İletişim +90 312 267 16 11

XIX. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağı`nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, 1998

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: M. Emin YOLALICI
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 20
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

A. ARAŞTIRMADA BAŞVURULAN KAYNAKLAR

1.ARŞİV BELGELERİ

2.      SALNAMELER

3.      ŞER'İYYE SİCİLLERİ

4.      BASILI ESERLER

B.SAMSUN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

1.TÜRK HAKİMİYETİNE KADAR SAMSUN

2.TÜRK FETHİNDEN SONRA SAMSUN

 

I. BÖLÜM İDARÎ YAPI

A SAMSUN'UN İDARÎ TAKSİMATI

1.       KAZALARI

2.       KÖYLERİ

3.       MUTASARRIFLAR

4.   KAZA MÜDÜRLERİ

B. SAMSUN'UN ŞEHİR YAPISI

1.       SAMSUN ŞEHRİ

2.       SAMSUN'UN NÜFUSU

3.   SAMSUN'UN MAHALLELERİ

4. DİNÎ VE SOSYAL YAPILARI

 

II. BÖLÜM SOSYAL HAYAT

A.TOPLUM YAPISI

1.DİNÎ VE ETNİK YAPI

2.MESLEKÎ YAPI

3.FOLKLORİK YAPI

B.AİLE DÜZENİ

1.EVLENME

2.      AİLE İÇİ MÜNASEBETLER

3.      MİRAS İŞLEMLERİ

4.      VASİ TAYİNLERİ

C. EĞİTİM YAPISI

1.       OSMANLI DEVLETI'NDE XIX. YÜZYILA KADAR EĞİTİM

2.       XIX. YÜZYILDA EĞİTİMDE YENİLİKLER

3.       1869 MAARİF-İ UMÛMİYE NİZAMNAMESİ VE GENEL ÖZELLİKLERİ

4.       CANİK SANCAGI'NDA MEDRESELER

5.       CANİK SANCAGI'NDA SIBYAN MEKTEPLERİ VE İPTİDAÎLER

6.   CANİK SANCAGI'NDA RÜŞDİYELER

7.   SAMSUN İDADÎ OKULU

8.   SAMSUN'DA GAYR-İ MÜSLİM OKULU

9.   CANİK SANCAGI'NDA KÜTÜPHANELER

10. CANİK SANCAGI'NDA MATBAALAR

 

III. BÖLÜM EKONOMİK HAYAT

A.TARIM VE HAYVANCILIK

1.       OSMANLI DEVLETİ'NİN ZİRAÎ POLİTİKASI

2.       CANİK SANCAGI'NDA ZİRAÎ ÜRETİM

3.       CANİK SANCAGI'NDA HAYVANCILIK

B.TİCARET VE SANAYİ

1.       OSMANLI DEVLETİ'NDE TİCARET VE SANAYİNİN GENEL DURUMU

2.       CANİK SANCAGI'NDA TİCARET

3.       CANİK SANCAGI'NDA SANAYİ

C.FİYATLAR VE ÜCRETLER

1.CANİK SANCAGI'NDA FİYAT HAREKETLERİ

2.CANİK SANCAGI'NDA AYLIK VE ÜCRETLER

3.CANİK SANCAĞI'NIN KAMU VE CARÎ HARCAMALARI

D.GÜMRÜKLER

1.      SAMSUN LİMANI

2.      SAMSUN GÜMRÜĞÜ

3.  GÜMRÜKLER VE ÇEŞİTLERİ

4.      GÜMRÜK VERGİLERİ

5.      SAMSUN GÜMRÜĞÜ HASILATI

6.      SAMSUN GÜMRÜĞÜNE GİREN-ÇIKAN MALLAR

7.  SAMSUN GÜMRÜĞÜNE MAL GETİREN VE GÖTÜREN TÜCCARLAR VE ESNAFLAR

8.SANCAK KARANTİNEHÂNELERİ

E. VERGİLER

1.VERGİLER

2.RÜSUMAT

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

EKLER