İletişim +90 312 267 16 11

Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II, 2002

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Bahaeddin YEDİYILDIZ, Ünal ÜSTÜN
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II, XXVII. Dizi, Sayı: 1a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751609534
  • Barkod : 9751609534
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 638 Sayfa

  • Ürün Barkodu

• Sunuş 
• Kısaltmalar 
• 1485 Yılında Ordu Kazası'mn İdarî bölümleri cetveli 
• Başbakanlık Arşivi'nde bulunan 37 Numaralı Tahrir Defteri'nin Ordu Kazası ile İlgili Bölümü 
• Yeni Yazı Metin 
• Nahiye-i İSKEFSİR (Eksik) 
• Nahiye-i MİLAS 
• Vilâyet-i SATILMIŞ VE BAYRAMLU 
• Niyabet-i HAFSAMANA 
• Bölük-i FİDÂVERENDE  
• Bölük-i Niyâbet-i ÇAMAŞ 
• Bölük-i Niyâbet-i Geriş-i BOLAMAN 
• Bölük-i Niyâbet-i Geriş-i İHTİYAR 
• Niyâbet-i Geriş-i ŞAYİBLÜ 
• Niyâbet-i Geriş-i SEVDEŞLÜ nâm-ı diğer ULUBEĞLÜ  
• Bölük-i Geriş-i BUCAK 
• Bölük-i Niyâbet-i ORDU nâm-ı diğer ALEVΠ
• Bölük-i BEDİRLÜ 
• Bölük-i ŞEYDİ ALİ KETHÜDA / BOZAT 
• Bölük-i DAVUD KETHÜDA 
• Niyabet-i ELMALU 
• Bölük-i EBÜLHAYR 
• Bölük-i Geriş-i ALİBEĞECELÜ 
• Bölük-i FERMÛDE. 
• Niyâbet-i KEBSİL: 

• Bölük-i MEHMED KETHÜDA v. Pir KADEM 
• Bölük-i ŞEMSEDDİN KETHÜDA 
• Bölük-i MUSTAFA KETHÜDA 
• Niyâbet-i KIRUK-İLİ 
• Eski Yazı Metin 
• Dizinler 

• Kelime ve Terimler Dizini 
• Şahıs Adlan Dizini 
• Yer Adlan Dizini 

<P>&#8226;&nbsp;Sunuş&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Kısaltmalar&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;1485 Yılında Ordu Kazası'mn İdarî bölümleri cetveli&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Başbakanlık Arşivi'nde bulunan 37 Numaralı Tahrir Defteri'nin Ordu Kazası ile İlgili Bölümü&nbsp;<BR>&#8226; Yeni Yazı Metin&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Nahiye-i İSKEFSİR (Eksik)&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Nahiye-i MİLAS&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Vilâyet-i SATILMIŞ VE BAYRAMLU&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Niyabet-i HAFSAMANA&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i FİDÂVERENDE &nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i Niyâbet-i ÇAMAŞ&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i Niyâbet-i Geriş-i BOLAMAN&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i Niyâbet-i Geriş-i İHTİYAR&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Niyâbet-i Geriş-i ŞAYİBLÜ&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Niyâbet-i Geriş-i SEVDEŞLÜ nâm-ı diğer ULUBEĞLÜ &nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i Geriş-i BUCAK&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i Niyâbet-i ORDU nâm-ı diğer ALEVÎ&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i BEDİRLÜ&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i ŞEYDİ ALİ KETHÜDA / BOZAT&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i DAVUD KETHÜDA&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Niyabet-i ELMALU&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i EBÜLHAYR&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i Geriş-i ALİBEĞECELÜ&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i FERMÛDE.&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Niyâbet-i KEBSİL:&nbsp;</P> <P>&#8226;&nbsp;Bölük-i MEHMED KETHÜDA v. Pir KADEM&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i ŞEMSEDDİN KETHÜDA&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Bölük-i MUSTAFA KETHÜDA&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Niyâbet-i KIRUK-İLİ&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Eski Yazı Metin&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Dizinler&nbsp;</P> <P>&#8226;&nbsp;Kelime ve Terimler Dizini&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Şahıs Adlan Dizini&nbsp;<BR>&#8226;&nbsp;Yer Adlan Dizini&nbsp;<BR></P>