İletişim +90 312 267 16 11

Suriye`de Modern Osmanlı Sağlık Müesseseleri, Hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Ekmeleddin İHSANOĞLU
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi - 183 Sayı
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611040
  • Barkod : 9751611040
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 150 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ

 

GİRİŞ: OSMANLI ÖNCESİ ŞAM BÖLGESİNDE KURULAN SAĞLIK   MÜESSESELERİNE KISA BİR BARIŞ

 

I.BÖLÜM: SURİYE'DE KURULAN MODERN OSMANLI SAĞLIK   MÜESSESELERİ

A.    ŞAM'DA KURULAN HASTANELER

        1- Şam Merkez Askerî Hastahanesi ve Askerî   

            Sağlık Hizmetleri

2- Şam Gureba Hastahanesi

3- Şam Gureba Hastahanesi'nin Bir Bölümünde

     Nisa (Kadın) Hastanesi'nin açılması

4- Şam Hamidiye Gureba Hastahanesi

 

B.HALEPTE KURULAN HASTANELER

1- Halep Ramazaniye Merkez Askerî Hastahanesi

2- Halep Hamidiye Gureba Hastahanesi

SURİYE VİLAYETİ'NDEKİ DİĞER SAĞLIK

MÜESSESELERİ

 

II.BÖLÜM: ŞAM TIP FAKÜLTESİ

A.   OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MODERN TIP EĞİTİMİ  VEREN OKULLAR 

1-    Osmanlı İmparatorluğu'nda Modern Tıp Eğitiminin Başlangıcı

2-     Osmanlı İmparatorluğu'nda Tıp Eğitimi Veren Diğer Tıp Okulları Mısır Tıp Mektebi Beyrut Amerikan Tıp ve Eczacılık Okulu Beyrut Fransız Katolik Tıp Fakültesi

 

B.    ŞAM MEKTEB-İ TIBBİYE-İ MÜLKİYESİ veya DARULFÜNUN-I OSMANİ ŞAM TIP FAKÜLTESİ

1-     Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi’nin Kuruluşu

2-     Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi’nin İdarî Yapısı ve Tedrisatı

3-     II. Meşrutiyet Devrinde Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyesi

4-     Şam Tıbbiyesi'nin Beyrut'a Taşınması

5-     Şam Tıbbiyesi'nin Kapatılması

6-     Şam Tıbbiyesi'nin Bölgedeki Önemi

7-     Kısa Bir Değerlendirme

 

III.   BÖLÜM: SURİYE'DEKİ MODERN SAĞLIK MÜESSESELERİ İLE İLGİLİ BELGELER VE İSTATİSTİK

 

 A.   ŞAM HAMİDİYE GUREBA HASTAHANESİ'NİN USUL-İ İDARESİNİ MÜBEYYİN TALİMATTIR

 

B.    ŞAM'DA TIP ve ECZACILIK MESLEKLERİNİN İCRASI HARRINDA BAZI NOTI.AR

 

C.    ŞAM HAMİDİYE GUREBA HASTANESİ İSTATİSTİKLERİ

1-     Cetvellerde Geçen, Günümüzde Fazla Kullanılmayan Bazı Kelimelerin Karşılıkları

2- Cetvellerde Geçen Hastalık İsimleri ve Bugünkü Karşılıkları


Bibliyografya
Dizin
Resimler
Belgeler