İletişim +90 312 267 16 11

İbretnümâ-yı Devlet (Tahlil ve Tenkitli Metin), 2002

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Ahmet ÖĞRETEN (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751614511
  • Barkod : 9751614511
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
ESER VE YAZAR HAKKINDA İNCELEME

I. ESERİN ADI- TEL'İF SEBEBİ VE TARİHİ
II. ESER VE MÜELLİF HAKKINDA XIII

1. Bibliyografik ve ansiklopedik eserlerde verilen bilgiler
2. Arşiv belgelerinde Kesbî
3. Müellifin eserinde kendisinden bahs etmesi

III. İBRETNÜMÂ-YI DEVLET'İN NÜSHALARI

1. Nüshaların Tavsîfi
2. Nüshaların Tasnîfi

a. A Nüshası (Millet Ktph. Ali Emîri, Tarih nr. 484)
b. B Nüshası (İstanbul Üniversitesi Ktph. TY, 5943)

IV. KESBÎ'NİN İSTİFADE ETTİĞİ KAYNAKLAR
V. ESERİN İLMÎ KIYMETİ
VI. ESERDE DİL- USLÛB VE İMLÂ
VII. ESERİN MUHTEVÂSI
METİN TESİSİNDE UYGULANAN USÛL
BİBLİYOGRAFYA
METNİN İÇİNDEKİLER
METİN
İNDEKS