İletişim +90 312 267 16 11

İran`da Türkmen Hâkimiyeti (Kara Koyunlular Devri), 2001

₺5.00 ₺3.00
  • Yazar: Prof. Dr. İsmail AKA
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi- Sayı: 191
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614058
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 102 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
 
GİRİŞ
 
Ankara Savaşı'ndan Sonraki Durum
 

I. BÖLÜM
 
Mirza Ebubekir ile Kara Yusuf Arasındaki Birinci Savaş
 
Mirza Ebûbekir ile Kara Yusuf Arasında İkinci Savaş, Miranşah'ın Ölümü ve Timurluların Âzerbaycan'ı Elden Çıkarmaları
 
Mirza Ebûbekir'in Kirman'a Gitmesi ve Öldürülmesi
 
Mirza Ebûbekir'in Ayrılmasından Sonra Âzerbaycan ve Acem Irak'ı
 
Halil Sultan'ın Acem Irak'ına Gönderilmesi ve Bu Sırada Ömer Şeyh'-in Oğulları Arasındaki Mücâdeleler
 
Şahruh'un I. Âzerbaycan Seferi
 
Şahruh'un II. Âzerbaycan Seferi
 
Şahruh'un III. Âzerbaycan Seferi
 
Şahruh'un Ayrılmasından Sonra Acem Irak'ı
 

II. BÖLÜM
 
Şahruh' un Ölümünden Sonraki Durum: Cihanşah'ın Yükselişi
 
Kara Koyunlular'ın Acem Irak'ı, Fars ve Kirman Bölgelerini Elegeçirmeleri
 
Kara Koyunlular'ın Horasan'a Yürümeleri ve Herat'ı Elegeçirmeleri
 
Cihanşah'ın Oğulları ile Arasının Açılması; Hasan Ali'nin Ayaklanması
 
Pir Budak'ın Ayaklanması ve Şiraz'dan Bağdad'a Gönderilmesi
 
Cihanşah'ın Bağdad'a Yürümesi ve Pir Budak'ın Öldürülmesi
 
Cihanşah ile Uzun Hasan Beg'in Rekâbeti; Cihanşah'ın Hasan Beg Üzerine Yürümesi ve Ölümü
 
Cihanşah'ın Ölümünden Sonra Kara Koyunlular; Hasan Ali'nin Faaliyetleri
 
Timurlu Ebu Said'in Âzerbaycan Seferi ve Ölümü
 
Ebu Said'in Ölümünden Sonraki Durum ve Kara Koyunlu Hâkimiyetinin Sona Ermesi
 
BİBLİYOGRAFYA
 
DİZİN 

<P>ÖNSÖZ <BR>&nbsp;<BR>GİRİŞ<BR>&nbsp;<BR>Ankara Savaşı'ndan Sonraki Durum <BR>&nbsp;</P> <P><STRONG>I. BÖLÜM</STRONG><BR>&nbsp;<BR>Mirza Ebubekir ile Kara Yusuf Arasındaki Birinci Savaş<BR>&nbsp;<BR>Mirza Ebûbekir ile Kara Yusuf Arasında İkinci Savaş, Miranşah'ın Ölümü ve Timurluların Âzerbaycan'ı Elden Çıkarmaları<BR>&nbsp;<BR>Mirza Ebûbekir'in Kirman'a Gitmesi ve Öldürülmesi<BR>&nbsp;<BR>Mirza Ebûbekir'in Ayrılmasından Sonra Âzerbaycan ve Acem Irak'ı<BR>&nbsp;<BR>Halil Sultan'ın Acem Irak'ına Gönderilmesi ve Bu Sırada Ömer Şeyh'-in Oğulları Arasındaki Mücâdeleler<BR>&nbsp;<BR>Şahruh'un I. Âzerbaycan Seferi <BR>&nbsp;<BR>Şahruh'un II. Âzerbaycan Seferi <BR>&nbsp;<BR>Şahruh'un III. Âzerbaycan Seferi <BR>&nbsp;<BR>Şahruh'un Ayrılmasından Sonra Acem Irak'ı <BR>&nbsp;</P> <P><STRONG>II. BÖLÜM</STRONG><BR>&nbsp;<BR>Şahruh' un Ölümünden Sonraki Durum: Cihanşah'ın Yükselişi <BR>&nbsp;<BR>Kara Koyunlular'ın Acem Irak'ı, Fars ve Kirman Bölgelerini Elegeçirmeleri<BR>&nbsp;<BR>Kara Koyunlular'ın Horasan'a Yürümeleri ve Herat'ı Elegeçirmeleri<BR>&nbsp;<BR>Cihanşah'ın Oğulları ile Arasının Açılması; Hasan Ali'nin Ayaklanması<BR>&nbsp;<BR>Pir Budak'ın Ayaklanması ve Şiraz'dan Bağdad'a Gönderilmesi<BR>&nbsp;<BR>Cihanşah'ın Bağdad'a Yürümesi ve Pir Budak'ın Öldürülmesi<BR>&nbsp;<BR>Cihanşah ile Uzun Hasan Beg'in Rekâbeti; Cihanşah'ın Hasan Beg Üzerine Yürümesi ve Ölümü<BR>&nbsp;<BR>Cihanşah'ın Ölümünden Sonra Kara Koyunlular; Hasan Ali'nin Faaliyetleri<BR>&nbsp;<BR>Timurlu Ebu Said'in Âzerbaycan Seferi ve Ölümü<BR>&nbsp;<BR>Ebu Said'in Ölümünden Sonraki Durum ve Kara Koyunlu Hâkimiyetinin Sona Ermesi<BR>&nbsp;<BR>BİBLİYOGRAFYA<BR>&nbsp;<BR>DİZİN&nbsp;</P>