İletişim +90 312 267 16 11

KARAMAN Ahval-i İctimaiyye Coğrafiyye ve Tarihiyyesi 1338R./1341 H. (Birinci Kitab), 1993

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Dr. İbrahim GÜLER
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi. -Sayı: 11
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605474
  • Barkod : 9751605474
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 98 Sayfa + Tıbkıbasım, Resimler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

ı. BÖLÜM

A) Eserin Müellifi Hakkında Bilgiler

B) Eserin Muhteva ve Özellikleri

C) Eserin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

III. BÖLÜM

A) Müellifin Eserini Yazarken Faydalandığı Kaynaklar

B) Müelilfin Kaynaklaa Dayanarak verdiği Bilgilerin Tenkidi

METİN

İNDEKS

TIPKI BASIM