <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp; </SPAN>BÖLÜM: </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">SURİYE'DEKİ MODERN SAĞLIK MÜESSESELERİ İLE İLGİLİ BELGELER VE İSTATİSTİK </SPAN></STRONG></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><STRONG>A.<SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ŞAM HAMİDİYE GUREBA HASTAHANESİ'NİN USUL-İ İDARESİNİ MÜBEYYİN TALİMATTIR</STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG></STRONG><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT color=#0000cc>B. <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ŞAM'DA TIP ve ECZACILIK MESLEKLERİNİN İCRASI HARRINDA BAZI NOTI.AR</FONT> </SPAN></STRONG></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#0000cc><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">C. <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </SPAN>ŞAM HAMİDİYE GUREBA HASTANESİ İSTATİSTİKLERİ </SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoBodyTextIndent style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt"><FONT size=2><FONT face="Times New Roman">1- <SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Cetvellerde Geçen, Günümüzde Fazla Kullanılmayan Bazı Kelimelerin Karşılıkları<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">2- Cetvellerde Geçen Hastalık İsimleri ve Bugünkü Karşılıkları</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><STRONG><FONT color=#0000ff>Bibliyografya<BR>Dizin<BR>Resimler<BR>Belgeler</FONT></STRONG></SPAN><o:p></o:p></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 210.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=281> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: 18.0pt"><FONT face="Times New Roman"><STRONG>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN></STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>