İletişim +90 312 267 16 11

Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu (16-17 Aralık 2002), 2002

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: Dizi: XXVI, Sayı: 11
  • Dil :
  • ISBN : 9751616808
  • Barkod : 9751616808
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur Kağıt Baskılı

  • Ürün Barkodu

Türk Tarih Kurumu Baskını Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun Konuşması

Kültür ve  İslâmî İlişkiler Kurumu Araştırma ve  Öğretim Yardımcısı
Dr. Seyyid Abbas Nebevî'nin Konuşması

Erdoğan Mercii, Sultan Tuğrul Bey Zamanında Iran

Attâullah-i Hasanî, İranlı Tarihçilere Göre Osmanlı İran İlişkilerindeki
Krizin Nedenleri (985/1049/1577-1639)  

Feridun Emecen, Osmanlı Devleti'nin "Şark Meselesi"nin Ortaya Çıkışı İlk
Münasebetler ve İç Yansımaları

Mehmet İpşirli, Osmanlı Vekayinâmelerinde İran (XVI-XVTI. Asırlar)  

İsmail Aka, Anadolu'dan İran'a Göçler

Muhammed Takî İmâmî-yi Hoyî, Moğol İlhanlıları Zamanında Anadolu'da
İran Kültür ve Medeniyetinin Nüfuzu

Mehrengiz-i Mezahirî,IX-XI. (XV.-XVII.) Yüzyıllarda İran-Türkiye Arasındaki
Kültürel İlişkier

Rızâ Şabânî, Efşariye ve Zendiye Döneminde (H. 1135-1210/M. 1723-1796)
İran-Osmanlı İlişkileri

Hadi Vekili, 1920-1940 Yıllarında Ortadoğu'daki Kültürel Söylemler

Mürsel Öztürk, Farsça'nın Türk Kültüründeki Yeri

Abdu'r-Resûl  Hayrendîş,  İran  Hamâselerinin  Horasan'dan  Anadolu
Sınırlarına İntikâli ve Tema Bakımından Gelişimi

Esin Kahya, Teşrih-i Ebdan Adlı Eser ve Değerlendirilmesi

Yusuf Sarınay, Türk-İran İlişkilerinin Arşiv Kaynakları

Levhalar