İletişim +90 312 267 16 11

İbretnümâ-yı Devlet (Tahlil ve Tenkitli Metin), 2002

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Ahmet ÖĞRETEN (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751614511
  • Barkod : 9751614511
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
ESER VE YAZAR HAKKINDA İNCELEME

I. ESERİN ADI- TEL'İF SEBEBİ VE TARİHİ
II. ESER VE MÜELLİF HAKKINDA XIII

1. Bibliyografik ve ansiklopedik eserlerde verilen bilgiler
2. Arşiv belgelerinde Kesbî
3. Müellifin eserinde kendisinden bahs etmesi

III. İBRETNÜMÂ-YI DEVLET'İN NÜSHALARI

1. Nüshaların Tavsîfi
2. Nüshaların Tasnîfi

a. A Nüshası (Millet Ktph. Ali Emîri, Tarih nr. 484)
b. B Nüshası (İstanbul Üniversitesi Ktph. TY, 5943)

IV. KESBÎ'NİN İSTİFADE ETTİĞİ KAYNAKLAR
V. ESERİN İLMÎ KIYMETİ
VI. ESERDE DİL- USLÛB VE İMLÂ
VII. ESERİN MUHTEVÂSI
METİN TESİSİNDE UYGULANAN USÛL
BİBLİYOGRAFYA
METNİN İÇİNDEKİLER
METİN
İNDEKS

<P>ÖNSÖZ <BR>KISALTMALAR <BR>ESER VE YAZAR HAKKINDA İNCELEME</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>I. ESERİN ADI- TEL'İF SEBEBİ VE TARİHİ <BR>II. ESER VE MÜELLİF HAKKINDA XIII</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>1. Bibliyografik ve ansiklopedik eserlerde verilen bilgiler <BR>2. Arşiv belgelerinde Kesbî <BR>3. Müellifin eserinde kendisinden bahs etmesi </P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> <P>III. İBRETNÜMÂ-YI DEVLET'İN NÜSHALARI </P> <P>1. Nüshaların Tavsîfi <BR>2. Nüshaların Tasnîfi </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>a. A Nüshası (Millet Ktph. Ali Emîri, Tarih nr. 484) <BR>b. B Nüshası (İstanbul Üniversitesi Ktph. TY, 5943) </P></BLOCKQUOTE> <P>IV. KESBÎ'NİN İSTİFADE ETTİĞİ KAYNAKLAR <BR>V. ESERİN İLMÎ KIYMETİ <BR>VI. ESERDE DİL- USLÛB VE İMLÂ <BR>VII. ESERİN MUHTEVÂSI <BR>METİN TESİSİNDE UYGULANAN USÛL <BR>BİBLİYOGRAFYA <BR>METNİN İÇİNDEKİLER <BR>METİN <BR>İNDEKS </P>