İletişim +90 312 267 16 11

Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arnavid, 1987

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Halil İNALCIK
  • Basım Yılı: 1987
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XIV. Dizi, Sayı: 1a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 158 Sayfa + Tıpkıbasımlar + Harita

ÖNSÖZ
GİRİŞ   
Defterin menşei ve tavsifi, xı ; Defterin yazılış tarihi
ve muharriri, xııı; Defterin tahriri şekli, XVİİİ; Defterin
ter tib şekli, xxııı; Timar nevileri, XXİİİ; T i m ar in bünyesi:
A. Hisse, müşterek, hâriç ez defter, xxıv; B. Timarı terkip eden
unsurlar; Şehir ve kasabalar, kıst-ı ba^ar, niyâbet-i vilâyet, köyler,
mezraa, çiftlik, bağlar, dalyanlar ve değirmenler, raiyyet ve resimleri,
âşâr, resm-i çerâgâh,  resm-i hınzır, mukâtaa, hâsıl, xxvH 
SÜRET-İ DEFTER-İ SANCAK-İ ARVANİD 
I. Argirikasn Vilâyeti:
Hâshâ-i Sancak beği der  tasarruf-i Ali Beğ 
Timarlar 
II. Nahiye t-iSopot    
III. V i l â y e t-i K l i s u r a 
IV. V i 1 â y e t-i  Kanına 
V. Vilâyet-i Belgrad    
VI. V i 1 â y e t-i   Tomorincc 
VII. Vilâyet-i   İskarapar 
VIII. Vilâyet-i Pavlo   Kurtik   
IX. V i 1 â y e t-i Ç a r t a 1 o s  
X. Vilâyet-i Akçahisar 
ZEYİL: Kanunnâme-i Livâ-i  Avlonya ber mûceb-i defter-i 'atik
İNDEKS 
GİRİŞİN İNDEKSİ 
YANLIŞ-DOĞRü CEDVELİ