İletişim +90 312 267 16 11

AMİD (Diyarbakır), 2000

₺25.00 ₺15.00
  • Yazar: M. Mehdi İLHAN
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 10
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9799751608894
  • Barkod : 9799751608894
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 628 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
 
Osmanlıların Amid'i ve Diyarbekir Vilayetini Fetihleri
Tahririn Ne Zaman Yapıldığı Sorunu ve Tahrir Faaliyeti
Nüfus
Vergi Tarh ve Tahsili
Ticaret ve Sanatlar
Amid Sancağı'ndaki Timarlar
Timar Sahipleri
Vakıf ve Mülk Timarlar
Arazi ve Ziraat
Viran Topraklar
 
DİYARBAKIR VİLAYETİNİN 1518 TARİHLİ MUFASSAL KANUNNAMESİ
 
DİYARBAKIR VİLAYETİNİN 1540 TARİHLİ İCMAL KANUNNAMESİ (TKSA No. 2564)
 
DİZİN
 
KISALIMALAR
 
KAYNAKLAR
 
İLAVELER
 
İlavelerde Kullanılan Kısaltmalar
Nahiyeler ve Köyler: Nüfus ve Vergi tarhları
Cema'atlar: Nüfus ve Vergi Tarhları
Timar, Ze'amet ve Has Sahipleri: Dirlik ve Gelirleri
Tartı ve Ölçüler
Para Birimlerinin Osmanlı Akçesi Karşılıkları
 
SÖZLÜK
 
ŞAHIS ADLARI FİHRİSTİNDE KULLANILAN KISALTMALAR
 
AMİD SANCAĞI ŞAHIS ADLARI FİHRİSTİ
 
DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVA-İ AMİD
 
İçindekiler
Defterde kullanılan kısaltmalar
Amid livası kanunnamesi
Padişah hassı
Beylerbeyi hassı
Amid nahiyesi
Çaykıran nahiyesi
Tilek Ören nahiyesi
Ciske nahiyesi
Ribat nahiyesi
Hini nahiyesi ve kanunnamesi
Mardin nahiyesi Rişmil köyü
Siverek livası Aşun nahiyesi
Kulb nahiyesi
Başka nahiyesi
Esma nahiyesi
Tercil nahiyesi ve kanunnamesi
 
TIPKIBASIMLAR
HARİTALAR