İletişim +90 312 267 16 11

Hacı Bayram-ı Veli Yaşamı - Soyu - Vakfı I-II. Cilt (Takım Satılmaktadır), 1989

₺25.00 ₺15.00
  • Yazar: Fuat BAYRAMOĞLU
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I - II. Cilt(takım) XIV. Dizi, Sayı5(1)
  • Dil :
  • ISBN : 9751601479
  • Barkod : 9751601479
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 306 Sayfa + Tıpkıbasımlar

  • Ürün Barkodu

CİLT I

ÖNSÖZ       
GİRİŞ      
I. Belgelerin genel bir tanımlanması    
II. Belgelerin kısa bir değerlendirilmesi    
III. Hacı Bayram vakıflarmm kısa bir tanımı ve tarihçesi  
IV. Yayımda izlenen yöntem eski terimler, kitabın kapsamı, dili
BÖLÜM — I HACI BAYRAM-I VELÎ'NİN YAŞAM ÖYKÜSÜ
1 - Adı, doğum yeri, doğduğu yıl- Lâkapları:
2 - Çocukluğu:
3 - Müderrisliği:
4 - Kapıcıbaşılığı:
5-Hacı Paşa denilmesi:
6-Ankara'da bir din tartışması-Bu tartışmayı yapan "Müderris":
7 -Müderrislikten ayrılış ve tasavvufa geçiş nedeni-Şeyh Hâmid Hamidüddin-i Aksarayî'ye mürit oluşu:
8 - Ankara'ya dönüş, Bayramî tarikatinin kuruluşu, yayılışı:
9 - Edirne'ye çağrılışı, Edirne yolculuğu ve sonuçları:
10-Yazıcı zadelerin tesliki— Muhammediyye'nin yazılışı:
11 -Ankara'ya dönüş, Bayramiliğin daha çok yayılışı ve yaygınlaştırılışı:
12 - Hacı Bayram-ı Veli için kullanılmış olan deyimler ve terimler:
a) Şeyhü'r-Rûm
b) Anadolu'nun Koruyucusu
c) Ahi Sultan:
13-Hacı Bay ram-ı Veli ve Türk Dili:
14 - Hacı Bay ram-ı Veli ve II. Sultan Murat:
15 - Ölümünden sonra bıraktığı müritleri:     
BÖLÜM — II BAYRAMİLİK
1 - Bayramîlik Yolu'nu açıklama denemesi.
2 - Şeyh ve Mürit (Mürşid'in Önemi).
3 -Tefekkür fî acâibi'l-kudreti (Tanrı gücünün sasılasılığı üzerinde düşünme).
4-Hâcet-i şefâat-i nebî.
5-Hâcet-i dîdâr.
6-Hâcet-i ref'ü'l-hicâb.
7 - Cezbe - Muhabbet - Sırr-ı İlâhî.
8 - Aşk - Sevi. - Bayramiliğin Kolları:
9 - Ak Şemsettin. 10 - Ömer Dede. 11 - Bayramiliğin öteki Kolları: Celvetîlik vb.
12 - Bayramî Tekkeleri     
BÖLÜM — III HACI BAYRAM-I VELİ SOYUNDAN GELENLER
1 - Pîr Evi'nde şeyh olan ve Ana Kol'dan gelenler.
2-Talî Kollardan gelen
aileler ve kişiler  
DİZİN  

****************************************************

CİLT II

Belgeler -   I   (
(Hacı  Bayram-ı  Veli  Vakfına  ait  Aile  Arşivindeki  Resmi
Belgeler)      
Belgeler-    II 
(Hacı Bayram-ı Veli Vakfına ait Devlet Arşivlerindeki Resmi
Belgeler)         
Belgeler- III 
(Hacı  Bayram-ı  Veli   Soyuna   ait  Aile  Arşivindeki  Resmi
olmayan Belgeler)     
Belgeler- IV
(Bayramilik Tarikati ile  ilgili olarak Ankara Pir Evi özel
Arşivinde bulunan Belgeler)       
Belgeler -    V
(Hacı Bayram-ı Veli'nin  Şiirleri ve  Mektupları)        
Belgeler -  VI 
(Hacı Bayram-ı Veli  Şiirleri Antolojisi)        
BİBLİYOGRAFYA       
BELGELER BÖLÜMÜ GENEL DİZİNİ      
TIPKIBASIMLAR   (Metin dışı) 
RESİMLER (Metin dışı) 22 resim