İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, 1989

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Ziya KARAMURSAL
  • Basım Yılı: 1989
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VIII. Dizi, Sayı: 11a
  • Dil :
  • ISBN : 9751601096
  • Barkod : 9751601096
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

Birinci ve ikinci kısım:

Osmanlı Devletinin kuruluşundan XIX uncu asrın yarısına kadar

malî tarihe bir bakış

Üçüncü kısım:

Hülâsa ve netice

Dördüncü kısım:

Osmanlı İmparatorluğunda yapılan haricî istikrazlar 

Beşinci kısım:

Bütçeler

Altıncı kısım:

Teşkilât

Yedinci kısım:

Malî idare, muhasebe ve hazine işleri

Örfî tekâlif

Sekizinci kısım:

Gümrük resmi

Timar ve zeamet usulü

Nüfus işleri

Vakıf ve gediklere dair bazı malûmat

Dokuzuncu kısım:

Osmanlı sikkeleri